Prinsippavtalen mellom Forening og Idretten

På det ekstraordinære årsmøte onsdag 6. januar, ble den fremlagte prinsippavtalen mellom KFUK-KFUM Stavanger og idrettslagene KFUM Håndball og KFUM Volleyball, vedtatt med god margin (mot 1 stemme). Møtet ble gjennomført med 17 deltakere på Teams (digitalt) og 6 i Hæremsalen.

Før avtalen trår i kraft er det en rekke forhold som må finne sin formelle og praktiske løsning. Protokollen fra møtet finner du HER.

Den signerte prinsippavtalen som ble godkjent av årsmøtet, finner du HER.