kfum stavanger handball 240

De ulike systemene vi bruker ift administrasjon av spillerstallen - og hvem som gjør hva

 

MEDLEMSADMINISTRASJON

 

Funksjon

        Ansvarlig

MinIdrett

Persondata/klubbtilhørighet

Individuelt

SportsAdmin

·      Overganger mellom klubber

·      Oppfølgning av lisenser

Daglig leder/styreleder

KlubbAdmin

·      Vedlikehold av lag/medlemsregister

·      Fakturering av medlemskontingent og treningsavgifter

Daglig leder/oppmenn

TurneringsAdmin

·      Kampoppsett/omberamming

·      Vedlikehold av lagets spillerstall

Daglig leder/oppmenn

MIN IDRETT

 • Alle spillere må registrere en profil i Min Idrett med basisdata

SPORTSADMIN

 • Hver spiller er ansvarlig for å melde fra om klubbendinger via Min Idrett
 • Daglig leder er ansvarlig for å behandle overgangssøknader
 • Spilleren må betale overgangsavgiften før overgangen er gyldig.
 • NHF fakturere ut lisens via MinIdrett (nytt fra 2018)
 • Oppmenn er ansvarlig for at alle spillerne har betalt lisens ved sesongstart.
 • Daglig leder sender oversikt til oppmenn over spillere som ikke har betalt lisens ved sesongstart

KLUBBADMIN

 • Oppmenn er ansvarlig for at spillerstallene er korrekt registret , og skal løpende informere daglig leder om endringer i spillerstallen
 • Daglig leder vedlikeholder medlemsregisteret ( oppretter nye profiler, sletter medlemmer, endrer utvalgstilknytning etc)
 • Oppmenn skal innen 1. September bekrefte overfor daglig leder at korrekt spillerstall ligger i lag ”lag-utvalget”
 • Daglig leder godkjenner endringssøknader
 • Daglig leder fakturerer ut medlemskontingent og treningsavgifter årlig ca 1. Oktober
 • Daglig leder purrer 2 ganger etter at krav er utsendt.
 • Daglig leder sender oversikt til oppmenn over spillere som ikke har betalt etter 2 purringer, som tar dette vider mot aktuelle spillere.

TURNERINGSADMIN

 • Oppmann er ansvarlig for evt. omberamming av lagets kamper
 • Oppmann må innen 1 september sjekke at spillerstallen er korrekt registret i TA
 • Ved endringer i spillerstall i sesongen, må oppmenn påse at dette blir registrert i TA

OPPLÆRING

 • Daglig leder er ansvarlig for opplæring av oppmenn
 • Oppmenn oppfordres til å melde seg på kurs i NHF regi eller bruke bruksanvisningene på region Sør-Vest sin hjemmeside