Ny formann i Ynglingen (Aftenbladet 1 mars 1985)

Stig Ellingsen (32) som til daglig er prest ived Rogaland A-senter, ble onsdag 27. februar 1985 valgt til ny formann i Ynglingen i Stavanger. Han overtar etter Svend Jacobsen som hadde frasagt seg gjenvalg. Kjell Gunnar Berentsen ble gjenvalgt som formann i foreningens administrasjonsutvalg.

Flyttingen fra Madlaveien 24 til nye lokaler på Lassa er det som preger fjorårets årsmelding. Årsmøtet konstanterte med tilfredshet at nybygget holdt seg i underkant av budsjetterte kostnader. Innkjøp av EDB-anlegg til hjelp i administrasjonen og regnskapsføring, og avsetning av 50000 kronser til nye tiltak/media, ble tiltrådt av årsmøtet. Ynglingen har et eget utvalg som skal legge frem innstilling for hovedstyret om nærradio og medievirksomhet i foreningens regi.