Hovedstyre referater

Protokoll fra årsmøtet i KFUK-KFUM Stavanger

Årsmøtet ble gjennomført som planlagt onsdag 24.03.2021. Møtet begynte kl 19:00 og ble avsluttet kl 20:20. Det var 32 tilstede, hvorav 9 på Teams. 28 av disse hadde stemmerett. Protokollen er allerede ferdig, godkjent og signert og finnes HER.

Det nye hovedstyret betår av Magne Nesvik (styreleder), Ingri Høiland, Kari Holm (ny), Svend B. Jacobsen og Tormod Kvalevåg (ny). Ole Berge og Mari Anne E. Gryte er varamedlemmer.

Sak 3.A - Hovedforeningens årsmelding 2020

Sak 3.B - Årsmeldinger fra avdelingene 2020

Sak 4 - Hovedforeningens årsregnskap 2020 

Sak 6 - Foreningens virksomhet 2021