Ekstraordinært Årsmøte i Ynglingen

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen avholder ekstraordinært årsmøte 

mandag 24. 01 2022 kl 19.00 i Ynglingen.

 

Saker:

  1. Valg av revisor
  2. Valg av valgkomite
  3. Utvidelse av formålsparagraf

 

Sakspapirer vil bli lagt ut på foreningens hjemmesider.

 

Hovedstyret