Folk i historien

Matias Orheim

 mathiasorheim

Den blinde salmedikteren og forkynneren, Matias Orheim, besøkte Ynglingen i slutten av 1940 årene. Han talte, sang og spilte på fele og - han akkompagnerte seg selv på et instrument laget av glass fylt med vann.

Les mer …

Magne Nesvik

magnenesvik

En kreativ, engasjert og glad Yngling.

Helt siden guttedagene har Magne vært med i Ynglingen. Noen vil huske ham da han hver fredag tok bussen fra Tasta til byen for å gå på møter i Gutteavdelingen i Ynglingen. Han var sammen med en hel flokk tastagutter som gikk i samme gruppe.

Det var neppe tilfeldig at Magne tidlig fant veien til Ynglingen. Begge foreldrene hadde vært med i foreningen siden de var unge. Da KFUM- kameratene ble stiftet var faren, Toralv, med i det første styret. Her fant også Magne sin plass på fotballaget.

Les mer …

Thor Strandenæs

Professor Thor Strandenæs ved Misjonshøgskolen i Stavanger var en avholdt speiderleder i Ynglingen.

Da han ble ordinert til prest var Domkirken full av Ynglinger, speidere, venner og kjente.

Les mer …

Sindre Eide

sindre eide

Sindre Eide har drevet med sang og musikk hele sitt liv gjennom sin mangeårige prestetjeneste.

Han var knyttet til Ynglingeforeningen som ungdomsprest.

En ungdomskultur som mange så på som en fiende, gjorde Sindre til et virkemiddel for å forebygge ungdomsproblemer, ikke minst knyttet til rus.

Da Sindre begynte i Ynglingen i 1968 innledet foreningen et samarbeid med Stavanger kommune om en ny fritidsklubb i Bekkefaret bydel. Kommunen så behovet for nye fritidstilbud i bydelene og Ynglingen var interessert i å desentralisere sin virksomhet.

Les mer …

Osvald Grønning

I nesten hele historien har Ynglingen hatt ansatte sekretærer ledere som har stått for den daglige virksomheten. Disse har på ulike måter profilert foreningen utad og vært limet som har bundet medlemmene sammen. I tillegg til de administrative oppgavene har sekretærene måttet løse en rekke praktiske oppgaver både i byen og på Vier.

Sekretærene har ofte betydd mye for medlemmene både gjennom personlige samtaler, i komiteer, gjennom andakter og bibeltimer.
Sekretærene har gjerne hatt lederansvar på leirer og turer for barn og unge.
Studerer vi oversikten over Ynglingens sekretærer og daglige ledere vil vi gjerne finne flere som særlig har betydd mye oss fra tiden vi var aktive i foreningen.

I årene 1960-1970 var Osvald Grønning sekretær i Ynglingen

Les mer …

Andreas Sandvold

Da jeg var i tenårene, var Andreas Sandvold sekretær i Ynglingen. Han var egentlig sekretær i to perioder. Først i årene 1933 til 1935 og så i årene 1945 til omkring 1950. I årene fra 1935 til fredsåret 1945 studerte han teologi i Oslo.
Han tok over sekretærstillingen etter senere domprost Enok Ådnøy i 1945. Andreas Sandvold kom til å bety mye for mange unge i årene han var sekretær i foreningen.

Les mer …

Gustav Haver. 1925 - 2018

Gustav Haver satte på mange måter tydelige spor etter seg i Ynglingen i årene etter freden i 1945 til begynnelsen av 2000 årene.

Etter freden skjønte Gustav at speiderarbeid ville være et riktig arbeid å satse på for Ynglingen. Dette ville være et barne- og ungdomsarbeid  som passet med Ynglingens tidligere tradisjoner med å dra ut på tur i skog og mark. Dessuten ville leirstedet Vier egne seg godt for speiderarbeid. Han skjønte at barn og unge har behov for å være aktive og kreative. Speideren ville være midt i blinken for et nytt arbeid i Ynglingen.

Les mer …

Arthur J. Tønnesen

Arthur J. Tønnesen var et engasjert medlem av Ynglingen i alle år helt fra han var ung og var med i flokken rundt Rasmus Hærem.

I årene etter den første verdenskrigen 1914-1918 var det stor nød blant folk i Europa. Det var mangel på både mat og klær. Gjennom KFUM’s Verdensråd fikk Tønnesen opplyst at KFUM ville være med å hjelpe folk som led nød.

Han forsto at dette var en viktig utfordring også for Ynglingens medlemmer.

Les mer …

Cecilie Tvedt

Cecilie Tvedt, 1883-1979, var i alle år nær knyttet til Ynglingen. Hun var en ekte KFUK’er og representerte KFUK på to verdenskongresser. Hun ble gjerne omtalt som foreningens Grand Old Lady.

Les mer …