Ynglingens historie 1806-2018

Vi er en gruppe medlemmer som på eget initiativ har forsøkt å skaffe oversikt over Ynglingens historie de siste femti årene.

Gunnar har i mange år fungert som kontaktperson mellom Stavanger Byarkiv og foreningen. Alle tre har skrevet en rekke artikler og innlegg på Ynglingens hjemmesider knyttet til 150 års jubileet.

Ved gjennomgang av Ynglingens årsmeldinger og månedsblad i tiden 1968-2020 foreligger nå et dokument for de siste 50 årene.

Vi har også utarbeidet et Hoveddokument med oversikt over foreningens historie  1868-2018.

Det har i tiden fra 1968 vært vanskelig å finne tilbake både årsmeldinger og eksemplarer av Månedsbladet.

Vi ser det som viktig at Ynglingen har gode rutiner for å ta vare på viktig arkivmateriell

Stavanger, 2019

Magne Nesvik, Gunnar Langvik, Kjell A. Jensen

Dette dokumentet bygger på følgende kilder:

 • Stavanger kristelige ungdomsforenings jubileumsskrift 1868-1943
 • Ynglingen 100 år  1868 - 1968
 • Ynglingens månedsblader (medlemsblad) 1968 - 2018
 • Ynglingens årsmeldinger 1968 - 2018

En periode arkiverte foreningen dokumenter digitalt. Disse har ikke vært å oppdrive senere, men det blir arbeidet med å finne en løsning.


1806

 • Stephan Due blir født i Danmark

1820

 • Ynglingebevegelsen oppstår i Sveits,Tyskland og Amerika

1834

 • Rasmus Hærem blir født

1840

 • Ynglingebevgelsen oppstår i England v/ George Williams

1860

 • Ynglingebevegelsen kommer til Norge v/ Peter Waage etter en studiereise til Paris og Berlin

1865

 • Stephan Due kjøper gårdsbruk og flytter til Stokka

1866

 • St.Petri kirke blir innviet.      

1867

 • Peter Hærem begynner sitt arbeid blant læregutter i Kristiania v/ Pipervikens asyl

1868

 • Peter Hærem drar på studiereise til Tyskland. Etterå besøker han Stavanger. Her samler han en gruppe venner hjemme hos broren Rasmus i Nedre Strandgate. Ynglingen blir stiftet i kjøpmann Loss sitt hus i øvre Holmegate. Lover og vedtekter blir vedtatt. Ca 50 til stede. Søndag 8.november blir foreningen høytidelig innviet ved forstander Eckhoff.
 • Dette var slutten på det store sildeeventyret i Stavanger 1807-1870
 • Til den store Landsregattaen i Stavanger det året skrev Bj.Bjørnson sangen «Den norske sjømann.»
 • Stavanger hadde da 17.000 innbyggere
 • Stavanger Søndagsskoleforening ble stiftet same tid.

1869

 • Krise og medlemssvikt i foreningen pga adjunkt Hauglands foredrag om hva man kan finne ved å studere forskjellige jordlag. Peter Hærem oppmuntret foreningen sterkt til å fortsette. Den gang holdt man til i Hetlandsgt.

1870

 • Misjonselev Chr. Oftebro velges til Ynglingens første formann
 • Gjennom 10 år var det stor vekkelsestid i Stavanger

1872

 • Det går dårlig med foreningen pga svakt tilslutning. Styret ønsker å legge foreningen ned. Men Rasmus Hærem oppmuntrer medlemmene til å fortsette og garanterer å dekke utgiftene til husleie.

1875

 • Ynglingen begynner å dra på turer innover Ryfylke og ut over Jæren

1878

 • Peter Hærem dør. Han begraves fra Trefoldighetskirken i Oslo. Han er gravlagt på Vår Frelsers gravlund

1880

 • De norske Ynglingeforeninger blir stiftet i Kristiania

1881

 • 27. nov flytter Ynglingen inn i eget hus i Asylgt 6

1882

 • Ynglingen får sitt eget musikkorps

1883

 • Generalforsamling i Stavanger med 26 deltakere fra hele landet.
 • Foreningen setter i gang undervisning i norsk, tysk og engelsk for 40 gutter
 • Biblioteket har 1000 bøker til utlån og et utlån på 3000 bind

1885

 • Ynglingens kvinneforening blir stiftet.

1886

 • Stavanger Amts Ynglingeforeninger, kretsen, blir stiftet på et møte i Sandnes med prost Meyer som en av stifterne.

1887

 • Ynglingen og Søndagsskolen går sammen om å kjøpe inn en Laterna Magica «Lysbildeapparat»

1888

 • -7.mai ble Ynglingens første fane avduket, malt av marinemaler Bennetter. Jonas Dahl forfattet en kantate til anledningen og Olaf Paulus skrev musikken til.
 • Stavanger KFUK blir stiftet for å arbeide for unge kvinner i Stavanger

1889

 • Fra nå av blir Ynglingens møter ledet av en valgt leder.
 • Det blir innført håndskrevne aviser og møtereferater.
 • Dette året dukket det opp forslag om å slå sammen Ynglingen og Unge Kvinners Kristelige Forening, UKKF

1892

 • Ynglingen stifter Hedningemisjonsforening
 • Stephan Due dør

1893

 • Den 26.februar innvier foreningen det nye bygget i tilknytning til det gamle Duehuset. 700 personer var til stede under innvielsesfesten
 • En flokk ungdommer i det såkalte Vennelaget sto stadig i opposisjon til foreningens styre. Det ble besluttet å oppløse vennelagen

1895

 • Foreningen ansetter sin første fastlønnede sekretær, cand theol. Peter Hognestad, senere biskop i Bergen, professor og dikter

1896

 • Ynglingen drar på 5 dagers pinsetur til Haukeliseter via Hylen, Suldal og Røldal 28.juni til 3.juli

1897

 • Foreningens første, trykte månedsblad kommer ut

1898

 • Noen ungdommer stifter Stavangerorkesteret av KFUM

1901

 • Ynglingen begynner med barnefester i Bjergsted etter at Stavanger Hvite Bånd hadde holdt på noen år

1903

 • Sekretær cand.theol. Solberg slutter og sekretæroppgavene blir fordelt på medlemmer
 • Dette året ble Unges Misjonsforening stiftet og mange ressursterke unge gikk over til denne foreningen

1904

 • Forslaget om å gå sammen med UKKF dukker opp på ny

1905

 • Det er stor vekkelstid i Stavanger og Ynglingen

1907

 • Den 24.02 vedtok foreningen at Ynglingen og UKKF skulle slås sammen
 • Foreningen tar navnet Stavanger kristelige ungdomsforening. Stavanger Hvite Bånd melder seg også inn i Ynglingen

1909

 • Rasmus Hærem døde  den 1.oktober
 • Dues vei får sitt navn oppkalt etter Stephan Due

1910

 • YAG blir stitet den 5. november
 • Ynglingen leier Lyder Sagensmarka, der Svithun skole ligger, til friluftsaktiviteter som lek, spill, fortball, krokket ol.

