Prinsippavtalen mellom Forening og Idretten

På det ekstraordinære årsmøte onsdag 6. januar, ble den fremlagte prinsippavtalen mellom KFUK-KFUM Stavanger og idrettslagene KFUM Håndball og KFUM Volleyball, vedtatt med god margin (mot 1 stemme). Møtet ble gjennomført med 17 deltakere på Teams (digitalt) og 6 i Hæremsalen.

Før avtalen trår i kraft er det en rekke forhold som må finne sin formelle og praktiske løsning. Protokollen fra møtet finner du HER.

Den signerte prinsippavtalen som ble godkjent av årsmøtet, finner du HER.

PROSJEKTLEDER FOR ETABLERING AV FORANDRINGSHUSET I STAVANGER (ETTÅRIG, 100% STILLING)

Vil DU eller kjenner du noen som kan bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid og inkludering, og har som ambisjon å være en ledende aktør på det forebyggende feltet i Norge. I 2020 er det i samarbeid med Kirkens Bymisjon gjennomført et omfattende forprosjekt for å kartlegge barn og unges behov i Stavanger for å vurdere muligheten for etablering av Forandringshuset i området. KFUK-KFUM Rogaland og KFUK-KFUM Stavanger, med støtte av Kirkens Bymisjon, går nå sammen inn for å følge opp funnene i forprosjektet gjennom et etableringsprosjekt i regi av KFUK-KFUM Forandringshuset i 2021-2022. 

Les mer om stillingen her:

Stillingsannonse KFUK-KFUM sin nettside

Stillingsannonse Finn

Medlemsbrev desember 2020

Her følger litt informasjon og julehilsen til medlemmer hovedstyret. Under invitasjonen til ekstraordinært årsmøte 6. januar finner du også "Prinsippavtalen mellom idretten og foreningen" som er grunnlag for årsmøte, Medlemsbrev_desember_2020.pdf 

Prinsippavtalen finner du HER. Trekningslisten medlemsutlodninger finner du HER.