Bli med i Speideren

20200823SpeiderGår du på Lassa skole eller Eiganes skole?

Bli med i speideren på Ynglingen som holder til på Lassa.

Vi starter opp speideren torsdag 27. August kl. 18:00

Vi ønsker alle nye og gamle speidere velkommen.

 

Nytt hovedstyret i KFUK-KFUM Stavanger

På årsmøtet onsdag 17. juni ble Magne Nesvik (69) valgt til ny styreleder. Som styremedlemmer ble valgt Mari Anne Ellingsen Gryte (69), Ingri Høiland (66), Ole Berge (72) og Svend B. Jacobsen (70). Som varamedlemmer ble valgt Brit Lydia Jacobsen (72) og Olav Mugaas (71). Det var ingen alternativer til disse kandidatene. For presentasjon av kandidatene, se her: Hovedstyret_2020-2022.pdf

Referatene fra hovedstyrets møter legges ut på hjemmesidene, se menypunkt YNGLINGEN og velg "Hovedstyre referater". Første møtet ble holdt 18.06 (referatet er lagt ut). Neste styremøte er planlagt til 17.08.20.

Protokollen fra årsmøtet er lagt ut under Årsmøte: Årsmøtet i KFUK-KFUM Stavanger - 17.06.2020

Prinsippavtale Idretten - styrealternativ A

Basert på dialog mellom <Styrealternativ A> og idretten (håndball/volleyball) de siste ukene, er det oppnådd enighet om en utskillelse av idretten fra hovedforeningen i Ynglingen basert på prinsippene som er nedfelt i vedlagte dokument. Styrealternativet går til valg basert på en gjennomføring av utskillelsen basert på disse prinsippene, og idretten forplikter seg til å bidra til en utskillelse på samme grunnlag.

Prinsippavtalen: 20.06.16_Prinsippavtale_Idretten_-_Ynglingen_v2.pdf (en mindre oppdatering utført)

Magne Nesvik for <Styrealternativ A>, Knut Øvernes for Håndballen og Arve Abrahamsen for Volleyballen