KFUK-KFUM Stavanger, Ynglingen

KFUK-KFUM Stavanger, Ynglingen er en kristen barne- og ungdomsforening tilsluttet KFUK-KFUM Norge. Foreningen har pr 01.03.2019 er 758 medlemmer, spredt på en rekke ulike arbeidsgrupper. 154 er direkte voksenmedlemmer, 341 er idrettsmedlemmer, de resterende 253 er barn og ungdom knyttet til de ulike avdelingene: Sky Sing, Speider, Sporty, Ynglingen ungdom og Ynglingen barn.

 

nybygg tegning

Av aktiviteter for Barn og ungdom har vi Idrett (håndball, volleyball og fotball), kor (Sky Sing), Ynglingen familie (familieaktiviteter og turer for småbarnsfamilier), Sporty (uorganisert idrett for ungdom fra konfirmantalder til studenter), Speiding (25. Stavanger KFUK-KFUM), Leirer og weekender på Vier, Ledertrening for ungdom (KITT, LIV og Leirledelse), Kafevirksomhet for ungdom, Barnefestival og Konftreff.

For voksne har vi Seniorynglingen, Kristent kvinneforum, Lille-Lørdag, Strikkekafe, "Syng for Guds skyld" og 3 Y's Men klubber.

Foreningens målsetting er å utvikle hele mennesker, med ånd, sjel og kropp. Ynglingen er derfor opptatt av samfunnsaktuelle verdispørsmål, barn og unges oppvekstvilkår og en raus, åpen og tydelig kristen forkynnelse.

Ynglingen holder til på Lassa og består av en rekke møtelokaler, kapell, et stort foajéområde med kiosk, festlokaler, håndball-/volleyballbane og garderobeanlegg. I tillegg har foreningen et stort leirsted på Vier ved Hommersåk med egen strandlinje, fotballbane og flere bygninger inkl. over 60 soveplasser.

Troen vår 

Ynglingen er en kristen forening, med alle sine avdelinger. I bunn for alt vi driver med ligger vår tro på at alle mennesker er skapt av Gud, og at vi skal leve til beste for hverandre.

Trekantene i logoen vår står for "det hele mennesket", og minner oss om at vi består både av ånd, sjel og kropp. I Ynglingen er vi derfor opptatt av å utvikle hele mennesker, særlig i barne- og ungdomsårene som er så viktige for hvordan vi formes.

Ynglingens avdelinger er åpne for alle. Samtidig ønsker vi at medlemmene våre skal møte et fellesskap hvor troen på Jesus er integrert i hverdagen vår, og hvor man kan bli utfordret til å tenke over liv og tro.

Kapellet

Midt i Ynglingen har vi et kapell. Det er alltid åpent, med mulighet for å tenne et lys og ha en stille stund.

Noen dager inviterer vi til kapellsamlinger for forskjellige grupper; unge og gamle. Da har vi andakt, lytter til musikk, eller snakker om tro og tvil på andre måter.

Til høytider, jul og påske, inviteres alle idrettslagene og Speideren til Kapellsamling i forbindelse med Kviss, Kvess og Kapell.

Andre ganger blir kapellet for lite. Da samles vi i en av de større salene.

Dagens bibeltekst

Dagens bibeltekst finnes på : http://www.bibel.no/