Folk i historien

Sindre Eide

sindre eide

Sindre Eide har drevet med sang og musikk hele sitt liv gjennom sin mangeårige prestetjeneste.

Han var knyttet til Ynglingeforeningen som ungdomsprest.

En ungdomskultur som mange så på som en fiende, gjorde Sindre til et virkemiddel for å forebygge ungdomsproblemer, ikke minst knyttet til rus.

Da Sindre begynte i Ynglingen i 1968 innledet foreningen et samarbeid med Stavanger kommune om en ny fritidsklubb i Bekkefaret bydel. Kommunen så behovet for nye fritidstilbud i bydelene og Ynglingen var interessert i å desentralisere sin virksomhet.

Sophus 01 ble navet på den første kommunale fritidsklubben som altså var halvt privat og halvt offentlig.

Siden startet Sindre opp Treffen Snack i Waagehuset, villaen som varen del av Ynglingens lokaler på Madlaveien 24. Treffen var i mange år en viktig del av Ynglingens ungdomsarbeid. Her møttes ungdommer med tilknytning til foreningens øvrige arbeid med unge som ikke ville organisere seg, men hadde behov for et uformelt møtested.

Men først og fremst blir nok Sindre husket som den som startet Sky Sing og fornyet Gudstjenesten.

Med Sindre kom nye toner, nye rytmer og instrumenter inn i foreningsarbeidet. Ungdomspresten begynte med faste ungdomsgudstjenester i Petrikirken der det kunne være 1000 mennesker i benkeradene. Ved å knytte til seg ressurspersoner som Bodvar Schjelderup (skribent/komponist) og Håkon Berge (komponist/arrangør/orkesterleder) skapte Sindre et liturgisk uttrykk som styrket kontakten med ungdomsgruppen. Mange ungdommer fant i dette en kristentro som knyttet dem til gudstjenesten for resten av livet. Da Jesusvekkelsen fra USA fant våre breddegrader, ga Sindre rom for ungdommelig utprøving av spirituelle former samtidig som han selv stod for en solid kirkelig forankring av troens innhold.

Sindre var en av pionerene for Ten-Sing i Norge. Etter sin tid i Ynglingen ble han KFUK/Ms første Ten Sing-sekretær. Fra den posisjonen videreutviklet han Ten Sing i hele landet og begynte også «eksport» av ideen gjennom reisende TenSingNorway.

Sindre var andre generasjon ynglingesekretær i det faren, Nils Eide, også var sekretær i foreningen årene 1935 – 1938. Som prest i Petrikirken åpnet Nils kirken for trommer og elgitarer da sønnen gjennom ungdomsgudstjenestene fornyet det kirkelige ungdomsarbeidet. Sindre var ansatt i foreningen i 6 år.

Sindre Eide ble senere Norges første Ten Sing-sekretær. I 1978 ble han sokneprest i Sirdal, hvor han var i 9 år, før han dro til til Helgerud i Oslo, kirkerådet og Kirkens bymisjon, samt at han satt i kirkens gudstjenestenemnd. Så Bærum. 

Eide har alltid vært opptatt av sang og salmer, ikke minst i barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring. Dette har også ført ham inn i mange sentrale kirkelige prosjekter. Han har vært rådgiver i Institutt for Kristen Oppseding (IKO) i arbeidet med kirkens store trosopplæringsreform og senere med den nye gudstjenestereformen. Han var også vært aktiv med informasjonsarbeidet rundt den nye salmeboken 2013 og er medlem i Norsk hymnologisk forening.