Ynglingen på vei mot nybygg på Lassa

Første spadestikk 17.12.1983

Svend Jacobsen var leder i hovedstyret da planene om nybygg på Lassa ble realisert. Representanter fra alle avdelinger og alle aldersgrupper var med da det første spadestikket ble tatt på Lassa 17. desember 1983. I den anledning holdt Svend en tale som oppsummerte det arbeidet som hadde pågått siden 1967. Vi gjengir det aller meste av talen her:


Kjærer venner av foreningen!

17. desember markerer siste fase av foreningens største prosjekt i nyere tid. Første gang tanken om et nybygg ble lansert var etter at Hovedstyret i 1967 nedsatte et utvalg som skulle gi en innstilling om foreningens framtidsplaner.

6. mars 1986 la utvalget fram et forslag om nybygg i Tjensvollområdet sammen med et rombehov på 2500 m2. Utvalget bestod av Åse Jensen, Else Johannesen, Gustav Haver, Ingvald Holm, Kjell Jensen og Ingvar Kinserdal. I rapporten heter det at Jon Arnøy har vært konsulent.

Samtidig med dette, 27. februar, gjorde foreningen sin første henvendelse til kommunen for å få tildelt en tomt på Tjensvoll. Formell søknad til kommunen ble sendt 6. november 1970
På sitt møte 14. juni 1971 vedtok Stavanger bystyre å overta en tomt på Lassa fra Stavanger Boligbyggelag. Under samme sak ble denne tomten bortfestet til Ynglingen for kr. 100 pr år.
Hovedbegrunnelsen for dette vedtaket var usikkerheten med motorveien og små muligheter for utvidelser av foreningens bygg på Madlaveien 24.

I 1976 ble en romkomite opprettet. Den bestod av Einar Iversen, Kjell Jensen, Marit Dagsland og Magne Nesvik. Også denne komiteen kom fram til et rombehov på vel 2500m2, inkludert en gymnastikksal på ca 300m2.

I november 1977 vedtok hovedstyret å engasjere arkitekt Brandsberg-Dahl. Flere tegninger ble laget. Fra 6000 m2 til 21 millioner i 1978 til 3000m2 til 16 mill i 1980.
Samtaler med politisk ledelse i kommunen ved ordfører Rettedal, varaordfører Hjertvik og rådmann Svihus høsten 1981 medførte at vi søkte økonomisk støtte, men fikk forsiktig avslag og oppfattet poenget: Det blir for dyrt.
10 år etter at første fase var over satt vi igjen med en utålmodig medlemsmasse, nedslitte og lite vedlikeholdte lokaler og en skjerpet konkurranse mellom de gode aktive tilbud til våre barn og unge – og de passive «fordummende» og fornedrende miljøer.

I 1982 satt vi opp en ny romplan, en enkel beskrivelse og en kostnadsramme på 8-8,5 mill. Vi tok kontakt med 3-4 firma som kunne tenke seg å komme med et uforbindtlig forslag til løsning. Nye møter med ordføreren og kommuneledelsen fulgte. Dette resulterte i at vi samme høst (6. oktober) utlyste Madlaveien 24 for salg. Før nyttår 1982 var i prinsippet salget av Madlaveien og tegninger for nybygget klar.

I februar kom årsmøtet. Det er ikke ofte det er sommerfugler om vinteren, men den kvelden var det noen i min mage!
Årsmøtet gav sin tilslutning til salg av Madlaveien 24 og gav hovedstyret fullmakt til å arbeide videre med de planene som forelå. Med dette sa foreningen ja, og et ubetinget ja til det arbeidet og de tanker som ble lagt til grunn 15 år tidligere.

I tur og orden fulgte så søknader om lån, nye tegninger med beskrivelser, prisfastsettelse, søknad til kommunen med behandling i formannskapet og to ganger i bystyret med konsesjonssøknad til fylkesmannen, som svarte positivt for 2 dager siden. Vi har hatt tegninger og planer til godkjenning hos bygningsrådet.
Alt dette har tatt tid, - og mer til

Likevel er det lett å reagere slik som en av speiderlederne gjorde da jeg fortalte om første spadestikk: «Nå alt».

Det er ikke alle som vil skrive på et slikt utsagn. Men dett dekker en følelse av at da det først kom i gang – har det gått fort.

Dette er en del av vår forenings historie i de siste 16 år. Det er en liten del, men ikke desto mindre en betydelig del.

Dagen i dag er ikke bare begynnelsen på noe nytt. Den markerer starten på slutten av en 30-årsperiode som har dekket store endringer i arbeidsmåter og nye arbeidsgrener.

Y`s Men, KFUM kameratene, Treffen og Ten Sing er tilskudd fra denne perioden. I tillegg må vi nevne TT, 100-årsjubileeum og Jubelyuke.

La oss ikke glemme at mange av oss har minner fra denne peioden. La oss derfor bruke tiden fram til vi flytter fra disse husene til å pleie disse.

Dere 20 som i dag symbolsk har startet byggingen av vårt nye foreningslokale skal ved innvielsen av bygget få overrakt et minne om det dere var med på.

Til alle som er her i dag vil jeg si: La oss sammen arbeide for at den glede og den Gudstro som vi alle har opplevd i Ynglingen, også skal komme nye grupper mennesker til gode.

Gratulerer med dagen.