Kr 200.000 fra Norems legat til Vier

Fylkesmann John Norem og hustru Thora  Margrethes legat deler hvert  år ut midler til humanitære og religiøse formål. Ekteparet Norem satte stor pris på ungdomsarbeidet i foreningen. De hadde ikke barn selv, men opprettet et legat som skulle støtte ulike gode formål i hele Rogaland.

Ynglingen har fått penger fra legatet før. I år hadde vi søkt med tanke på renovering av sanitæranlegget på Vier.

Harald Nilsen i dugnadsgjengen på Vier er svært glad for tildelingen. "Det passet utmerket for oss akkurat nå. Vi er ferdige med taket på kapellet, har malt hele anlegget og nå er pipa på eldhuset også ferdig murt. Med pengene fra Norems legat har vi sikret finansiering av arbeidsoppgavene til vinteren."

Harald holder orden på dugnadsgjengen. 357 tirsdager har de til nå tilbrakt på Vier. Når renoveringen av sanitæranleggene er ferdig er de nok kommet over 400 dugnadsdager.