1911

 • YAP blir stiftet 25.oktober
 • Foreningen begynner med fester for gamle 17.mai

1913

 • Ynglingen arrangerer den første sommerleiren for gutter på Stein i Høgsfjorden

1915

 • Gutteavdelingen blir stiftet.

1916

 • Vårskudd blir stiftet 29.mars

1918

 • 10.november feirer foreningen sitt 50 års jubileum. Det bølir tatt opp offer i byens kirker. Det blir opprettet et jubileumsfond
 • Ynglingen foretar en stor innsamling til trengende i Wien der nøden er stor etter verdenskrigen. 6 fulle jernbanevogner a 10 tonn ble sendt fra Ynglingen i Stavanger

1919

 • En flokk ressursterke kvinner forlot Ynglingen og startet Stavanger KFUK

1922

 • Ynglingen starter eget sjøspeiderkorps

1924

 • Stavanger KFUK kjøper hus i Droningens gate 12

1925

 • Ynglingen arrangerer bokbinderkurs for sine medlemmer. Det blir stiftet et eget bokbinderlag

1927

 • Stavanger KFUM stifter egen avdeling for unge menn

1928

 • Foreninger vurderer å bygge egn gymnastikksal i Asylgt. Men dette ble for dyrt. En søkte også etter en egen idrettsplass.
 • Det ble arrangert fektekurs i foreningen
 • Stavangerorkesteret av KFUM har nå symfonisk besetning

1930

 • Landstedet Vier blir kjøpt

1931

 • Ynglingen arrangerer egne sportsgudstjenster på vintersportsstedet i Madland
 • Den første YAP leiren arrangeres på Vier
 • 7. juni blir landstedet Vier innviet

1934

 • Foreningens Aftenunderholdning varte 11 dager dette året
 • Suksess med fremføring av tablået Stavanger i Mortepumpens dage
 • Jonas Dahls plass får sitt navn
 • Lars Dahles vei får sitt navn
 • Olaf Paulus vei får sitt navn

1940

 • Den andre verdenskrigen bryter ut 9.april. En flokk medlemmer og ikke-medlemmer evakuerer til Vier

1942

 • De første Gutteavdelingsleirene blir arrangert på Vier. 6 leirer a 40 gutter på hver leir.

1943

 • Ynglingen feirer sitt 75 års jubileum og gir ut et eget jubileumsskrift
 • Dette året går Stavanger KFUK i Dronningensgt 12 sammen med Stavanger kristelige ungdomsforening, Ynglingen
 • Ynglingen ansetter sin første, kvinnelige sekretær, Ingeborg Figved Eriksen

1945

 • 7. mai marsjerer en flokk syngende Ynglinger fra Lekeplassen på Madlaveien nedover Kannik for å markere frigjøringen av Norge. Det ble etter hvert et stort tog.
 • Ynglingen markerte seg sterkt i Folketoget 17.mai dette året.
 • Ynglingen hadde på mange måter vært et sentralt samlingspunkt for barn og unge under krigen og opplevde kanskje sin største periode i historien.
 • KFUM speiderne startet dette året i Ynglingen

1951

 • Husmorgruppen blir stiftet

1953

 • Den første ulveflokken blir stiftet

1954

 • Det gamle hovedhuset på Vier blir revet og et større bygg blir satt opp på samme tomt og med tilnærmet samme utseende.
 • 4. april innvier foreningen sine nye lokaler på Madlaveien 24.
 • Foreningen begynner med mannsmøter
 • Cecilie Tvedt får en gate oppkalt etter seg
 • Organist Svendsen får også en gate oppkalt etter seg
 • Peter Hærem får sitt gatenavn

1955

 • Soldatarbeidet finner sin form på Soldathjemmet i Waagehuset

1958

 • Landets første Y’s Men’s klubb blir chartret i foreningen.

1960

 • Landets første tenåringstreff som ble arrangert i Madlaleiren med 2000 deltakere fra hele lander. Treffet var et «gnistrende fyrverkeri av nye ideer og impulser.» Det var også landets første teneåringtreff.
 • TT ekspressen kom med 700 tenåringer fra hele østlandsområdet til Stavanger. Resten kom fra andre steder i landet
 • Dette var akkurat i overgangen da Odd Anderson sluttet som sekretær og Osvald Grønning overtok. En rekke medlemmer av Ynglingen deltok i forarbeidene til TT i Madlaleiren. Jon Arnøy var foreningens formann på den tiden.

