Minner og gode historier

Nyåpning av naust Vier

Naustet på Vier har vært i dårlig stand i mange år, men 6. juni 2017 ble det «nyåpnet» etter totaloppussing. 

Prosjektet startet med en erkjennelse vinteren 2015/2016 av at naustet knapt ville tåle en høststorm til. Bærende konstruksjoner var sterkt skadet av råte, det var utette tak og knapt noen del som kunne sies å være i god stand. 

Samtidig var og er naustet en vesentlig del av det gamle gårdsanlegget på Vier, trolig fra siste del av 1800-tallet. Byggemåten er spesiell for Vestlandet, det er grindbygget og ligger et sted hvor det er sannsynlig at det har vært naust så lenge det har vært gård på Vier.

Nå er alt som var skadet skiftet ut, men med samme konstruksjon og med respekt for å bevare det som kan brukes videre. Naustet viser tydelig hvordan det opprinnelig ble bygget, samtidig som vi nå har et solid bygg i mange tiår.

naustet2017

Vi takker byantikvar Gro Persson i Sandnes for godt samarbeid, vi takker vår tømrer Sergey Nikolaev for godt utført arbeid med kortreiste materialer fra Riska Sagbruk, takker for takstein fra familien Hestnes og for Jan Erik Løkkens bølgebryter. Men først og fremst takker vi dugnadsgjengen som har jobbet med dette prosjektet hver tirsdag gjennom hele vinteren og som nå kan se hvor flott resultatet ble!

Så ser vi frem til at naustet tas i bruk, at det fylles med kanoer og redningsvester, leik og lått i mange gode år fremover!

 

Dugnadsgjengen består av:

  • Narve Almås
  • Harald Nilsen
  • Gunnar Langvik
  • Viktor Berg
  • Alf Magne Berge
  • Thorolf Jacobsen
  • samt noen «gjestearbeidere».

naustetmai2016

Slik så naustet ut i for ett år siden, i mai 2016, etter at yttertaket og mye av kledningen var revet. Av reisverket var det bare en liten del som kunne brukes videre, og alt av utvendige materialer er skiftet ut.

 

 

naustet1948

Foran naustet på Vier ca. 1948 – Bodil Bø (gift Egenberg) og Knud Holm. (fra Narve Almås)

Skrevet av Geir Hasle Amundsen - juni 2017