Gutteavdelingen 1943 «De sang så taket løftet seg.»

gutteaveldingen19431Under krigen, i årene1940-45, kom flere hundre gutter sammen til møter i Ynglingen hver fredag. Når så mange kom på møter I Ynglingen, så hang dette sammen med at to viktige møteplasser var forbudt under krigen.

Blant andre lå både idretten og speiderarbeidet nede så lenge krigen varte.

Les mer …

Møter i Senior Ynglingen - høsten 2021

De nasjonale koronatiltakene er nå opphevet, og møtene vil foregå etter samme mønster som tidligere: Det blir ingen navneregistrering, det blir dekket til 6 personer pr bord og det blir "selvbetjening" ved matbordet. Møteavgiften kr 100 betales fortrinnsvis på Vipps 

Deltakerlisten i Senior Ynglingen er oppdatert så langt det har latt seg gjøre etter det lange avbruddet i møteprogrammet, men vi ber fortsatt om å få beskjed dersom noen har fått ny epost adresse, eller om noen ikke får invitasjonen som de forventer.

Hjertelig velkommen til møtene våre, og be gjerne med deg noen du tror kan ha glede av å komme!

Neste møte er 

Torsdag 28. oktober 2021

Kl. 1100 – kl. 1150: Fleksitid med drøs og dråpe.

Kl. 1150 – kl. 1300: Kjernetid med program. Gerd Marie Ådna: ”Muslimer i Stavanger”

Gerd Marie Ådna er førsteamanuensis ved VID Vitenskapelig Høgskole i Stavanger. Etter sindoktorgrad om tidlig islam ved UiB (2007) har hun forsket på muslimer og moskeer i Berlinog Rogaland. Hun har vært særlig interessert i holdninger til islamske fortellinger,tradisjonsformidling, imamrollen og familiers tilhørighet og integrasjon.Gjennom noen eksempler fra tyrkiske og flerkulturelle moskeer vil Ådna ta med lytterne påen samtale om tro og tilhørighet.

5 minutter: Johannes Kjøde

Møteleder: Leif Inge Skimmeland

Møtekomite:John Ingebrigtsen, Lars Sigmund Lunde, Johannes Kjøde og Leif Inge Skimmeland

Videre møtedatoer høsten 2021: 11. og 25. nov. og julemøte 9. desember.

Det er sagt «Alt blir bra!» (Etter koronaen)

Kr 200.000 fra Norems legat til Vier

Fylkesmann John Norem og hustru Thora  Margrethes legat deler hvert  år ut midler til humanitære og religiøse formål. Ekteparet Norem satte stor pris på ungdomsarbeidet i foreningen. De hadde ikke barn selv, men opprettet et legat som skulle støtte ulike gode formål i hele Rogaland.

Ynglingen har fått penger fra legatet før. I år hadde vi søkt med tanke på renovering av sanitæranlegget på Vier.

Harald Nilsen i dugnadsgjengen på Vier er svært glad for tildelingen. "Det passet utmerket for oss akkurat nå. Vi er ferdige med taket på kapellet, har malt hele anlegget og nå er pipa på eldhuset også ferdig murt. Med pengene fra Norems legat har vi sikret finansiering av arbeidsoppgavene til vinteren."

Harald holder orden på dugnadsgjengen. 357 tirsdager har de til nå tilbrakt på Vier. Når renoveringen av sanitæranleggene er ferdig er de nok kommet over 400 dugnadsdager.