kfum stavanger handball 240

Medlemskontingent og treningsavgift

KFUM Håndball krever inn medlemskontingent og treningsavgifter gjennom KlubbAdmin basert på medlemslistene som holdes oppdatert på KlubbAdmin av lagets oppmann.

Medlemskontingent som vedtas av årsmøtet sammen med budsjettforslag for neste sesong.

  • Alle som deltar på trening eller kamper skal betale medlemskontingent som aktiv.
  • Medlemsansvarlig har ansvar for å kontrollere at kontingenten er betalt.

Alle KFUM Håndball spillere betaler årlig medlemskontingent på kr. 400 til klubben.

Oppmenn, trenere, dommere og medlemmer av styret betaler årlig medlemskontingent på kr. 100.

Alle KFUM Håndball spillere betaler årlig treningsavgift som følger:

Jenter        5 år Gratis

Jenter     6-8 år

400

Jenter   9-11 år

600

Jenter 12-19 år

1100

Senior (damer)

                                                                      1300