PROSJEKTLEDER FOR ETABLERING AV FORANDRINGSHUSET I STAVANGER (ETTÅRIG, 100% STILLING)

Vil DU eller kjenner du noen som kan bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid og inkludering, og har som ambisjon å være en ledende aktør på det forebyggende feltet i Norge. I 2020 er det i samarbeid med Kirkens Bymisjon gjennomført et omfattende forprosjekt for å kartlegge barn og unges behov i Stavanger for å vurdere muligheten for etablering av Forandringshuset i området. KFUK-KFUM Rogaland og KFUK-KFUM Stavanger, med støtte av Kirkens Bymisjon, går nå sammen inn for å følge opp funnene i forprosjektet gjennom et etableringsprosjekt i regi av KFUK-KFUM Forandringshuset i 2021-2022. 

Les mer om stillingen her:

Stillingsannonse KFUK-KFUM sin nettside

Stillingsannonse Finn