Folk i historien

Jonas Dahl. 1849 - 1919

jonasdahl«Saa kom Jonas Dahl med sine bedste historier og fikk latteren op.»

Slik kan vi lese i Ynglingens jubileumsskrift fra 1943 da 111 Ynglinger, kvinner og menn dro på fottur til Haukeli i 1896.

Presten, dikteren, forfatteren, turmennesket, muntrasjonsrådet og barndomsvennen til Alexander Kielland var en fargerik som har satt spor etter seg både nasjonalt, regionalt og lokalt. Han satte også spor etter seg i Ynglingen da han bodde i Stavanger.

Mye er skrevet og fortalt om Jonas Dahl. Han var så allsidig begavet at han er omtalt i mange forskjellige sammenhenger, men vi skal først og fremst rette oppmerksomheten mot de sporene han satte etter seg i Ynglingensamle oss om hans forholdt til Ynglingen.

Jonas Dahl var født og oppvokst i Stavanger. Han ble ordinert til prest i 1873 og var en tid residerende kapellan i St,.Petyrikirken før han gikk over i samme stilling i Domkirken. I 1907 flyttet han til Oslo.

Da Ynglingens lokaler ble innviet etter en stor ombygging av det gamle Duehuset i 1893, ble dette feiret med stor festen i foreningen. Det påstås at 700 mennesker hadde funnet sin plass i Festsalen denne dagen. Av det fyldig programmet ble det også fremført en kantatet som Jonas Dahl hadde skrevet for anledningen. Både foreningens kor og orkester deltok under fremførelsen av kantaten.

Som innledning til kantaten fremførte koret disse versene:

Våren er vakker det sanser enhver,
Blomster i bakker og løvkledte trær
Gjærende krefter med groduft og sang
Over går solen sin trofaste gang
Glitrer i løv og bølgenes dans
Samler det alt i forklarelsens glans
Våren er vakker, det sanser enhver

Færre dog stanser for vårenes vår
Skoven ei sanser for træer der står
Ser du ei ungdommen, livsfrisk og sterk,
Ser du ei skaperens høyeste verk
Ser du ei våren i legem og ånd
Under Guds styrende, signende hånd?
Våren er aldri så vakker som der.

Den 17. mai 1888, skrev Jonas Dahl igjen en kantate i forbindelse med at Ynglingens ble «avslørt» under en høytidelighet i St. Petri skoles gårdsrom. Fanen var malt av marinemaler Bennetter.
De første versene lyder slik:

Nu bølg vårt banner. Tal vår tolk,
Vi unge fylkes fritt om stangen.
Du døpes stolt, ti fadder står vårt folk
I dag med brus av frihetssangen

Enn ligger livet lett, med stjerneskinn
på fagre ungdoms drømme,
og tanken aldri trett
seg tumler morgenfrisk på tidens strømme.

Det er interessant å merke seg at Jonas Dahl ble valgt til formann i 1888 da Stavanger KFUK ble stiftet. Det hadde seg nemlig slik den gang at det var ikke vanlig at kvinner ble valgt til formenn. Men i virkeligheten var det kvinnene i styret som ledet og drev hele KFUK gruppen. Han var formann i gruppen til han flyttet fra Stavanger i 1907 da han ble sokneprest i Oslo.
Det ble en alvorlig diskusjon i Ynglingen «bestyrelse» (styre) da en gruppe unge medlemmer søkte om tillatelse til å dra på en 5 dagers fottur til Haukeliseter den 28.juni 1896 med 111 deltakere «hvorav» 30 damer. At det skulle være damer med på turen, skapte problemer for styret. Men da det ble opplyst at Jonas Dahl og flere andre godt voksne menn skulle være med, da løste problemet seg. Det var under stevnet på Haukelidseter det ble uttalt:
”Så kom Jonas Dahl med sine beste historier og fikk latteren opp.

Jonas Dahl var representert med 23 salmer i gamle Landstads salmebok. Bare Gustav Jensen var representert med flere salmer.

Jonas Dahl var en av initiativtakerne til byggingen av det gamle Ullandhaugstårnet til minne om slaget i Hafrsfjord.

 

Skrevet av Kjell A. Jensen

Kilder:
Wikipedia
Ynglingens 75 års jubileumsskrift 1943
Stavanger Ynglinge forening gjennom 50 år