Årsmøte i Ynglingen (Aftenbladet 2 mars 1984)

Ynglingen, Stavanger Kristelige Ungdomsforening avholdt sitt årsmøte onsdag. Årsmeldingen for 1983 - foreningens 115 virkeår - trakk spesielt fram at fjoråret betød et gjennombrudd for planene med nybygg på Lassa. Foreningens arbeid spenner vidt, og foreningen håper å nå enda lenger ut til byens barn og unge når flyttingen er et faktum.

Svend Jacobsen ble gjenvalgt som formann. Nye nestformenn i Ynglingen er Runar Anderson og Kari Toftøy Andersen, mens Stig Ellingsen, Tove Askeland og Anne Birte A Johnsen ble innvalgt som nye hovedstyremedlemmer.