Folk i historien

Osvald Grønning

osvald gronningI nesten hele historien har Ynglingen hatt ansatte sekretærer ledere som har stått for den daglige virksomheten. Disse har på ulike måter profilert foreningen utad og vært limet som har bundet medlemmene sammen. I tillegg til de administrative oppgavene har sekretærene måttet løse en rekke praktiske oppgaver både i byen og på Vier.

Sekretærene har ofte betydd mye for medlemmene både gjennom personlige samtaler, i komiteer, gjennom andakter og bibeltimer.
Sekretærene har gjerne hatt lederansvar på leirer og turer for barn og unge.
Studerer vi oversikten over Ynglingens sekretærer og daglige ledere vil vi gjerne finne flere som særlig har betydd mye oss fra tiden vi var aktive i foreningen.

I årene 1960-1970 var Osvald Grønning sekretær i Ynglingen. Ingen sekretærer har stått så lenge i Ynglingens tjeneste som han. I denne lange tiden betydde han mye for foreningens medlemmer. Osvald var et arbeidsjern. Han var virksom sent og tidlig med snekring, maling og daglige oppgaver på kontoret. Ofte tok han på seg oppgaver som slett ikke hørte inn under rammen for hans plikter. Det hendte at han måtte trø til med å koke kaffe, lage mat, rydde og vaske.

Maken til allsidig sekretær har foreningen ikke hatt verken før eller siden.

Han var netthendt og praktisk anlagt og løste oppgavene selv om noe gikk for tregt.

Osvald kom til foreningen med en annen yrkesbakgrunn enn andre tidligere sekretærer. Han kom til Stavanger og Ynglingen fra Danmark sammen med kona, Bjørg Steen Olsen, som i ungdomsårene hadde vært medlem av foreningen. Fra hjemlandet hadde Osvald yrkesbakgrunn som maler. Og dette yrket praktiserte han den første tiden i Stavanger. Han var vokst opp i Esbjerg KFUM og hadde vært med både i sivilt- og speiderarbeid.

Da Osvald kom til Stavanger, gikk han aktivt inn det frivillige arbeidet i Ynglingen på flere områder. Særlig la han for dagen allsidige evner da han var med i lokalkomiteen for det første TT treffet i Madlaleiren i 1960.

Disse egenskapene førte til at han senere ble bedt om å overta den ledige sekretærstillingen i foreningen etter Odd Anderson. Osvald var ivrig med i den nystartede Stavanger Y’s Men klubb.
Under utviklingen av den nye Treffen Snack utførte Osvald betydelige oppgaver både praktisk og i forhold til å skape et uorganisert tilbud til de unge.

Osvald hadde evner til å inspirere de unge til å ta på seg lederansvar i gruppene de var med i.