Ynglingens historie

Velkommen til å lese om Ynglingens historie

I forbindelse med 150 års jubileumet i 2018 så ble det gjort et godt stykke arbeid for å gjøre tilgjengelig informasjon om Ynglingens historie. Denne informasjonen har blitt tatt vare på og vil bli komplettert med nye historiske dokumenter og artikler. All denne informasjonen finnes tilgjengelig på disse sidene.

Vi har strukturert informasjon som artikler i fire hovedkategorier for å dokumentere historien til Ynglingen;

Dette finnes som menyvalg her og med tilhørende kronologiske artikkel lister innenfor hver kategori.

Alle artiklene vises under her i den rekkefølge de har blitt opprettet slik at de nyeste artiklene alltid vises øverst under her.

Lykke til med å lese om Ynglingens historie og folkene som har betydd så mye for Ynglingen.