Folk i historien

Gustav Haver. 1925 - 2018

Gustav Haver satte på mange måter tydelige spor etter seg i Ynglingen i årene etter freden i 1945 til begynnelsen av 2000 årene.

Etter freden skjønte Gustav at speiderarbeid ville være et riktig arbeid å satse på for Ynglingen. Dette ville være et barne- og ungdomsarbeid  som passet med Ynglingens tidligere tradisjoner med å dra ut på tur i skog og mark. Dessuten ville leirstedet Vier egne seg godt for speiderarbeid. Han skjønte at barn og unge har behov for å være aktive og kreative. Speideren ville være midt i blinken for et nytt arbeid i Ynglingen.

gustavhaverGustav var sentral Ynglingens speiderarbeid i mange år. Han var ikke den festlige leirlederen som ledet allsang ved leirbålene. Hans styrke var å finne fram til unge som kunne stå som ledere i speideren. Gustav var driveren i arbeidet. Hans oppgave var «å gjøre andre gode,» som Nils Arne Eggen ofte har fremhevet. Han ga lederne frihet til å tenke selv og finne løsninger. Gustav hadde oversikten og var garantist for kvalitet.

Etter hvert forstod Gustav, og flere andre, at en rekke voksne «ynglinger» kunne gjøre en aktiv innsats til støtte i foreningens arbeid for barn og unge. Han ble med i en gruppe som tok initiativet til å starte Norges første Y’s Men’s klubb. Dette er en internasjonal tjeneste - organisasjon som støtter KFUK og KFUMs arbeid for barn og unge. Siden den gang har Gustav vært et aktivt medlem i Y’s Men både lokalt og regionalt. Han var med på dugnader på Vier, solgte juletrær og var med å arrangere utstilling av katter og en messe for kjøleskap og meget mer.

Gustav bragte sin yrkeserfaring med seg inn i foreningen og var en klok rådgiver i alle ledd som omfattet både økonomisk rådgiving og regnskap. Han var en dyktig veileder som hadde syn for det som var viktig og riktig for Ynglingen.

Det er sagt at kjærlighet er den største energi- og kraftkilden et menneske har. Denne kjærligheten delte Gustav med Ynglingen.

Hans aktive innsats hadde røtter i kristen tro og i takknemlighet mot den foreningen som hadde lært ham hva som er rett og riktig i livet.

«De viktigste tingene, som blir gjort, er de ubetalte,» hevdet professor Inge Lønning, ved en anledning.

Dette forsto Gustav. Og slik levde han.

Han var en flott representant for den store flokken av frivillige voksne som står på for at barn og unge skal få en trygg og god oppvekst her i landet. 

 

Skrevet av Kjell A. Jensen
2018