Hovedstyre referater

Kandidater til Hovedstyret i Ynglingen

På årsmøte i 2020 ble det ikke valgt valgkomite. Denne oppgaven ble overlatt til hovedstyret. I henhold til vedtektene er det et mål at 30 % av styrets medlemmer skal være under 26 år. Hovedstyret har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som ble valgt for 2 år i 2020. Det er ønskelig å fornye styret med 2 medlemmer. Alle medlemmer kan melde sitt kandidatur. Hovedstyret ser det som ønskelig å få 2 kandidater i aldersgruppen 16 - 35 år. Hvis du synes dette er av interesse, kontakt styreleder Magne Nesvik på 907 52 620.