ynglingen logo 240

Medlemsbrev mars 2023

Skrevet av Ida Lorentze Vik

Medlemsbrev_MARS_2023_copy.pdf

Kjære Ynglingevenner


ÅRSMØTE 29. MARS KL 18.00
Vi er kommet til mars og Hovedstyret er i full gang med å skrive årsmelding for 2022. Vi har invitert
alle medlemmer til årsmøte onsdag 29. mars kl 18.00 og håper at du setter av dagen og tar turen
til Hæremsalen.
VALG PÅ NYTT HOVEDSTYRET
På årsmøte skal vi velge nytt mannskap til å lede arbeidet i foreningen. Hvert år velges leder, to
styremedlemmer og to varamedlemmer. Det er alle foreningens medlemmers oppgave å foreslå
kandidater til Hovedstyret. Forslagene sendes et av medlemmene i valgkomiteen som tar kontakt
med vedkommende som er foreslått. Har du forslag til medlemmer av styret kan disse sendes på
mail eller sms til valgkomiteens medlemmer, Kari Holm, Tormod Kvalevåg eller Magne Nesvik.
SENIOR YNGLINGEN 30 ÅR
Senior Ynglingen har rundet 30 år. Siden oppstarten i 1993 har seniorene gitt årlige gaver til
foreningen på over en million. Det er vi selvsagt svært takknemlige for. Jubileet ble feirer med
marsipankake. Brødrene Egil og Knut Roalkvam var i sin tid initiativtakere til gruppen. De var
opptatt av å lage en samling som skulle favne vidt og ikke forutsette medlemsskap i Ynglingen.
Den gang for 30 år siden var det nok noen som mente at Ynglingen var litt for lite kristelig og derfor
ville de ikke framstå som støttespillere. Slik er det ikke lenger nå. I Senior Ynglingen møtes menn i
pensjonsalderen med all slags bakgrunn og med adresser fra Randaberg til Hå. På
jubileumsdagen var det 130 til stede og i overkant av 100 har det vært på de fleste møtene det
siste året.
OPPUSSING PÅ VIER
Det ble nok mer arbeid enn de hadde trodd, dugnadsgjengen på Vier, da de dro i gang
renoveringen av sanitærfløyen på Vier. Men nå er “damesiden” snart klar til bruk med nye vegger
og nytt sanitærutstyr. Det blir skikkelig fint. Parallelt med renoveringen pågår en oppgradering av
husfarboligen. Furustilen er beholdt, men et nytt vindu gir mer lys inn i stua. Gulvet er nypusset og
nylakkerte. Så snart vinduet er montert, skal de nye møblene på plass. Husfarboligen blir
forhåpentligvis en trivelig “hytte” for de som skal være leirledere til sommeren.
LANDSMØTE I STAVANGER
Norges KFUK-KFUM skal ha årsmøtet sitt i Stavanger i sdlutten av april, fra 28.04 til 30.04.
“Vi samles for å bli inspirert. jobbe sammen og planlegge hvordan vi skal arbeide for barn og
unge,- slik at de kan være seg selv og står opp for andre” skriver forbundet på sine egne
hjemmesider.Vi skal sende våre delegater, men også rekruttere så mange frivillige som mulig. Alle
som vil ta i et tak og samtidig få med seg landsmøtestemning kan henvende seg til Ida på kontoret
som har oversikten over alle oppgaver som skal løses.
KONTINGENT 2023
Ynglingen har sentral innkreving av kontingent. Det betyr at våre medlemmer får brev med
opplysninger om kontingentinnbetaling fra Norges KFUK-KFUM. Vi håper du vil være med oss
også i år. Hvis du synes det er vanskelig å få betalt kontingent, vil Ida gjerne hjelpe til. Ta en
telefon til henne, så ordner det seg.
Hilsen
Hovedstyret
Magne
styreleder