vier logo

Viers Venner ble stiftet på Vier, tirsdag 3. november  2018

Viers Venner skal støtte styret i Ynglingen sitt arbeid for å drifte, vedlikeholde  og utvikle leirstedet som en del av Ynglingens barne- og ungdomsarbeid.

Viers Venners hovedaktivitet er dugnad på Vier, men vi ønsker også å være en høringsinstans for Hovedstyret i alle saker som gjelder drift, vedlikehold og utvikling av leirstedet.

Viers Venner kan ta initiativ til arrangementer og/eller inntektsbringende tiltak som kan styrke leirstedets økonomi og omdømme.

Alle kan bli medlem i Viers Venner. Medlemmene betegnes som "Viervenner" Medlemsavgiften er kr 50 per år.

Som Viervenn blir du holdt orientert om alt som skjer rundt landstedet. Du blir også invitert til dugnad, enten du ønsker å delta sporadisk eller bli en del av "tirsdagsgjengen".  

Hvis Viers Venner tar initativ til arrangementer, vil du selvsagt være blant de første inviterte. Kanskje har du ideer som kan komme landstedet til gode? Da vil vi gjerne bidra til at du får realisert ideene.

Medlemskontingenten på kr 50 betaler du til konto 32072735357

Det er en symbolsk kontingent som ikke gir deg andre rettigheter enn at du får kalle deg en Viervenn. Hvis du vil ha innflytelse over framtiden, må du betale ordinær kontingent til Stavanger KFUK-KFUM. Da blir du stemmeberettiget på foreningens årsmøte og det er der det tas beslutninger både om foreningens og landstedets framtid.

Vi tror på fellesskap. Melder du deg inn, hører du fra oss ganske snart!

På stiftelsesmøte deltok Viktor Berg, Thorolv Jacobsen, Narve Almås, Harald Nilsen, Alf Magne Berge og Magne Nesvik

Med hilsen

Viers Venner

 

Vedtekter:

Viers Venner ble stiftet på Vier, tirsdag 3. november  2018

Viers Venner er en underavdeling av Stavanger KFUK KFUM, Ynglingen.

Formål

Viers Venner skal støtte styret i Ynglingen sitt arbeid for å drifte, vedlikeholde  og utvikle leirstedet som en del av Ynglingens barne- og ungdomsarbeid.

Viers Venners hovedaktivitet er dugnad på Vier, men ønsker også å være en høringsinstans for Hovedstyret i alle saker som gjelder drift, vedlikehold og utvikling av leirstedet.

Viers Venner kan ta initiativ til arrangementer og/eller inntektsbringende tiltak som kan styrke leirstedets økonomi og omdømme.

Medlemmer

Alle kan bli medlem i Viers Venner. Medlemmene betegnes som "Viervenner" Medlemsavgiften er kr 50 per år.

Alle som tegner medlemsskap i Viers Venner anbefales å tegne medlemskap i Stavanger KFUK - KFUM som gir den enkelte rett til å stemme på Ynglingens årsmøte der større saker som gjelder Vier blir lagt fram for medlemmene og der det fattes vedtak.

Årsmøte

Viers Venner avholder årsmøte hvert år i  november. På årsmøte legges det fram  en plan for oppgaver som  kan utføres på dugnad kommende år og et forslag til budsjett for de aktivitetene Viers Venner vil prioritere. 

Planen med tilhørende budsjettforslag legges fram for Hovedstyret og skal vedtas av Hovedtyret.

Årsmøte velger blant medlemmene en eller to dugnadskoordinatorer som har som oppgave å organisere og fordele arbeidsoppgaver blant medlemmene og å ivareta kontakten med vaktmester og/eller håndtverkere som er engasjert for å utføre arbeid på leirstedet.

I tillegg velger årsmøte en kasserer og en sekretær for å ivareta alle formaliteter knyttet til driften av Viers Venner.

 

På stiftelsesmøte deltok Viktor Berg, Thorolv Jacobsen, Narve Almås, Harald Nilsen, Alf Magne Berge og Magne Nesvik