Kåseri 17. mai 2005

Skrevet av Kjell A. Jensen

Hilsen til deltakerne på eldrefesten i Ynglingen 17. mai 2005

Kjære venner
Det er ikke noe nytt at Ynglingen arrangerer fester for eldre på 17. mai. Det er en gamml tradisjon.
Men før ble slike fester gjerne kalt for «gamlefester.» «Fest for gamle,» kunne vi vi lese om i byens 17.mai program.

I dag blir folk på vår alder ikke lenger kalt for gamle, nå kalles vi eldre, pensjonister eller «vi over 60»

17maikaseriI 1911 ba byens 17. mai komité Ynglingen om å arrangere fest for gamle i foreningens lokaler.
En slik oppgave tok Ynglingen med glede på seg. Det skjedde altså for 94 år siden. Det er vel neppe noen her som husker så langt tilbake?

Men Ynglingen arrangerte 17. mai fester lenge før 17. mai komiteen kom inn i bildet.
På et bilde fra en gang i 1880 årene ser vi Festsalen i Ynglingen i
Asylgaten pyntet til fest på 17. mai.

De eldre sitter benket ved vakkert dekkede langbord og salen er full av feststemte mennesker.
Her er hvite duker og vakre blomsterdekorasjoner på bordene, og ned fra taket henger flagg i mange farger, antagelig signalflagg lånt fra en av seilskutene som lå på havnen eller fra seilmaker Pederesn som var et engasjert medlem av Ynglngen.

Forsamlingen så nok annerledes ut den gang enn hva dere gjør i dag.

De aller fleste kvinnene bar sorte skaut og sorte kjoler, og de fleste av mennene hadde skjegg.

Det var alltid alvor og høytid over 17. mai festene i Ynglingen.

Et lite utdrag av programmet for dagen i 1893 gir et tydelig eksempel på dette:
Her var taler: Både for dagen, for fedrelandet, for Kongen og for Stortinget.

Jeg synes at rekken av taler minner mye om alle talene som Berthold Hindal vartet opp med på sine 17. mai fester i Betania mange år senere.

Hindal var som kjent en gammel Yngling.
Kanskje han har fått ideen til de mange talene fra Ynglingen i gamle dager.

Vi kan aldri vite.

Dessuten var det bevertning og trykte sanger.

Ynglingen har alltid markert seg i bybildet 17.mai, både ved flaggheising og ved deltakelse i Folketoget og ved musikkorpset «Ynglingen 1882.»

17. mai 1905 fikk dette korpset æren av å spille ved Valbergtårnet kl 07.00 om morgenen til glede for de mange som var møtt fram.

Gratulerer med dagen. Lykke til med feiringen av grunnlovsdagen.