kfum stavanger handball 240

Årshjulet

 
Måned Oppgave  Ansvarlig
     
SESONGSTART
     
August Minne lagene om høringsfrist  terminlister Daglig leder
  Fordele kiosktjeneste neste halvår Daglig leder
  Sjekke tilganger til SA, TA og KA Daglig leder
  Planlegge oppmannsmøte Daglig leder
  Minne om lisensbetaling Daglig leder
  Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Lage møteplan for sesongen - styremøter. oppmannsmøter - trenermøter Daglig leder sammen med styret
  Etablere plan for kursing av klubbens trenere/dommere kommende sesong Sportslig Utvalg
  Kurs live reporting/sekretariat Sportslig Utvalg
  Avklare dommere/dommerkontrakt Sportslig Utvalg
  Avholde KeeperCamp Sportslig Utvalg
  Arrengere åpen dag for nye lag Barneidrettsansvarlig/Oppmann
  Klubb tur til Dyreparken Cup - xxx august Arrangementsutvalget
  Sesong kick off for ledere - klubbens sportslige ambisjoner (sosial ramme) Arrangementsutvalget
  Kick-off for spillere - Vier Arrangementsutvalget
  Bestille nye drakter - skal være levert medio september senest Materialforvalter
  Innmelding tilleggsbestillinger fra lag Materialforvalter
  Oppdatere disponenter på alle lagkonto  Økonomiansvarlig
  Fordele klubbstyrte dugnadsprosjekter til lagene Økonomiansvarlig
     
September Informasjonsskriv til alle lag - klubbens regler for renhold, oppbavaring av utstyr, mentorordninger Daglig leder
  Terminlistene offentliggjøres / Minne om frist for "gratis" omberamming av kamper Daglig leder
  Sikre at alle laglederes/trenere har levert politiattest Daglig leder
  Sikre at all betalte trenere har signert trenerkontrakt for sesongen Daglig leder
  Sikre informasjon til nytt lag/ledere ift i forhold til arrangering av miniturneringer Daglig leder
  Styret ber om å bli invitert til foreldremøter i alle lag Daglig leder
  Avhold oppmannsmøte Daglig leder
  Arrangere fotografering av alle lag Daglig leder
  Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Få bekreftet medlemsoversikt per lag i klubbadmin Daglig leder
  Bekrefte  "Ren Utøver" for Bring lag Styreleder
  Delta på regions Sørvest lagsmøte Styreleder/Sportslig leder
  Arrangere obligatorisk førstehjelpskurs for trenere og oppmenn i klubben/gjennomgå hjertestarter mm Sportslig Utvalg
  Avholde trenermøte Sportslig Utvalg
  Foreldremøte nye lag/nye oppmenn - slik fungerer KFUM Håndball Barneidrettsansvarlig
  Sjekke at alle spillere har betalt lisensen Oppmenn
     
Oktober Organisere/dele ut Ynglingens lotteri Daglig leder
  Evt. søke Stavanger Kommune om tilskudd til adm sekretær Daglig leder
  Sende ut krav om medlemskontingent + treningsavgift Daglig leder
  Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Informere 15 års laget om Haugsgjerd avtalen - knytte kontakt oppmann - Haugsgjerd Daglig leder
  Avholde håndballskole Sportslig leder
  Minihåndballmøte/Kurs - region Barneidrettsansvarlig
     
November Følge opp kontingent innbetaling/purring Daglig leder
  Informere om lisensbetaling for de som fyller 13 år etter 1.1/registrere spilerne i SA Daglig leder
  Fotografering av lagene Daglig leder
  Avholde oppmannsmøte Daglig leder
  Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Beslutte om vi skal avholde håndballskole Styret
  Søke Ynglingen om støtte til daglig leder stillingen Styret
  Avholde trenermøte Sportslig Utvalg
  Arrangere Klubbkveld med utstyrsleverandør Materialforvalter
     
Desember Purring utestående kontingent/treningsavgift - engasjere oppmenn Daglig leder
  Fordele kiosktjeneste neste halvår Daglig leder
  Minne om frist for "gratis" omberamming av kamper Daglig leder
  Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Sjekke klubbens utstyr - antall og tilstand  og klargjøre for neste sesong Daglig leder
  Gi beskjed om påmelding til Dyreparken Cup  Daglig leder
  Frist budsjettinnspill Styret
  Søke om/Planlegge håndballskole - vinterferien Sportslig Utvalg
  Sportslig evaluering av sesongen så langt -  tiltak neste halvår - sportslig utvalg møter styret Sportslig Utvalg
  Status arrangementer og planer for neste halvår - orientering til styret Arrangementsutvalget
  Status markedsaktiviteter - og planer for neste halvår - orientering til styret Markedsutvalget
  Påmelding Kviss, Kvess, Kapell Oppmenn
     
JULEFERIE
     
 Januar   Valgkomiteen kalles inn Daglig leder
  Planlegge ferdigstillelse av årsmelding og regnskap - sette frist årsmelding fra lagene Daglig leder
  Avklare tidspunkt for Regional talent samling i juni (i Ynglingen) Daglig leder
  Klargjøre for påmelding til Beach - Profixio Daglig leder
  Planlegge oppmannsmøte Daglig leder
  Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Lage møteplan for sesongen - styremøter. oppmannsmøter - trenermøter Daglig leder samen med styret
  Fastsette dato årsmøte Styret
  Fastsette dato årsfest Styret
  Fastsette dato sommeravslutning for ledere Styret
  Godkjenne forslag til budsjett for kalenderåret Styret
  Valgkomiteen avklarer om folk tar gjenvalg /søker nye kandidater til styret, valgkom, revisor Valgkomiteen
  Fordele klubbstyrte dugnadsprosjekter til lagene Økonomiansvarlig
  Frist påmelding til Kongeparken Cup Oppmenn
     
