kfum stavanger handball 240

Om vedlikehold av nettsidene

Styret i KFUM Håndball Stavanger er ansvarlig for innhold og vedlikehold av klubbens nettsidene, og skal minst en gang hvert halvår påse at all informasjon er oppdatert.

 

Oppmenn for hvert lag er ansvarlig for innhold og oppdatering av lagsidene.