Ynglingens historie

2000 barn og unge i Ynglingen (Aftenbladet 4 september 1978)

197809042000barnogunge

Omlag 2000 barn og unge blir hver uke aktivisert i Ynglingen. Fredag ble høstsemesteret som vanlig åpnet med fest for alle foreningens ledere, og i alt 140 fikk her inspirasjon til fortsatt jobbing. De fikk møte en ny fulltidsansatt i ynglingen, nemlig Edwin Bratli som har overtatt som senterleder på Treffen Snack fritidsklubb. Denne stillingen har vært ledig i lengre tid.

- Vi må løfte blikket og se målet for vårt arbeid, oppfordret Ynglingen-formann Arne Askeland i sin hilsen. - Vi skal vise så mange som mulig av Stavangers unge til Jesus Kristus, sa han.

I slutten av oktober blir det arrangert spesielle "Ynglingedager" med tre store fester for barn, ungdom og voksne. Her deltar sangeren Per Asplin.

Politikerne Arne Rettedal, Olav T. Laake og Halvor Hjertvik var invitert til en spørsmålsrunde om aktuelle ungdomspolitiske spørsmål. Alle tre ga full støtte til det arbeidet som legges ned i de kommunale fritidsklubbene, og de borgerlige for foreningslivet, var det idag bred enighet om begge disse sidene ved ungdomsarbeidet. 50 prosent-regelen at organisasjonene får 50 prosent av lederlønningene dekket av kommunen, var det og enighet om skulle fortsette, selv om kommunen skulle få noe dårligere råd. Arne Rettedal kunne fortelle at det ble arbeidet med å få tilskuddsordninger til ungdomsledere i idrettslagene. Det er en slik støtteordning kan komme i stand alt til neste år.

Kommunepolitikerne var enige om at kommunen også måtte hjelpe til med å legge de fysiske forhold til rette for ungdomsarbeidet, blant annet ved at ynglingen kan få ny og hensiktsmessige lokaler på tomten ved idrettsanlegget på Lassa.

På festen ble det ellers servert reker og 35 kilo gikk ned på høykant. Siste del ble overlatt Kristin Solli og Harald Schøyen. - Det er ikke vi som skal gjøre alt sammen, men Gud, forkynte ekteparet fra Vinje i Telemark gjennom visesang og klovnestreker. - Noe av det vi ungdomsledere har vanskeligst for å lære at Gud skal gå foran og vi kommer etter sa Harald Schøyen, fullt utkledd som en klovn. Vi ler av klovnen, men i Guds øyne er vi jo alle klovner som hver dag dummer oss ut.