Minner og gode historier

Skiturer til Madland på 1950 tallet

Omkring begynnelsen av 1950 årene dro unge fra Ynglingen på skiturer til Madland om søndagene når føreforholdene lå til rette for det.

De avtalte gjerne på forhånd å møtes på Nytorget og ta buss til Madland.

På denne tiden var dette et mer populært utfartsted enn Brekko er i dag.

Turene var ikke organisert av foreningen. Det var vennegrupper som selv ordnet opp. Da de kom til Madland grupperte de seg slik det passet dem og dro ut i terrenget på turer. Noen dro langt mens andre holdt seg gjerne i nærheten av Stavanger turistforening hytte, Fisketjønnbu. Hytte var gjerne åpen for alle på store utfartsdager slik at folk kunne spise nistematen inne i stedet for ute.

Ut på ettermiddagen samlet de seg ved bussen igjen, før de dro tilbake til byen.

Noen år leide Ynglingen Fisketjønnbu til påskeleirer for de unge.