Minner og gode historier

Barnas Hyggetime

Etter at Ynglingen flyttet til Madlaveien i 1954, tok foreningen opp et nytt barnearbeid som ble kalt for Barnas Hyggetime. Dette var et tilbud til gutter og jenter i alderen 7 til 10 år.

Samlingene ble holdt søndag ettermiddag fra kl 15- 17 i Hæremsalen.

Det var lærerne Hanna Øygarden, Otto John Espedal og Torgny Våland som hadde ansvar for hyggetimene de første årene. Senere tok Torborg og Eivinn Enoksen over sammen med Inger og Kjell Jensen. Dette passet lederne godt da de selv hadde barn på alder med dem som gikk i Barna Hyggetime.

Programmene bestod av andakter gjerne med støtte av filmer og filmbånd og flanellograf. Barna underholdt og det var gjerne konkurranser av ulike slag.

Dette var et populært tilbud særlig for barn som bodde i nærområdet.

Søndag ettermiddag var også en tid som passet foreldre godt. Da kunne de få seg en middagshvil mens barna var i Ynglingen.

Før dørene ble åpnet om søndagene, stod barna ofte i lang kø før de fikk slippe inn.
Det ble slutt på Barnas Hyggetime lenge før foreningen flyttet til Lassa.

 

Skrevet av Kjell A. Jensen