Folk i historien

Stephan Due. 1806 -1892

stephandueDen lille dansken med det store hjertet.

Når Ynglingeforeningen har flyttet til nye lokaler i Stavanger, har alltid Dusalen ”vært med på lasset.”

Den første Duesalen lå i Stavanger sentrum , i Asylgata 6 der Bøndenes Hus ligger i dag.
Da Ynglingen flyttet til Madlaveien 24 i 1954, ble en av de nye møtesalene kalt Duesalen. Og da foreningen igjen var på flyttefot til nye lokaler på Lassa i 1984, så var det naturlig at en også her kalte en av møtesalene for Duesalen.

Når dette har skjedd, så skyldes det at Ynglingen ønsker å ta vare på minnet om Stephan Due som gjorde det mulig for foreningen å få sitt eget lokale i 1881.

Stephan Due var en stillfarende, spedlemmet liten danske som kom til Stavanger 1838.
Egentlig kom han til Stavanger for å være huslærer for barna til postmester Kielland og fogd Schiøtz, men etter to år ble han forstander for Brødremenigheten i byen. Og denne oppgaven tok han seg av i 50 år og gjorde en stor innsats for byens kristenliv.

Due kom fra hernhutermiljøet i Christiansfeld på Jylland.

På denne tiden var herrnhuterne kjent for å drive en av de beste utdanningssteder for unge piker i Norden. Her gikk bl.a. Camilla Collett som regnes som en av Norges fremste feminister.
Fogd Schiøtz visste nok hva han gjorde da han fikk en huslærer fra Christianfeld til sine barn.
Hernhuterne arbeidet for tverrkirkelig (interkonfesjonell) forståelse slik som KFUK-KFUM gjør. Brødremenigheten drev blant annet gratis privatskole for unge gutter i Stavanger.

Brødrevennene i Stavanger hadde sendt bud etter Stephan Due fordi de ønsket at han skulle være forstander (leder) for menigheten og stå for undervisningsvirksomheten.
Stephan Due var bl.a.kjent som en meget dyktig språklærer

Da Stephan Due kom til Stavanger, fikk han bolig i Brødremenighetens hus i Asylgaten 6 i huset som senere ble Ynglingens lokaler. Her bodde han i første etasje til han senere kjøpte gård på Stokka og flyttet dit i 1865.

Due bodde på Stokka til han døde i 1892.

Stephan Due var gift tre ganger. Første konen døde året etter at de var kommet til Stavanger. Etter konens død dro han tilbake til Christiansfeld og giftet seg på ny i 1844. Denne konen døde også bare ett år etter de var kommet tilbake til Stavanger. For tredje gang dro Due til Christiansfeld og fant en ny kone. Hun ble også med til Stavanger, og de levde et langt liv sammen her i byen.

I Asylgaten 6 fikk Due realisert livsverket sitt.

Sammen med en del alvorlige menn gikk han inn for arbeidet i de religiøse strømningene som preget byen på denne tiden.

I 1842 tok Stephan Due over stillingen som forstander for Brødremenigheten i Stavanger etter dansken Peter Lorentzen som kom til Stavanger i 1838.

Stephan Due ble tidlig interessert i Ynglingens arbeid gjennom det arbeidet som brødrene Hærem stod for. Due fikk et nært forhold til fru Hærem som da var enke og var eneforsørger for 7 mindreårige barn. Peter Hærem var en av guttene som fikk gratis opplæring på privatskolen til Stephan Due.

Da Ynglingeforeningen fikk problemer med å få tak i rimelige lokaler, sørget Due for at foreningen fikk leie i Asylgaten 6. Senere hjalp han også Ynglingen til at foreningen fikk kjøpe hele eiendommen som den gang lå sentralt i byen.

Brødremenigheten hadde til formål å utbre den hellige skrift og arbeidet for at alle hjem skulle få sin bibel. Brødrene var ikke så opptatt av å styrke sin egen forening. De var mer opptatt å hjelpe mennesker til et levende kristenliv enten de ble med dem eller sluttet seg til andre kristne foreninger.
I andre etasje i Asylgt 6 ble det innredet et møtelokale som fikk navnet Duesalen. I dette lokalet holdt Brødremenigheten sine møter, og her drev Stephan Due undervisning for gutter.
I dette lokalet ble også landets første søndagsskoleforening stiftet i 1867.
Due var også med å stifte Det norske misjonsselskap i 1842.

Han var også med i hovedstyret i Misjonsselskapet i 17 år.

Stephan Due tok seg særlig av Lars Skrefsrud da han kom til Stavanger, og ble nektet opptak på misjonsskolen.

Den engasjerte Stephan Due var også med å stifte Den norske israelsmisjon.

Da Ynglingeforeningen ble stiftet i 1868, ble Stephan Due valgt inn i det første forstanderskapet for foreningen. Det var en æresbevisning for ham å bli valgt som medlem av forstanderskapet.
Due ble også valgt til æresmedlem av Ynglingen for sin store støtte til foreningen.

Gjennom forstanderskapet fikk Ynglingen røtter både blant haugianerne i byen og de herrnhuterske brødrene.

Da foreningen fikk problemer med å få leie rimelige lokaler, tilbød Due at foreningen kunne få leie et lite lokale i Asylgaten 6.

Senere hjalp Stephan Due foreningen økonomisk slik at den kunne få kjøpe huset i Asylgaten 6. Slik fikk fikk Ynglingen sine egne foreningslokaler i 1861.

”Due var en ekte barnevenn som bedre enn de fleste vant «børnenes hjerter,» kunne vi lese i en nekrolog i Vestlandsposten da han døde.

Stephan Due ble gjerne kalt for ”den lille dansken med det store hjertet.”

Han døde i Stavanger 27.12 1892

”Måtte ”lysningen fra den gamle Duesalen alltid bli sterkere, alltid få videre horisont.” Skrev Andrers Bærheim i Ynglingens jubileumsskrift i 1943.

 

Skrevet av Kjell A. Jensen

Kilder:
Stavanger Kr. Ungdomsfor. Juibleumsskrift 1943
Gunnas Skadberg- Alexander Kileland – i slekt med hele byen
Wikipedia.