Åpent medlemsmøte i Ynglingen

Velkommen til åpent medlemsmøte i Ynglingen 22. september kl 12:00

TEMA: Samfunnets behov - KFUK-KFUMs svar.

Generalsekretær Øystein Magelssen og avdelingssjef program og organisasjonsutvikling Marianne Brekken deltar.

Kapellet på Vier

2021.04.13 Kapellet Vier 22021.04.13 Kapellet Vier 3

Dugnadsgjengen på Vier fortsetter sitt utrettelige arbeid. Etter at naustet og eldhuset er renovert, står nå kapellet for tur. Tirsdag 13.04.21 ble spiret tatt ned og taket er klargjort for taktekking. Det er bereget at dette arbeidet skal være ferdig i løpet av april. Bare for ordens skyld: Det arbeidet er overlatt til "proffer".

Protokoll fra årsmøtet i KFUK-KFUM Stavanger

Årsmøtet ble gjennomført som planlagt onsdag 24.03.2021. Møtet begynte kl 19:00 og ble avsluttet kl 20:20. Det var 32 tilstede, hvorav 9 på Teams. 28 av disse hadde stemmerett. Protokollen er allerede ferdig, godkjent og signert og finnes HER.

Det nye hovedstyret betår av Magne Nesvik (styreleder), Ingri Høiland, Kari Holm (ny), Svend B. Jacobsen og Tormod Kvalevåg (ny). Ole Berge og Mari Anne E. Gryte er varamedlemmer.

Sak 3.A - Hovedforeningens årsmelding 2020

Sak 3.B - Årsmeldinger fra avdelingene 2020

Sak 4 - Hovedforeningens årsregnskap 2020 

Sak 6 - Foreningens virksomhet 2021