1963

 • KFUM-kameratene, Stavanger, stiftet  07.02.1963. 
  • Første styret:
    • ​Formann ​Einar Dagsland
    • ​Nestformann​Toralv Nesvik
    • Kasserer​ Carl Helge Hana
    • Sekretær​ Dag Christian Meling
    • Styremedlem​ Kjell Jensen
    • Varamedlem ​Kjell Petter Lura
    • Varamedlem​: Einar Larsen
  • Første seniorlag: ​Arne Askeland, Casper Thomassen, Einar Iversen, Einar Larsen, Kjell Petter Lura, Dag Christian Meling, Harald Hjertvik, Asbjørn Hadeland, Harald Nilsen, Fred Ekeland, Carl Helge Hana
 • Håndball avd.​Startet opp 10.10.1963
  • Første leder (oppmann) Lillian Hansen
  • ​Håndballutvalget; Kirsten Hovda og Turid Holgersen
  • ​Første ordinære årsmøte i håndballavd. 15.11.1965. Med valg av styret:
   • ​Formann: ​Aud Ingunn Sandsmark
   • ​Sekretær ​Sissel Thomsen
   • ​Kasserer ​Tove Jensen
   • ​Styremedlem​ Ranveig Egenberg  + rep. i KFUM-kameratenes. Hovedstyret
  • 1966:  KFUM-kam. Damer junior kretsmestre
  • ​1967:  Startet opp med herrelag.
  • ​1967:  Ingrid Vestvik tatt ut på landslagssamling for damer junior.
  • ​1971:  NM håndball for KFUM i Stavanger
  • ​1973:  NM håndball for KFUM i Haugesund
  • ​1980:  KFUM gutter 14. Vant storturnering i håndball
 • Fotballavd.​
  • KFUM mesterskap i Sandefjord juli 1964.
  • ​Vennskapskamp mot KFUM Boldklubb, København, august 1964
  • ​KFUM mesterskap i Sandefjord sept. 1965
  • ​KFUM mesterskap i Sandefjord sept. 1967; håndball og fotball (60 spillere og ledere)
  • ​1971:  Gutte og juniorlaget på treningsleir i Danmark.
  • ​1973:  Landskamp KFUM jr. Norge – Danmark i Stavanger
  • ​1976:  Sommerleir KFUM- kam. på Vier
  • ​1977:  Treningsleir KFUM- kam. på Vier
 • Påskeleir i Ulladalen​Påsken 1966 for fotballavd. og håndballavd.
 • ​Påsken 1967 for fotballavd. og håndballavd
 • ​Påsken 1968 for fotballavd. og håndballavd
 • ​Påsken 1969 for fotballavd. og håndballavd
 • ​Påsken 1970 for fotballavd. og håndballavd
 • Bordtennisavdelingen​1967; oppstart
  • ​Formann + oppmann ​Erling Pedersen
  • ​Kasserer​ Olav Mugaas
  • ​Sekretær​ Leif Erik Rasmussen
  • ​Styremedlem​ Tor Inge Olsen
  • ​1971:  Deltok i KFUM mesterskap i bordtennis i Flekkefjord
  • 5 års jubileum​1968.
 • Hovedstyret KFUM-kam.​1968.
  • ​Formann ​Kjell Petter Lura
  • ​Nestformann ​Einar Dagsland
  • ​Kasserer​ Harald Hjertvik
  • ​Styremedlem​ Aud Ingunn Lura
 • ​Fotballavd.
  • ​Formann ​Leif Kolnes
 • ​Håndballavd.
  • ​Formann​ Magne Paulsen
 • Vollyballavd.​1970 oppstart.
  • ​Formann ​Gunnar Eide
  • ​Nestform. / sekretær​ Astrid Berg
  • ​Kasserer​ Christian Wathne
  • ​Styremedlem​ Rolf Pettersen.
 • ​1971:  Erling Forfang tatt ut til juniorlandslaget i Volleyball
 • ​1973:  Erling Forfang tatt ut på herrelandslaget i Volleyball
 • ​1973:  NM Volleyball for KFUM – lag i Stavanger
 • ​1980:  Astrid Sletten, Åse Soland Thu og Valborg Mong deltok på damelandslaget
 • ​1980:  NM i KFUM – volleyball i Stavanger
 • Idrettsting KFUM-idrettslag​1980  I Stavanger 

1964

 • Treffen Snackåpnes i Waagehuset

1966

Det internasjonale YMCA tok kontakt med Norges K-M etter at en hadde hørt om TT treffene i Madlalaleiren. YMCA var interessert i å arrangere et lignende internasjonalt treff for unge YMCA jenter og gutter. Ynglingen ble spurt om deres medlemmer kunne tenke seg å være med å organisere et slikt arrangement. Foreningen opprettet en rekke grupper til å ta ansvar for lokale oppgaver.

I slutten av juni 1966 rykket 800 unge YMCA ere fra 27 land inn til et 10 dagers opphold i Madlaleiren.

Hovedtemaet for både bibelgrupper og diskusjonsgrupper var I want to be free.

En satte søkelyset på Frihet til å gjøre noe og Frihet til ikke å la være. Flere av deltakerne ga uttrykk for at det hadde betydd mye for dem å bli kjent med unge fra ulike land og raser og drøfte religioner og konfesjoner

Edvardo T. Dagerre fra Montevideo i Uruguai var medlem av hovedkomiteen, The Steering Committee. Han ga uttrykk for at konferansen hadde vært svært vellykket og var gjennomført på en utmerket måte. Edvardo var imponert over at militære hadde stilt leiren til rådighet for YMCA konferansen. Utenom å delta på programmer inne i leiren fikk deltakerne inntrykk fra lokalmiljøet. De dro på båtturer til Lysefjorden, på fottur til Dalsnuten og på busstur til Jæren.

Leiren sluttet av med en felles evaluering av oppholdet i Madlaleiren. Senere samlet alle seg ute til underholdning og andre festligheter. Ved midnatt ble det internasjonale YMCA banneret firt og konfereansen ble erklært for avsluttet.

 

1967

 • Foreningen tar på seg oppgaven med å dele ut telefonkatalogen for første gang
 • Hovedstyret vedtar utbygging med nye soverom, sanitæranlegg, speiderloft, husfarbolig og grovkjøkken på Vier

1968

 • Ynglingen feirer dette året 100 års jubileum
 • Ynglingen har dette året 4 KFUM speidertropper, 4 ulveflokker med til sammen 233 medlemmer
 • KFUK speiderne har 7 speidertropper og 5 meiseflokker med til sammen 340 medlemmer
 • Nå stiftes de første Unge Voksne gruppene i foreningen
 • SKY Sing begynner sin virksomhet sammen med St.Georges Band
 • SKY Sing arrangerer sin første rytmegudstjeneste i Petrikirken
 • Adjunkt Haugland får en gate oppkalt etter seg
 • Månedsbladet hadde bare 5 nummer dette året
 • En gruppe hadde stor suksess med å lage juledekorasjoner til Julegavesaleget
 • Vier. Byggingen av sanitæranlegget mm er i full gang
 • Stor Teen Age Party ble arr. På hotell St. Svithun 17 mai med 160 delt. Ventelister
 • Nye speiderrom ble innredet i kjleren på Madlaveien 24
 • Kvinneforeningen vil gå over til formiddagsmøter i stedet for ettermiddagsmøter
 • Finner ikke årgangene av Månedsbladet for 1969 og 1970
 • Ynglingekoret ble startet i 1907 og nedlagt i 1968

