Oversikt Ynglingens historie gjennom 150 år 1868-2018

1868

 • Peter Hærem på studiereise i Tyskland. Besøker etterpå Stavanger. Samler en
 • Gruppe venner hjemme hos sin bror Rasmus i Nedre Strandgate.
 • Ynglingen blir stiftet i kjøpmann Loss hus i Øvre Holmgate. Lover og vedtekter ble vedtatt. Ca. 50 til stede.
 • Søndag 8.nov. ble foreningen høytidelig innviet v/forstander Eckhoff med navnet Unge Mænds kristelige Forening.

1869

 • Krise og medlemssvikt delvis pga. adjunkt Hauglands foredrag vedrærende hva man kan finne ved å studere forskjellige jordlag. Peter Hærem oppmuntrer foreningen å fortsette. Da holder man til i Helandsgate.

1870

 • Misjonselev Chr. Oftebro ble valgt til Ynglingens første formann.
 • Gjennom de neste 10 år stor vekkelsestid i Stavanger.

1872

 • Det går dårlig med foreningen pga. dårlig tilslutning. Rasmus Hærem oppmuntrer
 • Medlemmene til å fortsette. Han garanterer for utgifter til husleie.

1885

 • Ynglingen begynner å dra på turer innover Ryfylke og utover Jæren

1878

 • Peter Hærem dør, begraves fra Trefoldighetskirken på Vår Frelsers Gravlund

1880

 • De norske Ynglingeforeninger blir stiftet i Oslo

1881

 • 27. nov. flytter Ynglingen inn i eget hus i Asylgate.

1882

 • Ynglingen får sitt første musikkorps. Oppløst 1977.

1883

 • Generalforsamling i Stavanger med 26 deltagere fra hele landet
 • Ynglingen starter undervisning i norsk, tysk og engelsk for 40 elever
 • Biblioteket har registrert 1000 bind og 3000 utlån.

1885

 • Ynglingens kvinneforening blir stiftet. Senere KFUK-ringen. Nedlagt 2017

1886

 • Stavanger Amts Ynglingeforeninger, kretsen, blir stiftet på møte i Sandnes med prost Meyer som en av stifterne.

1887

 • Ynglingen/Søndagsskoleforeningen sammen kjøper Laterna Magica (Lysbildeapparat)

1888

 • 17.mai Ynglingens nye fane, malt av marinemaler Bennetter, avduket.
 • Jonas Dahl forfattet en kantate med musikk av Olaf Paulus.
 • Stavanger KFUK blir stiftet for å arbeide for unge kvinner i Stavanger.

1889

 • Fra nå av blir Ynglingens møter ledet av valgt leder. Det blir innført håndskrevne aviser og møtereferat.
 • Dette året dukker det første forslaget opp om å slå sammen Ynglingen og Unge
 • Kvinners Kristelige Forening opp, UKKF.

1892

 • Ynglingen stifter Hedningemisjonsforening.
 • Stephan Due dør

1893

 • 26.febr. innvies nybygget, i tilknytning til det gamle Duehuset, med 700 deltagere til stede på innvielsesfesten.
 • En flokk ungdommer i såkalt Vennelag sto stadig i opposisjon til foreningens styre og styret beslutter å oppløse Vennelagene.

1895

 • Foreningens første fastlønnede sekretær, cand. theol. Peter Hognestad, blir ansatt.
 • Han blir senere biskop i Bergen.

1896

 • Ynglingen drar på 5 dagers tur til Haukeliseter via Hylen, Suldal og Røldal 28.jun-3.jul.

1897

 • Foreningens trykte månedsblad kommer ut for første gang. Legges ned 2000?

1898

 • Noen ungdommer stifter Stavangerorkesteret av KFUM. Nedlegges 1983/84

1901

 • Ynglingen begynner med barnefester i Bjergsted etter at Stavanger Hvite Bånd hadde holdt på noen år.

