Folk i historien

Peter Hognestad. 1866 - 1931

peterhognestadDet engasjerte mennesket, presten, Ynglingesekretæren, målsakmannen, omsetteren av bibel og salmebok til nynorsk, lærerskolerektoren, læreren ved menighetsfakultet, avholdsmannen, den språkmektige og biskopen.

Det engasjerte mennesket, presten, Ynglingesekretæren, målsakmannen, omsetteren av bibel og salmebok til nynorsk, lærerskolerektoren, læreren ved menighetsfakultet, avholdsmannen, den språkmektige og biskopen.

Jærbuen Cand.theol Peter Hognestad var den første lønnede sekretæren som ble ansatt i Ynglingen i Stavanger. Før han ble ansatt i 1895, hadde Hovedstyret i foreningen spurt styret i Norges kristelige ungdomsforbund om de kunne anbefale at Hognestad ble ansatt som sekretær. Forbundsstyret svarte at det «var hevet over enhver tvil, og at man var forvisset om at de nødvendige midler ville komme inn når han ble ansatt.»

Selv om Cand. theol. Hognestad ikke ble værende i foreningen mer enn ett år, så satte han tydelige spor etter seg. Han var en dyktig leder som de unge satte pris på. Hognestad var blant annet en av lederne som ble med da 111 Ynglinger dro på fottur i 5 dager til ungdomsstevne på Haukeliseter i 1895. Her møttes unge fra Ynglingen i Stavanger med ungdom fra Skien og Telemark. Under ett av møtene der alle var samlet, var den nye, unge sekretæren Peter Hognestad hovedtaler sammen med dikterpresten Jonas Dahl.

Peter Hognestad var opptatt av å utvikle et kristent arbeid for ungdom i Ynglingen i Stavanger. Han ønsket at kristentroen som de unge hadde fått gjennom dåpsopplæringen, måtte prege hele mennesket. Hognestad hentet særlig inspirasjon fra Christoffer Bruun om at kristendommen skulle skape kjærlighet til hjemmet, fedrelandet og kirken. Han ville at møtene i Ynglingen skulle bære preg av livet slik dette ble praktisert i kristne hjem.

Hognestad ønsket å forene teologi og kultur. Han ville formidle kristendommen slik at vanlige mennesker kunne forstå det det som ble forkynt.

Da ble nynorsk et viktig redskap for å nå dette målet.

Mange beklaget da den avholdte sekretæren i Ynglingen sluttet etter ett år og dro til den private lærerskolen på Notodden. Der fikk han stilling som lektor og senere rektor. Skolen ble drevet av folk med røtter i Norges kristelige ungdomsforbund. (Ungdomsforbundet)

Fra Notodden fortsatte Hognestad sitt engasjement i Ungdomsforbundet og ble i med i Forbundsstyret fra 1911. I denne tiden arbeidet han ivrig for å få de forskjellige avholdslagene rundt om i landet til å slutte seg sammen i et eget avholdslag innen Ungdomsforbundet.
Da «Forbundet» holdt sin Generalforsamling i Stavanger i 1911, drøftet man om en skulle sette i gang speiderarbeid for barn og unge, da strittet Peter Hognestad kraftig i mot. Han var redd for at dersom speiderbevegelsen ble innført på bygdene rundt i landet, så kunne de unge foretrekke speideraktiviteter fremfor å hjelpe foreldrene med gårdsarbeidet.

I 1890 årene oppstod det en bitter strid om målsaken i Ungdomsforbundet. På den ene siden stod sekretærer fra Vestlandet som ville at nynorsk skulle få mer plass i arbeidet. «Landsmål» var det naturlige talemålet for mange på Vestlandet, ble det hevdet.

På den andre siden stod lederen av Ungdomsforbundet, Peter Waage, som engasjerte seg sterkt mot målsaken.

Da den nye Sangboken for norsk ungdom kom ut i 1897, ble denne trykket med flere nynorske sanger. Særlig vakte det sinne at sangboka hadde et lite vers fra Garborgs Haugtussa som motto.

Målstriden endte med at Peter Hognestad ble invitert til å holde foredrag om «Kristendommen og det nasjonale.» Hognestad hevdet at arbeidet for «å heve nasjonens tungemål, stod i samsvar med kristendommen.»

Foredraget ble senere trykket i Den Unges Venn - på landsmål!

Peter Hognestad var født på Hognestad i Time kommune i 1866. Han var bondesønn. Konfirmantopplæringa fikk han av presten Lars Oftedal. Hognestad gikk på Kongsgård skole og studerte senere teologi. Han ble Cand.theol. i 1891. Han var en tid lærer ved Menighetsfakultet før han ble biskop i Bjørgvin i 1916.

Peter Hognestad har gitt ut mange bøker, og har oversatt en rekke sanger og salmer til nynorsk.

Mest kjent er:

Det hev ei rosa sprunge
Fager kveldssol smiler
Leid milde ljos
Så tak da mine hender

Hognestad var en engasjert «målmann» og møtte ofte mye motstand for sin innsats for målsaken. Han la ned stort arbeid i utgivelsen av den første Bibelen på nynorsk, og han var med i komiteen for å få gitt ut Nynorsk salmebok.

 

Skrevet av Kjell A. Jensen

Litteratur:

  • Båsland – Korsfylket
  • Ynglingens 75 års jubileumsskrift 1943
  • Voksø / Kullerud i Trekantens Tegn, Oslo 1980
  • Norsk Biografisk leksikon
  • Google