1969

 • Ynglingens Hovedstyre vil at gutter og jenter i foreningen skal lære om det å være sammen. En ønsker å legge grunnlaget for samspill med nye mennesker med annen hudfarge, annet språk, annen hudfarge eller handicap. Høstens tema er: Livet er mer enn å stå der å se
 • Foreningen har begynt med mer utadvent virksomhet som: Hele menigheten synger. Gospelkonserter.17.mai fester. Siddisdager. ShipShape, med et alkoholfritt tilbud på de Røde Sjøhus.
 • Aktivitetshuset, et nytt tilbud til barn i alderen 3.til 6.klasse
 • Rogaland KFUK speidere har fått kontor i Ynglingen
 • Samarbeid mellom Ynglingen og kommunen om tilbud i bydelene opprettes
 • Loppemakred i Nygaten
 • Ynglingen selger tomt til KFUK speiderne på Vier.
 • Ny avd. for voksne over 25 år er startet.
 • Soldathjemmet er i god drift

1970

 • Skipsbygger Hærem får sitt navn knyttet til en gate i Stavanger
 • Soldathjemmet er tungt å drive. Få gjester
 • Vier i god drift
 • Vårskuddleir på Vier
 • Godt år for Ungdomsklubben
 • Ujevnt fremmøte på lørdagsmøtene
 • Fredagsklubben. Full festsal på krabbefest
 • Ynglingen 1882. Korpset arbeider tungt
 • Sky Sing, godt år. 100% fremmøte på øvingene. Turer til Sauda, Bryne, Jørpland og Bergen

1971

 • Anders Bærheim får sitt navn knyttet til en gate i Stavanger
 • Nytt ungdomskor for dem som er over «sky-sing-alderen» er startet
 • Soldathjemmet er lagt ned
 • Tilbud om leirskoleopphold på Vier sendt stavangerskolene
 • Knoppen avdeling for jenter i alderen 7-7 år er startet
 • Mødreringen for YA har begynt matutdeling til eldre.
 • Treffen er nyåpnet etter utvidelse av lokalene
 •  St.Svithun Y’s Mens klubb er chartret
 • Y’s Men junior er oppløst. Medlemmene går inn i St.Svithun
 • Ungdomsklubben starter nytt lørdagstilbud i Festsalen
 • Treffen Snack arrangerer visekvelder i  kjelleren under Treffen
 • KFUM kameratene sliter med ledermangel
 • Mørkerom for fotointeresserte ung er innredet i kjelleren på Madlaveien 24
 • Unge Voksne. Nytt kor er stiftet. Øver på Soldathjemmet

1972

 • Ynglingen er vertskap for Statens ungdomsråd på befaring i Stavanger
 • Ynglingen oppretter utvalg som skal styrke administrasjonen
 • En ungdomsgudstjeneste med mer enn 1000 unge ble overført på TV fra Petrikirken
 • Fredagsklubben er godt i gang med fyldig program
 • Vier strever med å få tak i frivillige. Vurderer å starte Viers Venner.
 • Treffen strever med ledermangel for gutter mellom 7 og 10 år
 • Sky Sing meget godt år. Arrangerer miljøkvelder og turer uten opptreden
 • Treffen arrangerer visekvelder i kjelleren under lokalene

1973

 • SKY Sing arrangerer Feire Jul i Petrikirken for første gang
 • SKY Sing feirer 5 års jubileum
 • Tor Strandenæs ordineres i Domkirken til tjeneste for Ungdomsmisjonen i Hong Kong
 • Ynglingen har kjøpt andel i en leilighet i Misjonsblokkene til bruk for sekretærer
 • Ungdomsklubben har sluttet med vanlige møter, men fortsetter med samlingene på Soldaten
 • Sky Sing fremførte sangspillet Ildens øyeblikk til tekst av Ole Kristian Ellingsen og med musikk av Håkon Berge
 • Siste gang Sindre Eide ledet Sky Sing koret
 • Club 3 har opprettet et nytt, selskapelig lørdagstilbud for unge over 20 år. Tiltaket er omstridt fordi man har ringdanser på programmet før møtene
 • Kvinneforeningen har slått seg sammen med Mødreringen og byttet navn til KFUK ringen
 • Bekkefaret fritidsklubb skal drives av Ynglingen i samarbeid med kommunen.
 • Kristent livssyn skal ikke fremmes slik at noen blir utelukket

1974

 • Avtalen med kommunen om driften av Bekkefaret fritidsklubb ble sagt opp p.ga. manglende lokaler
 • Lørdagsskolen er et nytt programtiltak for ledere i K og M og byens menigheter arr. av Rogland krets av K-M
 • Naustet på Vier har fått nytt tak og madrassene på sovrommene er skiftet ut.
 • Lagalyren er en ny klubb opprettet for unge
 • Trekanten har innført en times folkeleik før møtene. Et populært tiltak.
 • Husmorgruppen ønsker å bytte navn slik at en kan inkludere flere kvinner
 • Ynglingen har fått sitt eget hustrykkeri
 • Treffen har lederproblemer. Klubben fortsetter. De fleste medlemmene kommer fra Kannik skole

1975

 • Hovedstyret har orientert Stavanger kommune om at foreningen vurderer å selge Madlaveien 24
 • Romkomite for nybygg på Lassa er oppnevnt
 • Komite arbeider med nye planer for nybygg på Lassa
 • KFUK trim er et nytt tiltak med trening i gymsal og svømmebasseng på Solborg folkehøgskole
 • Økt medlemstall for KFUK speiderne
 • Sky Sing har fremført Håkon Berges Johannespasjon i Petrikirken
 • Dårlig år for Club 3 og Trekanten
 • Stav. Y’s Men får nye møtelokaler på Skipper Worse
 • KFUM kam får ikke tilfredsstillende orden på forkynnelsen. Leif Veøy vil utarbeide hjelpemateriell for lederne
 • Lørdagsskolen går godt: Nytt: gitarkurs og kurs for barneledere
 • Lørdagsskolen er populær med 80 deltakere fordelt på 5 kurs
 • Sky Sing arr. gudstjenester med fulle kirker og øver inn nye salmer før gudstjenestene
 • KFUM kameratene har god dekning av ledere i fotball- og volleyballgruppen, men mangler ledere i håndballgruppen. Arbeider med å skape et felles miljø. Problemer med at medlemmene trener forskjellige steder i byen. Bordtennisgruppen har ikke fungert siste året
 • Magne Søndenå var leder i GA fra 1941 til 1972
 • GA har minkende medlemstall. Nå ca 60-70 på møtene. Mangler ikke gruppeledere.
 • Barnegudstjenester og misjon har tatt pause
 • Gutteavdelingen feirer 60 års jubileum
 • Nytt barnekor for medlemmer i alderen 9-13 år
 • Barnearbeidet stagnerer
 • Husmorgruppen skifter navn til Kvinneforum

