Folk i historien

Magne Nesvik

magnenesvik

En kreativ, engasjert og glad Yngling.

Helt siden guttedagene har Magne vært med i Ynglingen. Noen vil huske ham da han hver fredag tok bussen fra Tasta til byen for å gå på møter i Gutteavdelingen i Ynglingen. Han var sammen med en hel flokk tastagutter som gikk i samme gruppe.

Det var neppe tilfeldig at Magne tidlig fant veien til Ynglingen. Begge foreldrene hadde vært med i foreningen siden de var unge. Da KFUM- kameratene ble stiftet var faren, Toralv, med i det første styret. Her fant også Magne sin plass på fotballaget.

Sekretær og leder av Hovedstyret

Magne ble senere sekretær i foreningen, i årene 1975 – 1980.
Han var to ganger leder av Hovedstyret i årene 1999 – 2001 og 2013 – 2015.
På årsmøtet i juni 2020 ble han valgt som leder av Hovedstyret for tredje gang.

Vier er hjertebarnet

Landstedet Vier har på mange måter vært Magnes hjertebarn fra ungdommen og opp i voksen alder. Som sekretær fikk Magne til særlig oppgave å legge til rette for ulike aktiviteter på landstedet. Senere har han tatt på seg en rekke praktiske oppgaver knyttet til Vier. 

For noen år siden tok Magne initiativet til å starte Viers Venner. Dette er en gruppe godt voksne Ynglinger som ønsker å være med på å oppdatere landstedet, Dette gjør de som takk for rike opplevelser fra barne- og ungdomstiden.

Magne ser på Vier som et av Ynglingens viktigste arbeidsredskaper. Mange barn og unge har gjennom årene fått viktige verdier med seg senere i livet etter opphold på Vier.

Vier er et trylleord

Slik uttrykte Magne sin begeistring for Vier til dagsavisa Vårt Land i forbindelse med Jubeluka i 1980: «Vier er et trylleord for alle de tusener som har vært med i Ynglingen. På et øyeblikk fremkaller det muntre historier og slørete blikk hos de som opplevet sin store forelskelse rundt leirbålene på dette fabelaktige leirstedet i Høgsfjorden. Det blir hevdet med krav på pålitelighet at intet sted i Rogaland er det knyttet flere livsvarige vennskap, og intet sted er det lagt grunnlag for flere ekteskap enn på Vier. Der skjer den fysiske utfoldelsen, og der kommer svært mange av omvendelsene.

Gjennom leirer og weekender på Vier har svært mange fått grunnlaget for et liv i tro. På Vier får de unge lære hva det vil si å være KFUKer og KFUMer. Slik har jeg oplevd Vier fra guttedagene til i dag.»

Store kunnskaper om Ynglingens historie

Få kjenner Ynglingens nyere historie slik som Magne.

I festtalen under markeringen av Ynglingens 150 års jubileum i 2018 pekte han på at Ynglingen har vært med å fornye forkynnelsen, ikke bare i innhold, men også i form. Det hele mennesket med ånd, sjel og kropp har gitt Ynglingen sitt særpreg. Foreningen har hatt som mål å skape et kristent miljø for ungdom som ikke har funnet seg til rette i menigheter og kristne foreninger i byen. Magne har særlige forutsetninger for å forstå Ynglingens historie og se denne i sammenheng med vår tid. Han er utdannet lektor med hovedfag i kristendomskunnskap med tysk og norsk som støttefag.

Interessen for Ynglingens historie har Magne gitt uttrykk for da han ledet en gruppe eldre medlemmer som hadde til oppgave å oppdatere Ynglingens historie de siste 50 årene.

Magne tok ansvar.

Da valgkomiteen spurte medlemmer om de var villige til å ta utfordringen å stille som kandidater til valg til nytt Hovedstyre i foreningen fra 2020, fikk komiteen ingen positive svar. Da viste Magne foreningsansvar enda en gang og stilte seg i spissen for en gruppe kvinner og menn som samlet stilte til valg av nytt Hovedstyre. Disse hadde på forhånd lagt fram et prinsippnotat om hva de ville gjøre om de ble valgt. Her ble det pekt på at foreningens medlemmer gjennom årene er blitt så få at lokalene i dag er for store og dyre i drift. Komiteen og to varamedlemmer ble valgt på årsmøtet den 17.06.2020 uten at andre forslag ble lagt fram. Det nye styret pekte på at det ønsker å revitalisere Ynglingens organisasjon. Dette kan skje ved at Ynglingehallen skilles fra foreningen som en egen virksomhet. Styret ønsker videre å skape en ny møteplass for foreningens hovedmedlemmer, bygge ut kontakten med byens menigheter, utarbeide nye konsepter for driften av Vier og gjenfinne foreningens sosiale profil i samarbeid med andre grupper i byen.

Åpen og glad

Den tidligere Ynglingegutten, lederen og sekretæren er en åpen og glad og har lett for å komme i kontakt med andre mennesker, unge og eldre. Magne er en ekte, glad Yngling som mange har lært å sette stor pris på.

 

Skrevet av Kjell A. Jensen, August 2020