Fulltkjør på Lassa (Aftenbladet 24 november 1984)

19841124fulltkjorpalassa1

 

Liv og røre på Lassa der Ynglingeni dag tar i bruk det nye huset sitt:

- Flyttingen til nye lokaler på Lassa er et godt utgangspunkt for nye oppgaver og utfordringer i foreningens arbeid for barn og unge i Stavanger.

Det sier Svend jacobsen, formann i Ynglingen - eller Stavanger Kristelige Ungdomsforening som er stikkord hvis du leter i telefonkatalogen.

Med mottelse og innflyttingsfest markerer foreningen i formiddag og kveld at den 30 år lange perioden Madlaveien er slutt. Der har forlengst ivrige Odd Fellow'er tatt over for ombygging til losje.

- Dette er den tredje store flyttingen i foreningens 116 år lange liv, sier Jacobsen, den 34 år gamle avdelingssjefen ved Rogalandsdata, som har stått ved roret i flytteseilasen. Han fører også familietradisjonen videre i det både hans bestefar og oldefar er tidligere formenn i foreningen.

Hus-spørsmålet har stått på forneningens dagsorden flere ganger. I de første årene holdt foreningen ved flere anledninger på å bli oppløst, fordi kontingenten var for lav til å dekke husleien.

Derfor satte de unge menn (kvinnene fikk medlemsskap i 1907, seks år før stemmerett for kvinner ble innført i Norge) i gang pengeinnsamling, og kjøpte hus i Asylgaten. Året var 1881.

Byfornyelse etter krigen, første til at ynglingen måtte se seg om etter et nytt tilholdssted. Det ga Bøndernes Hus i Klubbgaten, og Ynglingen på Madlaveien, som i 1954 var langt fra sentrum, kommer nå midt i sentrul på Lassa, med mange unnbyggere i området.

- En bydelsforening?

- Nei. Ynglingen tar sikte på å være en forening for hele byen, på samme måte som før. Men vi håper selvsagt at folk i Stokka/Tjensvoll-området vil gå i Ynglingen, og vi håper også på samarbeid med meningnhetene.

- Har ikke Ynglingen etter hvert utspilt som rolle, fordi meninghetene driver samme type arbeid?

- Jeg tror Ynglingen står friere enn mange meningheter når det gjelder arbeidsmetoder i kristent barne- og ungdomsarbeid. Jeg tror foreningen blant annet har som oppgave å drive nybrottsarbeid, det har vi vist blant annet ved idrett, Sky Sing som et av landets første ten-sing kor og ungdomsarrangementene med dans som det for få år siden stod strid om, det såkalte Ship Shape.

Jacobsen opplyser at det er 1500 ynglinger som setter seg på flyttelasset fordelt på 1000 barn og unge, 200 ledere og 300 voksne medlemmer.

Forening har 20 avdelinger som drive aktiviteter som idrett, speiding, kor, førskoletreff, åpen fritidsklubb, voksenarbeid.

Ved siden av alle de frivillige lederne, har forneing tre heltidsansatte sekretærer - en av dem er prest - pluss vaktmester og sivilarbeider.

- Allerede for 17 år siden var vi klar over at lokalene på Madlaveien ville bli for små. Da Motorveien ble planlagt, var foreningen på noen tegninger tegnet inn nærmest som en "trafikkøy" med dårlige muligheter til å drive arbeid for barn og unde, framholder Jacobsen, som berømmer Stavanger kommune som stilte tomten på Lassa til disposisjon for foreningen.

Bygget på Lassa er i tre etasjer med rom fra festsal til mindre grupperom.

- Vi har lagt vekt på å få et solid og mest mulig vedlikeholdsfritt bygg, sier Jacobsen. Huset er på 2000 kvadratmeter, 500 mer enn foreningen hadde på Madlaveien. Prislappen er 10 millioner finansiert ved lån på 4,5 millioner der kommunen dekker renter og avdrag, samt egenkapital, fonds og innsamlede midler.

- Foreningsveien framover?

- Foreningsarbeidet under vignetten "Norges Ungdom for Kristus" vil vi drive videre, men stadig med tanke på hvordan vi best kan møte behovet blant barn og unge. En gruppe som ha tenkte framtid vil om kort tid legge fram en strategisk plan for foreningens hovedstyre, med anbefaling om hvor vi bør sette inn kreftene.

Sier Svend Jacobsen, som idag slår dørene opp for en ukes festligheter, med innvielsesfest, kirkekaffe, Bjørn Eidsvåg-konsert, Knerten-treff, Unge Voksne kro...

 

19841124fulltkjorpalassa2