1976

 • Finner ingen numre av Månedsbladet for 1976
 • Lørdagsskolen er et ledertilbud i samarbeid med Rogaland kret av K-M
 • Barnegudstjenester og misjon har tatt pause
 • Hovedstyret foreslår å sekge Madlav 24. kommunen er orientert
 • Romkomite er oppnevnt
 • KFUK trim. Nytt tiltak 20 damer trener på Kannik sk. Senere flyttet til Solborg
 • Månedsbladet utvider sidetallet
 • Vier går godt. Mye ledig om sommeren
 • Barnekor. Nytt tiltak for unge i alderen 9-13 år
 • Vårskudd har 20 medlemmer, Bibelgruppe, bedriftsbesøk, bakekvelder, venninnkvelder og hagefeste sammen medYAP
 • GA ca 30 medlemmer. God støtte fra foreldre
 • K-speiderne. Godt år med 325 medlemmer. Stor aktivitet
 • M-speiderne. Godt år. Ny tropp: 21 Stav. KFUM
 • Ungdomsklubb ønsker mer tid til uormelle samvær.Nytt: Minigolf
 • Sky Sing. Store oppg. På TT. Fremføring på TV Musikknytt
 • Trekanten, Ok. Tradisjonelt program
 • Gospelkoret Evangelium. Mange nye medlemmer. Flere opptredener
 • Husmorgruppen. Nytt navn: Kvinneforum
 • KFUK ringen ok
 • Y’s Men. Ok
 • Orkesteret. Et godt år
 • Treffen. «Essogjengen» har dominert samlingene slik at andre har følt seg utenfor og sluttet

1977

 • Foreningen har for tiden 9 ansatte
 • Lørdagsskolen slutter med lørdagssamlinger og satser heller på kortere kurs for ledere
 • Nybygg på Lassa. Arkitekt Brandsberg/Dahl er bedt om å utarbeide et prosjekt for nybygg på Lassa
 • Vier. Da midlertidig kirkebygg i Bekkefaret ble revet, fikk Ynglingen overta materialer til kapell på Vier. Yrkesskolen v/ Jørg Svendsen sto for riving og transport til Vier.
 • Vier. Branntilsynet har påpekt en rekke mangler som må rettes opp
 • KFUK rådet holder kurs for kvinner i Tale- og debatteknikk. 35 deltar på trim
 • Knoppen og Hylerten har liten oppslutning og tar pause
 • Vårskudd har få medlemmer
 • GA arrangerer sommerleir på Vier. Færre på leir enn tidligere
 • KFUM speiderne har lagt ned en tropp. Nytt roverlag. Økende antall ledere. Ventelister for ulvunger
 • Barnekoret har 25 medlemmer, flest jenter. Sunget i Domkirken
 • KFUM kam. Feirer 15 års jubileum
 • Sky Sing har hatt et krevende år. Har 90 medlemmer. Vellykket tur til Østlandet med 75 delt.
 • Treffen har hatt et godt år med mange nye medlemmer. Har satt i gang sommertilbud en gang i uken med bordtennis og spill. Det er behov å utvide åpningstidene da mange ung har lite å ta seg til om sommeren
 • Treff er en ny avdeling for voksne. Dette har vært et savn. En prøver med uformelle møter med mat, prat, kåseri og foredrag
 • Voksenkoret Evangelium. Nytt tilbud med øvinger foran gudstjenester
 • Barneparkering i Ynglingen før jul for foreldre på julehandel
 • KFUM kam. har lederkrise, men imponerende 340 medlemmer
 • Ynglingekorpset av 1882 ble oppløst 17.mai
 • foreldre ønsker ikke å sende barna til Ynglingen pga. stor trafikk og lange avstander
 • K-speiderne 320 medlemmer.Deltatt på leirer i Danmark og Hellas. Stav 4 er 40 år
 • M-speiderne har 270 medlemmer. En tropp er lagt ned.  Nytt Roverlag er kommet til. Økning av unge ledere. Ventelister for opptak av ulver
 • YAP har 30 medlemmer, driver tradisjonelt + svømming, sykkelrebus, folkeviseleik, turer og fix up kvelder
 • YAG varierende medlemstall. Arr. tur til Vier og Madland, lørdagsfest og fellesmøter med YAP
 • KFUM kam 15 år, 340 medl., krevende å administrere, tur til Danmark
 • Ungdomsklubben har generasjonsskifte. Sluttet med lørdagstreff. Blir ren lørdagsklubb
 • Sky Sing. «Hardeste sesongen i dens 10 årige historie.» Stor innsats for å få liv i koret. 90 medl. før jul
 • Evangelium / Trekanten. Lørdasmøter og onsdagsmøter
 • Kvinneforum har stabilisert seg. Annonserer møtene i avisen
 • KFUK ringen driver godt. Har hatt 10 møter og tur til Ølberg
 • Treffen Snack har hatt et fint arb.år. Mange nye medlemmer. Strever med å finne en god form på forkynnelsen

