Folk i historien

Otto Jensen

ottojensenOtto Jensen kom til St. Petri menighet i 1899 hvor han ble res. kap.

Han var født i Kongsberg og kom til Stavanger fra Berg, hvor han var res. kap. I 1898 ble han dr. teol. 

Otto Jensen ble ansett som en fremragende forkynner og samlet alltid svært mange mennesker ved sin talerstol. Også ellers i byen ble hans store arbeidskapasitet benyttet. Han satt i skolestyret og han var med i Stavanger Kristelige ungdomsforening hvor han var formann i periodene 1888-1889 og 1900-1901. 

St. Petri kvinneforening for N.M.S ble stiftet i hans hjem i 1899.

Residerende kapellan i St. Johannes menighet, Nils Aalvik ble utnevnt i 1905 som Otto Jensen's etterfølger i St. Petri, da Otto Jensen ble sokneprest i Skjeberg. Otto Jensen ble kirkestatsråd i 1906 før han i 1917 ble biskop i Hamar.

 

 

 Kilde : St. Petri menighet gjennom 100 år

Peter Hognestad. 1866 - 1931

Det engasjerte mennesket, presten, Ynglingesekretæren, målsakmannen, omsetteren av bibel og salmebok til nynorsk, lærerskolerektoren, læreren ved menighetsfakultet, avholdsmannen, den språkmektige og biskopen.

Les mer …

Jonas Dahl. 1849 - 1919

«Saa kom Jonas Dahl med sine bedste historier og fikk latteren op.»

Slik kan vi lese i Ynglingens jubileumsskrift fra 1943 da 111 Ynglinger, kvinner og menn dro på fottur til Haukeli i 1896.

Les mer …