1903

 • Sekretær cand.theol. Solberg slutter. Sekretæroppgavene fordeles på flere medlemmer.
 • Dette året ble Unges Misjonsforening stiftet. Mange ressurssterke medlemmer forlot da Ynglingen og gikk over i den nye foreningen.

1904

 • Forslaget om å gå sammen med UKKF dukket opp på ny.

1905

 • Det er stor vekkelsestid i Stavanger og Ynglingen

1907

 • 24.febr. vedtok generalforsamlingen at Ynglingen og UKKF skulle slås sammen.
 • Foreningen tar navnet Stavanger kristelige ungdomsforening og Stavanger Hvite Bånd melder seg inn.
 • Ynglingekoret blir startet. Legges ned 1968

1909

 • Rasmus Hærem dør 1. oktober
 • Dues vei får sitt navn.

1910

 • YAG blir stiftet 5. november. Legges ned 1980.
 • Foreningen leier Lyder Sagensmarka til friluftsaktiviteter som lek, spill, fotball og krokket.

1911

 • YAP blir stiftet 25. oktober. Legges ned 1980.
 • Ynglingen begynner med fester for gamle 17. mai

1913

 • Ynglingen arrangerer den første sommerleir for guttet på Stein i Høgsfjorden.

1915

 • Gutteavdelingen blir startet

1918

 • 10.november feirer foreningen 50 års jubileum og utgir eget jubileumsskrift. Et Jubileumsfond på kr 20.000 blir opprettet.
 • Ynglingen foretar en stor innsamling til trengende i Wien der nøden er stor etter
 • Verdenskrigens slutt. 6 fulle jernbanevogner a 10 tonn ble sendt fra foreningen.

1919

 • En flokk ressurssterke kvinner forlot Ynglingen og startet Stavanger KFUK

1922

 • Ynglingen starter med sjøspeiderkorps.

1924

 • Stavanger KFUK kjøper hus i Dronningens gate 12

1925

 • Ynglingen arrangerer bokbinderkurs for sine medlemmer og stifter eget bokbinderlag

1927

 • Stavanger KFUM stifter egen avdeling for unge menn.

1928

 • Foreningen vurderer å bygge gymnastikksal i Asylgaten, men det blir for dyrt. Er på jakt etter egen idrettsplass.
 • Det arrangeres fektekurs i foreningen.
 • Stavangerorkesteret av KFUM har nå symfonisk besetning.

1930

 • Landstedet Vier blir kjøpt.

1931

 • Foreningen arrangerer egne sportsgudstjenester i Madland
 • Vier blir høytidelig innviet den 7. juni
 • Den første YAP leiren arrangeres på Vier.

1934

 • Foreningens Aftenunderholdningsuke varte 11 dager dette året. Suksess med fremføringen av tablået «Stavanger i Mortepumpens Dage»
 • Jonas Dahls vei får sitt navn
 • Lars Paulus vei får sitt navn

1940

 • Den andre verdenskrig bryter ut 9.april. En flokk medlemmer og ikke medlemmer evakuerer til Vier.

1942

 • De første Gutteavdelingsleirene blir arrangert på Vier, 6 leirer a 40 gutter på hver leir

1943

 • Ynglingen feirer sitt 75 års jubileum. Gir ut eget jubileumsskrift.
 • Dette året går Stavanger KFUK i Dronningensgt 12 sammen med Stavanger kristelige
 • Ungdomsforening, Ynglingen.
 • Foreningen ansetter sin første kvinnelige sekretær, Ingeborg Figved Eriksen, og som senere blir arrestert og løslatt 1945.

1945

 • 7.mai marsjerer en flokk syngende Ynglinger fra lekeplassen på Madlaveien nedover Kannik for å markere frigjøringen av Norge.
 • Foreningen markerer seg sterkt i Folketoget dette året.

1951

 • Husmorgruppen (senere Kvinneforum) blir stiftet.

1952

 • Mødreringen YAG startet.

