Møter i Senior Ynglingen 2022

I 2022 planlegges det følgende møtedatoer for Senior Ynglingen:

  • 13 og 27 januar
  • 10 og 24 februar
  • 10 og 24 mars
  • 7 og 21 april
  • 5 og 19 mai
  • 8 og 22 september
  • 13 og 27 oktober
  • 10 og 24 november
  • 15 desember

Mer informasjon kommer senere