Åpent medlemsmøte i Ynglingen

Velkommen til åpent medlemsmøte i Ynglingen 22. september kl 12:00

TEMA: Samfunnets behov - KFUK-KFUMs svar.

Generalsekretær Øystein Magelssen og avdelingssjef program og organisasjonsutvikling Marianne Brekken deltar.