Ynglingens historie

Seniorynglingen med julegave

Senior-Ynglingen hadde sin tradisjonelle førjulsfest torsdag 13. desember 2012. Det er kanskje den dagen i året med de største parkeringsproblemene rundt Ynglingen

Seniorene har med seg damene og da blir de gjerne nærmere 200 som benker seg i Ynglingehallen.I år falt det også sammen med et kraftig snøfall som gjorde det vanskelig å fote seg i området. Men flott fest ble det likevel. Sanger og dansere som underholdt; Einar Arne Garlid spilte White Christmas på trompeten og lærte oss nye flotte julesalmer i en språkdrakt fra vår egen tid.

På vegne av Seniorynglingen overrakte Kjell Jensen en gave på kr 75.000 til foreningens drift. 

Foreningsleder Magne Nesvik mottok gaven på vegne av foreningen og uttrykte takknemlighet for gaven, men også glede over at den store flokken av gode gamle 

KFUM-ere viser et livslangt engasjement og så tydelig har det kjekt sammen.