vier logo

Dugnad på Vier 2018

1500 timer er lagt ned på dugnad på Vier i 2018. Har DU lyst til å være med i 2019?
vierdugnad

Et dugnadsår på Vier er over. I 2018 har represenstanter for alle Y’s Men klubbene i Ynglingen deltatt i forskjellige dugnader. Tilsammen er det utført ca. 1500 dugnadstimer på leirstedet.

Fram til påske var det oppussingen av soverommene i hovedhuset som tok mesteparten av tida. Her er det malt, lagt nytt golv, satt opp brystningspanel i gangen og en del av rommene har fått nye senger og madrasser. Kapellet er malt og fått nye takrenner.
Eldhuset er revet og vi er nå iferd med å gruse opp golvet og rette opp grunnmuren for å kunne sette opp et nytt eldhus.

Tidlig i høst var det stor malingsdugnad på speiderloftet. Loftet var tagget ned av noen av brukerene. De måtte gjøre opp for seg økonomisk, og dugnadsdeltakere fra alle Y’s Men klubbene deltok i oppussingen av loftet.

Seint I høst fikk vi gravd ned en strømkabel fra hovedhuset til naustet. Nå kan vi få lys og varme inn i naustet og kanskje det kan brukes som et samlingssted, en slags lavo, på blåsete, regnfulle dager. Takk til Stangeland maskin og Karsten som stilte opp på kort varsel. Vi er også igang med å legge nye takrenner på husfarboligen og speiderloftet.

Årets store dugnadsarbeid blir utvilsomt arbeidet med eldhuset, men vi satser også på å få slipt og lakket golvene i peise - og spisestuene. Ellers er det en det forskjellig utearbeid som blir tatt inni mellom. Nå som Viers venner er etablert, håper vi at vi kan få delta aktivt i leirstedets «fysiske» utvikling. Alle som ønsker det kan bli medlemmer her. (Se tidligere artikkel på Ynglingen nettsider.)

Dugnadsgjengen ønsker flere hender og hoder velkommen til å delta på dugnadene. Vi møtes i Ynglingen hver tirsdag kl.0900, kjører sammen til Vier, og returnerer slik at vi er hjemme mellom 1600-1700. Vi ønsker «snekkere, gravere, malere, gartnere» etc hjertelig velkommen. Kan du bare delta av og til så er det flott det og.

For dugnadsgjengen/ Viers venner

Harald Nilsen