Folk i historien

Cecilie Tvedt

cecilietvedtCecilie Tvedt, 1883-1979, var i alle år nær knyttet til Ynglingen. Hun var en ekte KFUK’er og representerte KFUK på to verdenskongresser. Hun ble gjerne omtalt som foreningens Grand Old Lady.

Cecilie Tvedt var den som uten sammenligning, hadde lengst funksjonstid som styremedlem i Ynglingen.

Hun var leder av Stavanger Hvite Kors da denne foreningen gikk inn i Ynglingen i 1907 da foreningen åpnet for kvinnelige medlemmer og fikk navnet Stavanger Kristelige Ungdomsforening.

Cecilie Tvedt var en dyktig foredragsholder og flink til å holde bibeltimer.

Hun talte med styrke kvinnenes sak i foreningen og var til sine tider fryktet av foreningens mannlige medlemmer når viktige saker i foreningen ble debattert. Cecilie Tvedt var sentral i arbeidet med kjøpet av Vier og var med på befaringen da landstedet ble ”oppdaget.”

Under Ynglingens 75 årsfest i Asylgaten i 1943 ble det avduket et bilde Cecilie Tvedt i festsalen, som takk for hennes mangeårige innsats for foreningen. Cecilie Tvedt var den første kvinnen som satt i bystyret for Venstre. Her satt hun i 25 år. Hun var dessuten medlem av Formannskapet i 15 år. I sitt yrke var hun tilsynskvinne for Rikstrygdeverket i Stavanger.

I et intervju med Stavanger Aftenblad 5. november 1968 forteller Cecilie om «Cecilies minne» og «Haalands ro.» :

« Disse navnene satte akritekt Waldemar Hansteen på to ytterst nødtørftige og primitive rom i den gamle løen på landstedet Vier ved innvielsen 7.juli 1930. en original takk og heder til formannen skolebestyrer Rasmus Haaland (Far til Berit Espedal) og den kvinnelige varaformannen (Cecilie Tvedt) for deres fortjenstfulle arbeid med å skaffe ungdommen et leirsted.»

Den gamle løen ble revet rett etter krigen. Senere ble kapellet ble satt opp der løen lå.

Skrevet av Kjell A. Jensen

Kilde: Stavanger Aftenblad