Februar Klargjøre søknad til kommunale haller (søknadsfrist 1.mars) Daglig leder
  Klargjøre søknad driftstilskudd Stavanger Kommune Daglig leder
  Lage forslag til årsmelding Daglig leder
  Klubbdugnaden - kommunisere produkter, priser og tidsfrister til lagene Daglig leder
  Klubbdugnaden - ta i mot bestillinger Daglig leder
  Årets KÅFÅ – be om  kandidater - friste tidlig mars  Daglig leder
  Styret ber om å bli invitert til foreldremøter i alle lag Daglig leder
  Avholde oppmannsmøte Daglig leder
  Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Informere tidligere deltakere/på FB om at påmeldingen er åpnet for KFUM Beach Daglig leder
  Planlegge årsmøte Styret
  Klargjøre innkallelse til årsmøte Styret
  Godkjenne forslag til årsmelding og regnskap  Styret
  Foreløpig årsmelding til Ynglingens årsmøte Styret
  Klubbens sportslige ambisjoner for neste sesong /oppdatert sportslig plan- SU møter i styret Sportslig Utvalg
  Avholde trenermøte Sportslig utvalg
  Avholde håndballskole Sportslig utvalg
  Beslutte produkter og pris for klubbdugnaden Arrangementsutvalget
  Forslag til nye styremedlemmer / valgkomitee /revisor Valgkomiteen
     
Mars Klargjøre samordnet rapport til Norges Idrettsforbund Daglig leder
  Frist samordnet rapportering/oppdatere styre og sjekke tilganger i SA, TA, KA Daglig leder
  Informere lagene om opplegg for Dyreparken Cup Daglig leder
  Søke om Uego midler Daglig leder
  Planlegge oppmannsmøte Daglig leder
  Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Gjennomføre årsmøte Styret
  Velge Årets Kåfå Styret
  Finne oppmenn/trener for nye lag Barneidrettsansvarlig/Sportslig Utvalg
  Gjennomføre klubbdugnaden Arrangementsutvalget
  Gjennomgå opplegg for Beach turneringen - Arrangementsutvalget møter styret Arrangementsutvalget
     
April Påmelding av lag til neste sesong Daglig leder
  Avholde oppmannsmøte Daglig leder
  Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Registere med KFUK KFUM om ny styre Daglig leder
  Klubbleder møtet med regionen - Forbund/regionssaker Styret
  Konstituering av styret Styret
  Erfaringsoverføring mellom utgående og inngående styremedlemmer Styret
  Gjennomgang av klubbhåndboka/klubbens retningslinjer/årshjulet for nytt styre Styret
  Forberede oppstart av nye lag Barneidrettsansvarlig/Oppmann
  Sikre trenere for alle lag til nest sesong Sportslig Utvalg
  Avholde trenermøte Sportslig Utvalg
  Avholde Keepercamp Sportslig Utvalg
  Planlegge årsfesten i mai Arrangementsutvalget
  Planlegge sesongavslutningen for ledere Arrangementsutvalget
  Frist påmelding av lag til Dyreparken Cup - KFUMs klubbturnering Oppmenn
     
SESONGSLUTT
     
Mai Minne lagene om å behandle forslag til puljeoppsett Daglig leder
  Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Minne om at høringsutkast pulje- og avdelingsoppsett offentliggjøres Daglig leder
  Søke om halltid fra kommunen Daglig leder
  Beslutte om vi skal avholde håndballskole Styret
  Fastsette dato for kick off for ledere - høsten Styret
  Planlegge kurs i MinIdrett - SportsAdmin - tilganger Sportslig utvalg
  Planlegge oppstart/ rekruttering av nye lag Barneidrettsansvarlig/Oppmann
  Drakt opptelling/refordeling før neste sesong Matrialforvalter
  Årrangere årsfest for spiller Arrangementsutvalget
  Sesongavslutning for ledere Arrangementsutvalget
  Gjennomgang av Beach opplegget i styret Arrangementsutvalget
  Utbetaling av oppmann/trenergodtgjørsel Økonomisansvarlig
  Frist påmelding KFUM Beach Oppmenn
     
Juni Kalle inn til styremøte Daglig leder
  Sjekke klubbens utstyr - antall og tilstand  og klargjøre for neste sesong Daglig leder
  Revidere klubbens retningslinjer/oppdatere klubbhåndboken Styret
  Inngå ny dommerkontrakt for neste sesong (hvert andre år) Sportslig utvalg
  Følge opp planleggingen for neste sesong Sportslig Utvalg
  Søke om/Planlegge håndballskole høstferien Sportslig Utvalg
  Sportslig evaluering av sesongen  -  plan neste halvår - sportslig utvalg møter styret Sportslig Utvalg
  Sjekke drakter/materiell mtp behov for neste sesong Materialforvalter
  Gjennomføre Beach turningen Arrangementsutvalget
  Avklare reise, overnatting og klubbens reiseleder til Dyreparken Cup Arrangementsutvalget
  Status arrangementer og planer for neste sesong - orientering til styret Arrangementsutvalget
  Status markedsaktiviteter - og planer for neste sesong - orientering til styret Markedsutvalget
  Frist påmelding Sandnes Sparebank Cup Oppmenn
     
SOMMERFERIE