1954

 • Det gamle hovedhuset på Vier blir revet. Et nytt og større bygg blir oppført på samme tomt og med tilnærmet samme utseende.
 • 4.april innvier foreningen sine nye lokaler på Madlaveien 24.
 • Foreningen begynner med mannsmøter
 • Cecilie Tvedts gate får sitt navn
 • Organist Svensen gate får sitt navn
 • Peter Hæremsgate får sitt navn

1955

 • Soldatarbeidet finner sin form på Soldathjemmet i Waagehuset.

1958

 • Landets første Y`s Mens klubb startes i foreningen.

1960

 • Det første tenåringstreff arrangeres i Madlaleiren med 2000 deltagere fra hele landet

1963

 • KFUM-kameratene blir stiftet. 30 medlemmer- Einar Dagsland formann.
 • Unge Hjem startet. Nedlagt 1966.

1964

 • Det internasjonale UMCA arrangerer verdenskonferanse for ungdom i Madlaleiren 800 deltagere fra hele verden.

1967

 • Hovedstyret vedtar utbygging på Vier av nye soverom, sanitæranlegg, speiderloft, husfarbolig og grovkjøkken.
 • Foreningen tar oppgaven med å dele ut telefonkatalogen for første gang.

1968

 • 100 års jubileet feires 3 dager til ende. Jubileumsbok utgis.
 • Ynglingen har det året 4 KFUM speidertropper- 4 ulveflokker med 233 medlemmer
 • KFUK speiderne har 7 speidertropper og 5 meiseflokker med 340 medlemmer.
 • Dette året startes de første Unge Voksne gruppene
 • Sky-Sing begynner sin virksomhet sammen med St.Georges Band og har sin første rytmegudstjeneste i St.Petri kirke
 • Adjunkt Haugland gate får sitt navn
 • Nye speiderrom blir innredet i kjelleren på Madlaveien 24.
 • Ynglingekoret (startet 1907) nedlegges

1969

 • Ynglingen selger tomt til KFUK speiderne på Vier.
 • Ship-shape med alkoholfritt tilbud på de Røde Sjøhus.

1970

 • Skippsbygger Hærems vei får sitt navn.

1971

 • Soldathjemmet lagt ned.
 • Anders Bærheims gate får sitt navn
 • Unge Voksne starter kor.
 • Knoppen avdeling for jenter starter.
 • Ungdomsavdeling starter nytt lørdagstilbud i Festsalen.

1972

 • Ynglingen vertskap for Statens Ungdomsråd på befaring i Stavanger.
 • Ungdomsgudstjeneste i St. Petri kirken med mer enn 1000 unge blir TV overført.
 • Foreningen oppretter utvalg som skal styrke administrasjonen.

1973

 • Sky-Sing, som fyller 5 år, arrangerer «Feire Jul» for første gang i Petrikirken.
 • Bekkefaret Fritidsklubb drives av Ynglingen i samarbeid med kommunen

1974

 • Naustet på Vier nytt bølgeblikk tak.
 • Avtalen med kommunen vedr. drift Bekkefaret blir sagt opp på grunn av mangel av lokaler.

1975

 • Hovedstyret orienterer Stavanger Kommune om vurdering salg Madlaveien 24 og om plan og romkomiteer for nybygg Lassa blir opprettet.
 • Gutteavdelingen feirer sitt 60 års jubileum.
 • Nytt barnekor for medlemmer 9-13 år

1977

 • Korpset av 1882 nedlegges
 • Foreningen har for tiden 7 ansatte.
 • KFUM-kameratene feirer 15 års jubileum.
 • Treff er en ny avdeling for voksne.