1978

 • Et utvalg har vurdert de forskjellige grenene i foreningens virksomhet
 • Teakvelder for voksne i og utenfor foreningen tar opp ulike aktuelle, kristne.   Tema. Samtaler etter innledningsforedragene.
 • Lørdagsskolen tar opp følgende tema: Unge Voksne arbeid, Natur og miljø på Vier, Idretten i Ynglingen, Filmkjennskap
 • KFUM kameratene 5 år. Ble stiftet fordi mange barn og unge ønsket å være med i Ynglingens idrettsarbeid
 • Årsmøtet ber Hovedstyret vurdere nærmere presisering av vedtektene vedrørende kjønnsfordeling ved valg av styremedlemmer
 • Barnekoret har tatt opp igjen virksomheten
 • Hylerten er lagt ned
 • Knoppen, GA og Vårskudd går godt
 • Voksenarbeidet går godt
 • Orkesteret har konsert i Ynglingen sammen med Sta. Blandet kor
 • Sky Sing feirer 10 års jubileum med gudstjeneste i petrikirken og middag med ungdomsgudstjeneste om kvelden. Gamle og nye Skysingere er med.
 • Barnefamilietreff med stor fest i Misjonshallen med Per Asplin som hovedunderholder.
 • Vier. Den gamle kanoen Manfred flyter enda til gled for all svømmedyktige. Kanoen ble gitt av engstelige foreldre til en gutt i YAG. De ønsket ikke at sønnen skulle leke med et slikt redskap
 • Vier skal rehabiliteres over to år. Vierstyret har vært på befaring og utarbeidet prioriteringsliste.

1979

 • Foreningen hadde 4 ansatte sekretærer dette året
 • Kapellet på Vier blir vigslet i mai. Kapellet ble senere vinterisolert
 • YAG/YAP ble lagt ned ved årsskiftet. Tiden krevde nye opplegg. En tok sikte på å nå unge i alderen 14-16 år. Begge avdelingene ble slått sammen til Mix Ten. Dette førte til mange nye medlemmer og stor aktivitet. Den nye avd. satset på gruppearbeider og aktivitetskvelder med bibelgrupper, korgrupper, spill og avslapning. Vil forsøke med matlaging, forming og foto

1980

 • Året var preget av to store saker: Ship Shape og Jubeluka
 • Det kom ut 8 nummer av månedsbladet i 1980
 • En forening av kjøpmenn fikk Ynglingen med til å markere førjul i Kirkegaten. Gruppen Evangelium tok på seg oppgaven. De delte ut gaver til barna og sedler voksne påtrykt juleevangeliet. Gruppen fikk betaling for oppdraget. Noen reagerte negativt for av Ynglingen var med å fremme julehandelen
 • Ship Shape. Hovedstyret var tilfreds med erfaringene med Ship Shape på De røde sjøhus. Dette var en ide en ikke vill gi slipp. Samtidig ville en vente  med flere arr. inntil Forbundsstyret hadde kommet med sitt standpunkt med dans. Noen ment at Ynglingen. Brøt Forbundsstyrets vedtak om folkedans. Andre mente at foreningen burde arbeide videre med begrepet at dans er synd
 • Ship Shape / dans. Årsmøtet drøftet i to timer dans i forbindelse med arr. på De røde sjøhus. Kjell Grønner uttalte til Vårt land: Det forbauser meg at Stvg Kr. Ungd.for ikke føler større ansvar for helheten i NKUF der årsmøtet med stort flertall vedtok å støtte forsøkene med alkoholfrie discokvelder på en av byens restauranter. Årsmøtet vedtok med stort flertall å støtte alkoholfrie arr. med dans. Det ble pekt på at Yngl har ansvar for å skape nye, trygge alkoholfrie miljøer for ungdom. Foreningen ser det ikke slik at den bryter med Forbundets grunnregler. Årsmøtet mente at et slikt vedtak kunne være et viktig innspill nåe NKUF neste gang skal drøfte dans. Vedtaket fikk stor oppmerksomhet i en rekke aviser og blad rundt i landet.
 • Teach in er en blanding av undervisning ig miljø for ledere. En har besøkt Sarons dal for å lære mer om bruk av AV midler
 • Onsdagsforum er et nytt tiltak for Unge Voksne med møter om onsdagene forunge over 17 år. En vil legge vekt på oppbyggelse, lærerike og hyggelige samvær
 • Vier. Det bores etter vann på 200 meters dyp.
 • Nytt formiddagstilbud for foreldre med barn
 • Vier blir vinterisolert. Utskifting av alle vinduer
 • Vier er et trylleord for alle de tusener som har vært med i Ynglingen.
 • På et øyeblikk fremkaller det muntre historier og sløret blikk hos de som opplevet sin store forelskelse rundt leirbålene på dette fabelaktige leirstedet i Høgsfjorden. Det blir hevdet med krav på pålitelighet at intet sted i Rogaland er det knyttet flere livsvarige vennskap, og intet sted er det lagt grunnlag for flere ekteskap enn på Vier. Der skjer den fysiske utfoldelsen og der kommer avært mange av omvendelsene. Gjennom leirer og weekender på Vier har svært mange fått grunnlaget for et liv i tro. På Vier får de unge lart for seg hva det vil si å være KFUKer og KFUMer, uttalte Magne Nesvik til Vårt land 30.05.1980
 • Fylkesmann John Norem og Hustru Thora Margrethe opprettet et legat som førte til at Ynglingen mottok kr 400.000 i gave. Sener har foreningen mottatt flere årlige gaver fra dette legatet

1980

Jubeluka. 25. – 29. juni. Norges KFUK-KFUM feiret sitt 100 års jubileum i Stavanger med 600 deltakere i alle aldre. Det ble en jubeluke i fem dager med bløtkaker, nattklubb, jazz, solidaritet og forkynnelse. Lørdagen var selve Jubeldagen. Da kom alle til idrettsanlegget på Lassa. Her var en rekke aktiviteter og alle ble servert bløtkaker og brus. Om ettermiddagen samlet alle seg utenfor Stavanger Idrettshall og ble servert grillet kylling og is, i et imponerende tempo, før de 6000 gjestene gikk inn i hallen til et festprogram. Søndag formiddag avsluttet Jubeluka med festgudstjeneste i Stavanger Idrettshall for alle deltakerne og forbundsvenner fra distriktene rundt Stavanger.

