Ynglingens historie

Formenn Ynglingen 1868-2018

Ynglingeforeningen hadde fra gammelt av et forstanderskap som var et nyttig og velment styre fra stifternes side. Men etter hvert som de sittende styrer viste seg å være solide og dyktige, ble forstanderskapet overflødig, og på generalforsamlingen i 1910 ble forstanderskapet opphevet.

I perioden mellom 1910 og 1948 var det fra tid til annen lansert forslag om at forstanderskapet skulle opprettes igjen, men det skjedde ikke. 

Formenn i Ynglingeforeningen har siden starten vært som listet under her.

 

Formenn i perioden 1868 - 1948

Navn Periode  Kommentar
Chr. Oftebro, misjonsprest og lege Ukjent men før 1870
Tollef Birkeland, gårdbruker og repslager Ukjent men ca 1870
J. Larssen, kjøpmann 1874 - 1887  
O. Gjerlöw, sekretær/misjonsskoleforstander 1887 - 1888  
Otto Jensen, adjunkt/bisp/statsråd 1888 - 1889  1. periode
Lars Dahle, generalsekretær 1889 - 1890  
A. Meyer, pastor/prost 1890 - 1892  1. periode
J. Kr. Storsteen, pastor 1892 - 1894  
Johan Pedersen, seilmaker 1894 - 1895  1. periode
Lars Haarr, agent 1895 - 1896  
A. Meyer, pastor/prost 1896 - 1898  2. periode
R. Tveteraas, lærer/skoleinspektør 1898 - 1900  1. periode
Otto Jensen, pastor/biskop/statsråd 1900 - 1901  2. periode
R. Tveteraas, lærer/skoleinspektør 1901 - 1905  2. periode
J. Godal, skolebestyrer 1905 - 1913  1. periode
Svend Jacobsen, overlærer 1913 - 1916  
Johannes Hidle, lærer 1916 - 1917  
J. Godal, skolebestyrer 1917 - 1919  2. periode
Rasmus Haaland, lærer/skolebestyrer 1919 - 1923  1. periode
Johan Pedersen, seilmaker 1923 - 1924  2. periode
Rasmus Haaland, lærer/skolebestyrer 1924 - 1937  2. periode
H. G. Sønneland, kontorsjef 1938 - 1940  
Andreas Bårdsen, forretningsfører/bankbokholder 1940 - 1944  

Kilde :  Stavanger ynglingeforening og Stavanger kristelige ungdomsforening gjennom 75 år 1868-1943 : et jubileumsskrift

 

Perioden 1943 - 1967

Navn Periode  Kommentar
Kristian Backe, grosserer 1944 - 1946 1. periode
Nils Eide, sokneprest 1946 - 1947  
Kristian Backe, grosserer 1947 - 1952 2. periode
Sigurd Jensen, direktør 1952 - 1955  
Otto John Espedal, øvingsskolestyrer 1955 - 1958  
Jon Arnøy, redaktør 1958 - 1960  
Kjell A. Jensen, lærer 1960 - 1963  
Andreas Jølbo, kontrollsjef 1963 - 1965  
Eivinn A. Enoksen, statsaut. revisor 1965 - 1967  

Kilde :  Stavanger ynglingeforening og Stavanger kristelige ungdomsforening gjennom 75 år 1868-1943 : et jubileumsskrift

 

Perioden 1967 - 2018

Navn Periode  Kommentar
Ingvald Holm, tannlege  1967- 1970  
 Arne Askeland  1970 - 1972  
 Fridtjof Idsøe  1973 - 1974  
 Einar Iversen  1975 - 1977  
 Arne Askeland   1978- 1980  
 Svend Jacobsen  1981- 1985  
 Stig Ellingsen  1986 - 1987  
Tryggve Hestness 1988  
Finn A. Pedersen 1989 - 90  
Eli Jølbo Myrset 1991 1. kvinne
Einar Iversen 1992 - 94  
Finn A. Pedersen/Elise Bøgh Søreide 1995  
Ove Jølbo, jurist 1996 - 1998  
Magne Nesvik 1999 - 2001  1. periode
Stin Mæland 2002 - 2003  
Bjørg Danielsen Jølbo 2003  
Elise Bøgh Søreide 2004  
Ketil Søreide 2005  
Leif Kolnes 2006- 2010  
Thomas Granhøy Kivle 2011 - 2012  
Magne Nesvik 2013 - 2015  2. periode
Olav Klungtveit  2016 - 2017  

Kilde: G.L. - Stavanger 18.04 -2012 og M. Nesvik 2018