vier logo

Norems legat ga kr 200.000 til Vier

2017norems1«ALLE HAR ET FORHOLD TIL VIER»

Dette sier styreleder Ragnvald Bjelland i Norems legat, og tilføyer at Vier er en viktig del av Ynglingens identitet, i hans ungdomstid hadde «alle» vært på Vier - og kanskje fått sitt første kyss? At Ynglingen nå satser på å renovere og utvikle Vier er noe legatstyret setter stor pris på, det var lite diskusjon om Ynglingen skulle få hele de to hundre tusen de hadde søkt om.

På en enkel tilstelning i St. Petri Menighetshus den 21. juni overrakte Ragnvald Bjelland i Norems legat beviset på tildelingen til restaureringen av Vier til vår foreningsformann Olav Klungtveit. Han la til at også legatets grunnleggere, John og Thora Margrethe Norem, hadde et spesielt forhold til Ynglingen. Da Ynglingen kjøpte Vier i 1929 var John Norem stortingsrepresentant, men fra 1932 og helt til 1958 var han fylkesmann i Rogaland og en sentral person. At Ynglingen oppnevner ett av medlemmene i legatets styre (nå er det Einar Iversen) viser hvilken posisjon Ynglingen hadde i deres liv. (Se http://www.noremslegat.no/legatet/  om Norems legat.)

Prosjektet legatet har bevilget penger til er opprustningen av vårt leirsted Vier. Nyåpningen av naustet den 6. juni finner du et annet sted her på www.ynglingen.no .
Neste skritt her er opprustning av eldhuset, som ligger midt i tunet og er i elendig stand. Sommeren 2018 håper vi å være i mål med dette. Det pågår også en planleggingsprosess som skal munne ut i en langsiktig utviklingsplan for Vier.

Det viktigste i alt dette er at Vier blir brukt! Driftssjef Olav Østerhus sammen med vaktmester Jan Erik «Janki» Løkken sørger for at alt går som det skal, de forteller at det er fullt belegg på Vier i hele sommer.

På tildelingsmøtet var det ikke bare Ynglingen som fikk godt nytt. Til sammen kr 514.000 ble delt ut til de åtte som fikk et beløp (av totalt 50 søkere).

2017norems2

Spesielt gledelig var at også KFUM Håndball (jenter 2004) fikk kr 27.500 som skal brukes på en spesiell reise ved kommende årsskifte, med den hensikt at jentene fortsetter med idretten sin i mange år fremover.

2017norems3

Oppmann Sissel Haarr (delvis skjult på bildet ovenfor) og to av håndballspillerne var med og tok imot tildelingsbeviset.