I alt kom det inn nærmere kr 200.000 i gaver i forbindelse med Jubeluka

Hele Forbundsfamilien var samlet 8 steder i Stavanger. Her var Unge Voksne leir, Idrettsleir, Voksen/familie leir, KFUK speiderleir, KFUM speiderleir, TT leir og Triangel leir. Fulle tog kom med jubilanter fra Østlandet og med egen båt fra Bergen. Noen kom syklende og noen i egne biler

Jubelkjøttkaker. De fleste av de som var innkvartert i nærheten av Ynglingen inntok måltidene sine i Stavanger turnhall. I forbindelse med middagsmåltidet den siste jubeldagen, var leverandøren så stresset at de ansvarlige sendte en hel konteiner mer enn bestilt. Dette oppdaget leverandøren i det varebilen dro av sted til Turnhallen. Da orket ikke firmaet å kalle tilbake bilen med kjøttkakene. Ingen orket på stedet å spise en hel konteiner med ekstra kjøttkaker. Men noen gledet seg over fadesen. Det var var de som senere på sommeren skulle arrangere leirer nær Stavanger. Speiderne forsynte seg godt med kjøttkaker. Det samme gjorde de som skulle arrangerer leirer på Vier. Likevel var det kjøttkaker igjen.  Da fikk alle de som hadde gjort en stor innsats lokalkomiteene, forsyne seg. Mange fylte dypfryserne hjemme og spiste «jubelkjøttkaker» helt til jul.

 • KFUM kameratene, Volleyballklubben er størst i Stavanger. Halvparten av medlemmene er under 20 år. Old Boys, paradelaget driver bare med trim
 • 3 idrettsleirer på Vier med til sammen 130 deltaker og 30 ledere
 • Vier. Rekordomsetning dette året. Rekordovernatting
 • Vier. Vannboringsfirma har funnet vann på 70-80 m på volleyballbanen
 • Vier. Private hytteiere er kontaktet med tilbud om leie av parkeringsplass ved innkjørselen
 • Julen 1980 hadde Ynglingen følgende arr. Juletrefest for barn, Gammeldags juletrefest for voksne. Sky Sing Feire jul aksjon. Salg av juletrær
 • Lørdag nytt tilbud til unge i alderen 14-17 år. 60 deltakere
 • KFUM kam. passerer 600 medlemmer
 • Sky Sing 120 medlemmer
 • Barnekoret / Trianglekoret 25 medl.
 • Knerten, 0-7 år. 65 barn
 • Treffen har fått store tilskudd fra Stav. Kommune
 • KFUK speiderne 5 grupper
 • KFUM speiderne 2 grupper
 • Hylerten, gutter 5-9 år, 18 deltakere
 • Mix Ten 30 medl
 • Klubb 3 for de fra 20 år
 • Fredagstreff for voksne, avviklet
 • Vårskudd 25 medl på våren, 8 medl på høsten

1981

 • Jenteavd. Knoppen og Vårskudd går godt
 • KFUK speiderne har opprettet ny gruppe for døve og hørselshemmede. Ventelister for de andre gruppene
 • KFUK trimmen har 48 på venteliste
 • Ship Shape fortsetter
 • Møte med ordføreren om nytt bygg på Lassa
 • EDB innføres for medlemsregister
 • Foreningen har 4 heltidsansatte sekr.

1982

 • St. Svithun Y’s Men’s klubb blir chartret
 • Ship Shape samler 100 unge hver 14. dag på De røde sjøhus
 • Ynglingen deltar på arr av Siddisdagene med leker for barn i og gateløp i sentrum. Sky Sing deltok med liten konsert
 • Foreningen diskuterer nærradio
 • KFUM kam 800 medlemmer .: Jentene kommer av 11 fotballag: 3 kvinnelige – Håndball: av 10 lag 8 kvinnelige. Volleyball: av 10 lag: 7 kvinnelige
 • Hylerten nedlagt
 • Ship Shape startet ikke opp på høsten pga mangel på ledere
 • Treffens fremtid er av høstens hovedsaker
 • Søndagsmøter med nærmere 100 deltakere på hvert av 11 møter
 • Klubb 3 legges ned

1983

 • Første spastikk for nye Ynglingen på Lassa blir foretatt
 • Club 3 innstiller sin virksomhet
 • Årets julemesse blir arr.
 • Pensjonisttreff 17.mai
 • Sky Sing feirer 15 års jubileum med konsert og jubileumsskrift
 • Orkesteret sliter
 • Speiderarbeidet går godt
 • Vårskudd legges ned
 • Mix Ten satt sammen av YAP/YAG, legges ned

1984

 • Ynglingen flytter til Lassa. Bygget overleveres. Arr. i det nye bygget en hel uke
 • Med 11 arr. og 300 besøkende
 • Treffen flytter til Hansons Minde pga. bygging
 • Evangelium har 70 medlemmer
 • Triangelkoret for gutter har 20 medl.

1985

 • Nybygget fungerer etter forventningene. Medlemstallet peker oppover
 • Staben omorganiseres med daglig leder
 • Foreningen starter utleie på dagtid
 • KFUK ringen, tidl. Kvinneforeningen er 100 år
 • Evangelium har, etter 10 år virke, 60-70 medlemmer
 • Knerten har 88 medl.
 • Land Ship Shape har tatt pause etter to år
 • Sky Sing har store utskiftinger
 • Siste året med Unge Voksne kro
 • Treffen hadde omstillingsproblemer i forbindelse. med flytting til Lassa
 • Problemer med å få frivillige til å dele ut telefonkatalogen. Foreningens ansatte måtte trø til.
 • Yngligens arkiv blir overført til Byarkivet som «privatarkiv nr 41» «Arkivet har stor byhistorisk verdi» ble det uttalt fra mottaker
 • Ynglingen går inn i dataalderen og får EDB utstyr

1986

 • Jenteklubben, 10-13 år, har 23 medl og Drama og forming på programmet
 • Trianglkoret skifter navn til «Juba»
 • Treffen skifter navn til «Cafe’ Python». Åpen fra 16.00 til 22.00. Opp til 100 besøkende
 • Stavangerspillet sorteres og pakkes
 • Det blir arr. kunstutstilling i Ynglingen
 • Det blir arr samling for byens konfirmanter i Ynglingen
 • Styret vurderer salg av Vier. Dette kan gi en inntekt på kr 5 millioner. Total oppussing vil komme på ca kr 2 millioner
 • Påskeklubb på Sinnes arr. for 9. gang
 • KFUM kameratene er best i byen i håndball
 • Cafe’ me Style møte i kjelleren 2.hver lørdag

1987

 • Kunstutstilling 6-8 nov. (Den første?) Se 1986
 • Medlemstallet i Ynglingen har gått ned fra 1290 til 1225
 • «Qvo Vadis» mini Sky Sing har 15-30 medl. på øvelsene
 • Ynglingen trekker søknad om salg av hyttetomter pga.konflikt med reguleringsplaner

