Parkeringsplasser ved Ynglingen/Yngligehallen

Det er begrenset med parkeringsplasser utenfor Ynglingehallen og vi ber om at ingen parkerer på parkeringen som tilhører blokkene som ligger ved hallen. Da risikerer man å bli borttauet. Det er stort sett i helgene og på kveldstid at det blir fullt, og da kan man i stedet parkere ved St.Svithun videregående skole (merket med røde sirkler på kartet).

parkering