Ynglingens historie

KFUK-ringen var 100 år i 2013

KFUK-ringen var 100 år i 2013 og feiret jubileet med storfint besøk den 5. november.

Men hvordan begynte det?

100 år er en høy alder og ingen andre avdelinger har levd et så langt liv i Ynglingens historie. Men KFUK –ringen var ikke den første kvinneavdelingen i Ynglingen. Da Stavanger Ynglingeforening ble Stavanger Kristelige Ungdomsforening i 1907 hadde UKKF, Unge Kvinners Kristelige Forening, eksistert siden 1888 og Ynglingeforeningens Kvinneforening fra 1885.

UKKF var en forening for jenter som ble ledet av en forstanderinne frk Laura Monsen i 25 år. Arbeidet var ikke så ulikt det som ble drevet av Ynglingeforeningen for gutter, men noen forskjeller var det også. I UKKF var søndagsmøter med rykende varm te, en bolle, to kavring - og hvite damaskduker opplegget. UKKF hadde ikke eget lokale og måtte flytte aktiviteten med ujevne mellomrom. Derfor ble invitasjonen fra Ynglingeforeningen i 1907 om å bli med i den nye Stavanger Kristelige Ungdomsforening mottatt med takk. Frk Monsen støttet innmeldelsen, men av de som hadde vært mest aktive i UKKF var det nok noen som ikke ble med over til guttene og mennene i Ynglingeforeningen.

UKKF var forløperen til KFUK og det var på ingen måte selvsagt at foreningen skulle slå seg sammen med Ynglingeforeningen når denne ble Ungdomsforening. Skepsisen var knyttet til hvorvidt kvinnene ville bli overkjørt av mennene i styre og stell av foreningen.

Laura Monsen hadde en stor stjerne blant jentene både i UKKF og fra 1907 i Ungdomsforeningen. Hun trakk seg tilbake i 1913, samme år som KFUK-ringen ble startet og døde i 1920, 73 år gammel.

Stavanger kristelige Ungdomsforening

De første årene var Ungdomsforeningen en stor suksess, men noen av de «gamle» KFUK-erne var åpenbart ikke fornøyd med det nye og meldte seg i 1919 ut for å starte en ny KFUK-gruppe utenfor Stavanger Kristelige Ungdomsforening. Den nye Stavanger KFUK fikk etter hvert sitt eget hus, Dronningensgate 12, huset som i dag er Telemuseum og ligger i krysset Løkkeveien –Dronningensgate. Stavanger KFUK fikk problemer med driften under krigen og da det kom et tilbud fra Stavanger Kristelige Ungdomsforening om sammenslåing sa Stavanger KFUK ja takk.

Kvinneforeningen

Men Ynglingeforeningen hadde også en Kvinneforening før UKKF ble kollektivt innmeldt i 1907. Den var nok først og fremst en støtteforening for arbeidet i Ynglingeforeningen og ble startet i 1885. Kvinneforeningen hadde mange dyktige ledere, men jubileumsboka trekker fram frk. Dorthea Geertsen som den som betød mest i årene før Ynglingeforeningen ble Ungdomsforening i 1907. Kvinneforeningen ble midlertidig nedlagt da KFUK startet opp i 1913. Det var nok ikke bare vellykket for noen år senere, i 1924 inviterer fire godt voksne damer til å gjenoppta aktiviteten i Kvinneforeningen. «Eldre medlemmer innbys hjerteligst»- står det i kunngjøringen. Blant initiativtakerne finner vi Benny Håland og Gurine Hindahl.

Det hvite kors

Den tredje gruppen som må nevnes når vi skal finne røttene til KFUK-ringen er «Det hvite kors» Foreningen ble startet omkring århundreskiftet og hadde som formål å arbeide for « å høyne moralen, arbeide på seg selv» og « komme de ulykkelige som var kommet på avveie til hjelp» Blant initiativtakerne finner vi mange kjente Stavangernavn; Oftedahl, Norheim og Karen Norås – som siden ble gift med fabrikkeier August Mauritzen.

Det hvite kors gikk med entusiasme inn i Stavanger Kristelige Ungdomsforening i 1907 og i spissen for foreningen stod allerede den gang Cecilie Tvedt som alt i 1908 ble en del av ledelsen i Stavanger kristelige ungdomsforening og ble der i en kvinnealder. I oversikten over formenn og nestformenn i Ynglingen er Cecilie Tvedt oppført fra 1908 og med noen avbrudd helt til 1939!

Hva hun betød for utviklingen av KFUK er det ikke plass til her, men i foreningsbygget på Lassa har hun fått et rom oppkalt etter seg, det vi ofte kaller styrerommet heter Cecilies Minde , og på veggen utenfor henger bildet.

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra jubileumsboka fra 75 –årsjubileet i 1943