1979

 • Kapellet på Vier innvies

1980

 • Knerten starter. Nedlegges 2014
 • YAG og YAP går sammen i MIX TEN
 • Heftige diskusjoner om Ship Shape og oppstarten i Røde Sjøhus
 • Jubeluka : Hele Forbundsfamilien samlet 8 steder i Stavanger i 5 dager med med bløtkake, nattklubb, jazz, solidaritet og forkynnelse. Deltagere fra hele landet.
 • KFUM-kameratene 600 medlemmer.
 • Fredagstreff for voksne avvikles.
 • Vannboring Vier

1982

 • St.Svithun Y`Men`s klubb blir startet
 • Klubb 3 nedlegges

1983

 • Første spadestikk for nye Ynglingen på Lassa
 • MixTen og Vårskudd legges ned

1984

 • Ynglingen flytter til Lassa

1991

 • Eli Jølbo Myrset blir valgt til Ynglingens første kvinnelige formann.
 • KFUK`s Verdensrådsmøte arrangeres i Stavanger med 600 deltagere fra 80 land
 • Trekanten skolefritidsordning starter.

1992

 • Lassa Y`Mens`s klubb, for både kvinner og menn, blir chartret.

1993

 • Senior-Ynglingen starter 13. mars
 • 125-års jubileet feires i 3 dager.

1997

 • Ynglingens Loppemarked, først i Festsalen og Duesalen. Fra 2003 i Ynglingehallen
 • Diskusjon vedrærende salg av Vier. Årsmøte bestemte å beholde stedet.

1998

 • Ynglingehallen innvies.

2002

 • Lovendringsforslag ny organisasjon: Forenings- og eiendomsstyrer

2003

 • Nytt sovehus innvies på Vier.

2007

 • Strategidokument vedrørende foreningens profil og økonomi fremlagt.

2008

 • Nybygg (mellombygg) påbegynt.
 • Vier overføres til eiendomsstyret.
 • Sky Sing feirer 40 årsjubileum
 • Kassa barnehage flytter inn

2009

 • Bibel Dykk på Lassa og Syng for Guds skyld i St.Petri, starter opp

2010

 • Mellombygget åpnet.
 • Lassa SFO flytter inn

2011

 • Ny digital hjemmeside.
 • Treffen kafe serverer middag, men dette blir en for krevende driftsform.

2012

 • Y’s Men`s 70. internasjonale verdenskongress, med 750 deltagere fra 40 land
 • Arrangeres i Stavanger. De 3 klubbene i Ynglingen sterkt involvert
 • Jordskifterettsdom. Nabo anla sak og krevde eierskap til større deler av Ynglingens og andre naboers eiendommer på Vier, men tapte på alle punkter. Eiendomsgrensene nå fastlagt og merket.
 • Dugnadsgjengen (i moderne tid) for Vier hver tirsdag og foretar renovering av anlegg.
 • Debatt vedr. nytt renseanlegg på Vier. Ynglingen skal gi plass til slamavskiller for 70 hytter mot fritt til å knytte seg til anlegget.

2014

 • Ny diskusjon om salg av Vier for å rette opp foreningens økonomi, men Hovedstyret vil ikke selge, men se på muligheten av å leie ut mer av foreningsbygget på Lassa.
 • Etter 15 år går Knerten inn.
 • Lille Lørdag: nytt tilbud for voksne
 • Ynglingen Familie: 3-4 årlige arrangement
 • KITT starter opp i samarbeid med Domprostiet.

2015

 • Årsmøte avvikler ordningen med 2 styrer. PU og EU sammen i HS + et administrasjonsutvalg.

2017

 • KFUK-Ringen (etablert 1885 som Kvinneforeningen) nedlagt.
 • Vier: Naustet og 8 soverom 2.etasje hovedhus restaurert.

2018

 • Dette året huskes som foreningens 150 års jubileum.
 • 23-25. november med julemesse, fest, konsert, festgudstjeneste i St. Petri kirken og kirkekaffe på Lassa.
 • Ny Strikkekaffe annen hver tirsdag
 • Årsmøte forelagt sak om ny aktivitets hall. Sterkt ønske om mer treningstid for håndball og volleyball. Møtet bestemte godkjenning av utbygging med en rekke betingelser.
 • Vier: Dugnaden fortsetter med restaurering Eldhuset