Ys menn dokumentliste

Y`Mens International Convention 2012

Y`s Mens 70. internasjonale verdenskongress, som avholdes hvert 2. år, var lagt til Stavanger 2.- 5. august 2012.

Y`s Men er en støtteorganisasjon for KFUK-KFUM på verdensbasis. I Norge ble den første klubben, Stavanger Y`s Men Club, dannet i Ynglingen 1958. Siden er 2 andre klubber, St. Svithun og Lassa, startet.

Det var dannet en Vertskomite for planlegging og gjennomføring  under ledelse av Joar Oltedal- Sola Y`s Men. Komiteen hadde representanter fra flere av Y`s Men klubber i distriktet (11 stk) som medlemmer.

750 deltagere fra 40 land, inklusive 150 fra Norge, var tilstede på Conventet.

Hovedforhandlingene under motto «Fremtiden er nå» var lagt til Stavanger Forum og omfattet nye mål for organisasjonen frem til 2020, økning av nye klubber, spesiell oppmerksomhet mot universitets studenter, fokus på «grønne»  prosjekter, etc.

Det ble for første gang, fredags kvelden, arrangert en middag, laks m/ tilbehør, i private hjem. Deltagere, fra forskjellige land, ble delt opp i grupper på 10-12 stk  og dette ble en kjempesuksess som det snakkes om enda.

Til Festmiddagen lørdag kveld ble deltagerne transportert i busser til Gloppehallen, ,Byrkjedals Tunet, hvor der var opptreden av folkedansere  ( i regnvær) på forhånd. Middagen, med taler og underholdning, inne i fjellhallen ble også en suksess .

Kveldsjazz i Stavanger Forum, tur til Preikestolen, tur til Jæren, golfturnering Bærheim, sight-seeing i gamle Stavanger, gjorde også oppholdet til noe meget spesielt og ble veldig godt mottatt. 

For å hjelpe til med guiding, informasjon, marshaller, pynting av border, transport , pressehjelp, etc, var det ca 100 medlemmer som var engasjert fra de 3 Y`Men klubbene i Ynglingen og fra de andre klubbene i distriktet. Dette var trolig medvirkende til at arrangementet i Stavanger høstet stor honnør for  « the best arrangement ever» 

I forkant av Conventet  hadde Y`s Men Region Norge sin årlige Regionkonferanse, som samlet ca 100 deltagere,  i Ynglingens lokaler.

Dokumentasjon vedr. arrangementet befinner seg i Ynglingens-arkiv hos Byarkivet.

GL 22.02.2021