kfum stavanger handball 240

Lagets bankkonto og regnskap

 • Alle lag blir tildelt en egen brukskonto av økonomiansvarlig.
 • Lagene bestemmer selv hvem som skal disponere lagets bankkonti. Laget gir beskjed til klubbens økonomiansvarlige om dette, og økonomiansvarlig har ansvar for kommunikasjon med banken om dette dette 
 • Klubbens økonomiansvarlige skal ha innsyn og disposisjonsrett på alle lagkonti
 • Alle lagets inn  og utbetalinger skal skje via bankkonto. Det skal aldri skje betalinger på vegne av klubb eller lag via privatkonti.
 • Alle inntekter som krever fakturering, skal fakturere via klubbens regnskapssystem av økonomiansvarlig. Oppmann er ansvarlig for å kontakte økonomiansvarlig ifm slik fakturering.
 • KFUM Håndball bruker Visma e-accounting som regnskapssystem.  
 • Daglig leder vil etter månedsslutt importere alle kontobevegelser per lag til Visma.
 • Lagene er ansvarlig for at det finnes bilag for alle utbetalinger fra lagets konto. Laget skal disse ved bruk av appen VISMA Scanner senest 1 måned etter betalingsdato. (velg e-accounting, bruker id = klubbens mailadresse og passord Eiganes181&). Når du scanner inn bilaget, skriv lagets navn (f.eks J07), formål ( formål (regnskapskonto xxxxx - ref klubbens kontoplan og) når betaling ut av konto. Når dere oppgir formål, tenk alltid  brutto, feks egenandeler føres som inntekt og det egenandelene er brukt til å finansiere føres som kostnad.
 • Fristen for å ha scannet utgiftsbilag er 10 dager etter månedsslutt. Daglig leder vil følge opp de enklete lag hvis det mangler scannede bilag.
 • Overholder lagene ikke fristen for scanning av regnskapsbilag fra lag, vil det aktuelle laget måtte dekke ekstra timebruk.
 • Lagene skal ikke scanne innbetalinger
 • Alle betalinger til eller fra klubb til lag (loddbøker, påmeldingsavgifter, klubbdugnader) blir belastet bankkonto og ført i Visma for laget av økonomiansvarlig.

 • Klubbens skjema for utgiftsrefusjon og reiseoppgjør skal benytte hvis laget søker dekning av slike kostnader fra klubben ( finnes under nyttig)
 • Ved kontantsalg ifm kiosk skal klubbens skjema for kontantoppgjøre benyttes. Dette skal signers av to personer
 • Alle utbetalinger til trenere og dommere iht trenerkontrakter skal fra 1.1.20 gjøres via økonomiansvarlig
 • Alle utbetalinger over 10.000 skal attesteres av 2 personer

 • Visma_Brukermanual_KFUM_Håndball_-_Desember_2020.pdf
 • Brukermanual_-_visma-2020.docx

 • Lagene skal bruke følgende kontoplan for å angi formål 

Inntekter

Kontonummer

 

Tittel

Bruk

3000 KLUBB KFUM Samarbeidspartnere  
3021 KLUBB KFUM Støttespillere  

3023

KLUBB

Sponsor/støtteinntekter

Brukes for sponsor og støtteinntekter. Skal det sendes faktura, øko.ansvarlig.

3025 KLUBB Støtte fra Ynglingen  
3029 KLUBB KLUBB - Inntekter fra arrangementer/prosjekter  

3030

KLUBB

Klubb dugnadsinntekter 

Denne kontoen bruker lagene for å registrere innbetalinger (eks toalettruller) fra spillere til lagets bankkonto.

Klubben bruker samme konto når vi trekker lagene.

Denne kontoen skal gå i null for laget, med mindre dere har solgt mer enn ”kvoten”

3031

LAG

Kiosksalg

 

3032

LAG

Lag dugnadsinntekter /prosjekter

 

3036 LAG/KLUBB

Loddbøker

Lagene registrerer innbetalingen fra spiller loddbøker mot denne konto, og klubben bruker den samme når vi belaster lagene for disse.

Denne kontoen skal gå i null for laget hvis alle har betalt de de skal.

3100 KLUBB Momskompensasjon  
3115 KLUBB Tilskudd fra Norges olypiske Komitee/NHF  
3400 KLUBB Grasrotandelen  
3440 KLUBB Kommunalt tilskudd fra idrettsrådet  
3441 KLUBB Kommunalt tilskudd - admin stilling  

3900

KLUBB/LAG

Andre driftsrelaterte inntekter

Her kan dere føre andre inntekter

3950

LAG

Egenandeler

Egenandeler ifm turer etc

3951

KLUBB

Overføringer mellom klubb/lag

SKAL IKKE BRUKES AV LAG.

 

 

 

Utgifter

Kontonummer

 

Tekst

Bruke

5510

KLUBB/LAG

Påmeldingsavgifter turnering/ cup

Påmeldingsavgifter til seriespill og turneringer

5515

KLUBB/LAG

Andre kostnader turnering/cup

Hotell, mat, deltakerkort og reiser  ifm cup og turneringer

5520

KLUBB/LAG

Dommerkostnader

 

5530

KLUBB/LAG

Kurs, trener og spillerutvikling

 

5540

KLUBB/LAG

Hall-leie

 

5550

KLUBB/LAG

Drakter

 

5560

KLUBB/LAG

Trener og oppmannskostnader

 

5570

KLUBB/LAG

Materiell og utstyr

 

5575 KLUBB KLUBB -Større innkjøp / prosjekter Brukes hvis klubben ønsker kontroll på større årsspesifike prosjekter

5580

KLUBB/LAG

Reisekostnader

Reisekostnader (km godtgjørsel, ferger etc)

5585

KLUBB/LAG

Andre reisekostnader

Hotell, mat og reiser ifm seriespill

5590 KLUBB Kontingenter Norges KFUM-KFUK/Ynglingen KUN KLUBB
5592 KLUBB Kostnader hallplakater  
5593 KLUBB KLUBB - kostnader til arrangementer KIN KLUBB

5594

LAG

LAG - kostnader knyttet til dugnader eller andre inntekstskapende prosjekter

Lagets kostnader knyttet til egne inntekts-skapende arrangementer

5595 KLUBB KLUBB - Dugnadskostnader Innkjøpskostnader - klubbdugnadsartikler
5596 KLUBB KLUBB - Loddbøker Kostnad for loddbøkene
5597 KLUBB Billetter Utlegg for billetter til ulike arrangementer
7700 KLUBB KLUBB - Samlinger/sosiale aktiviteter  
7710 KLUBB KLUBB - Administrasjon  

7795

LAG

LAG - Samlinger/ sosiale aktiviteter

Utgifter til lagsamlinger og sosiale aktiviteter.

7798

KLUBB/LAG

Andre kostnader

Annet

8070 KLUBB/LAG Andre finansinntekter Renteinntekter
8150 KLUBB Buypass kostander Gebyrer betalt til Buypass ifm innkreving av kontingenter

8179

KLUBB/LAG

Andre finanskostnader

Bankgebyrer mm