1988

 • Treffe og Cafe’ Python avslutter pga mangel på ledere og driftsstøtte fra kommunen
 • Evangelium skifter navn til Koriallverden

1989

 • Vier. Stadig flere brukere, men landstedet er i dårlig forfatning bygningsmessig
 • Hovedstyret etablerer 7 hovedutvalg: Arbeids-, Finans-, Arrangement-, Lederutvikling-, Informasjon-, Barne- og Ungdomsutvalg med 26 medlemmer og en rekke komiteer i alt 8 stk.
 • Sky Sing har 90 medlemmer
 • Korialverden har 26 medlemmer

1990

 • Kunstutstilling i Ynglingen
 • Sky Sing trenger ledere
 • Ship 2 Shape er et tilbud til Ynglingens egne ledere
 • Nedlegging av Knerten drøftes
 • Strategiutvalg er etablert
 • Ship Shape 2 starter med midler fra kommunens tilskudd til alkoholfrie tiltak
 • Tria Aktiva a / s er opprettet
 • Foreningen har 282 hovedmedlemmer. Totalt 1307 medlemmer
 • Medlemmer: Knerten 60 medl., Knoppen 15 medl., jenteklubb 10-13 medl., Sky Sing ustabile forhold, Korialverden 15-20 medl. Speidere-Kristent kvinneforum-KFUK ringen- KFUM kameratene
 • TRIA AKTIVA solgt
 • Vier: Underskudd kr 25.000

1991

 • Vier preges av forfall
 • Eli Jølbo Myrset er valgt til foreningens første, kvinnelige leder (formann)
 • Sky Sing tenger ny dirigent
 • Ynglingens ansatte, staben, er redusert fra 3 til 2 pga dårlig økonomi
 • TRIA AKTIVA til Skifteretten
 • Sky Sing sliter, svak
 • Trekanten, Ynglingens skolefrtidsordning starter
 • KFUKs verdensrådsmøte
 • Vier oppussing: Innvendig brannsikring, skifte av utvendig kledning. Ombygging av speiderloft
 • Hovedmedlemmer 294, totalt 1229 medlemmer
 • Økonomi underskudd ca kr 12.000.-
 • Utleie. Lokalene er leid ut med kr 100.000 over budsjettet

1992

 • Vier. Det bores etter vann
 • Lassa Y’s Men’s klubb blir chartret for  både kvinner og menn
 • Baroniet. Det bygges nytt speiderhus, etter brann ved Preikestolhytta
 • Trekanten får tilskudd fra kommunen
 • Vier: Familietur, Triangelleirer, St. Hans feiring
 • Rådsmøter er holdt mellom Hovedstyret og rpr. For utvalgene
 • Korialverden har ca 20 medlemmer
 • KFUK trimmen ca. 45 medlemmer. Mange står på venteliste

1993

 • Senior-Ynglingen holder sitt første møte den 13.03
 • Ynglingen 125 år. Feires i 3 dager 5.-7.nov. i Konserthuset og i Stavanger sentrum og med festgudstjeneste og kirkekaffe i Petrikirken søndagen. Ordfører Brit Egaas Røen hilste fra kommunen. Professor Jakob Jervell talte og nevnte: Det finnes en Hellig trekant i Stavanger: Stavanger Aftenblad-Stavanger turistforening-Ynglingen, som store dele av Stavangers befolkning i en eller annen sammenheng har et forhold til»
 • Ynglingen 125 år. Flott innslag i 17.maitoget. Beste innslag. Hovefeiring helgen 5.-7. nov. 800 til stede i Konserthuset 5.nov., 6. nov Arrangement på Arneageren og Kulturhuset. Festgudstjeneste i St. Petri kirke m/kirkekaffe i Ynglingen
 • Ynglingens julemesse er blitt en institusjon
 • Fortsatt samarbeid mellom kommunen om Trekanten. 25 barn
 • Medlemmer: 3. KFUK 85 medl., 21. Stavanger 29 medl., 25. Stavanger 80  utkommer med 4 nummer
 • Kafe’ Laurencia åpner tilbud for unge fra 17 år og oppover hver fredag
 • Roger har fortsatt åpent tilbud fra 13 år og oppover. Mellom 50 og 100 ung kommer på møtene 

1994

 • KFUM kam. voleyball lag jenter på tur til Housten, USA
 • Utdelingen av telefonkatalogen, 26500 eksemplarer, er organisert i 130 ruter og utført av frivillige. Dette ga Ynglngen en inntekt på kr 120.000
 • Ynglingen er pålagt nye brannsikringskrav
 • Vier bra sesong
 • Medlemmer: 325 hovedmedlemmer. 1191 totalt
 • Medlemsbladet utkommer med 6 nummer. Opplag 100

1995

 • Knerten har 50 medlemmer
 • Ynglassen (ny Trianglklubb) gutter/jenter 2-6.klasse starter
 • Sky Sing har hatt et godt år. 90 medl.
 • Roger ungdomsklubb med 150-450 delt.
 • Trekanten 41 barn
 • Seniorynglingen ca 70 på møtene. 115 på adventsmøte
 • Medlemmer: 267 hovedmedl. 1138 totalt
 • Medlemsbladet utkommer med 4 nummer
 • Speidere: Stav. 2. KFUK 33 medlemmer, 3. KFUK 83 medl., 21.KFUM
 • 18 medl, 25. KFUM 75 medl.
 • Vier er godt brukt

 1996

 • Speidere: 2.KFUK sliter 12 medl. igjen. 3.KFUK går godt. 25. KFUM 68 medl. + 10 rovere
 • Kvinneforum går godt
 • KFUK trimmen 40-45 stk.
 • Knerten 45 stk.
 • Ynglassen 30 barn
 • KFUK ringen går godt
 • Roger 250-300 stk
 • Sky Sing 60 medlemmer

1997

 • Ynglingen arr. sitt første loppemarked, først i Festsalen og Duesalen. Fra 2003 i Ynglingehallen
 • KFUK speidere fra Ynglingen er på tur til Chile
 • Forberedelser til bygging av Ynglingehallen
 • Vier. Årsmøtet har vedtatt å beholde Vier
 • Vier. Ny robåt er anskaffet (Kv.Kvinneforum)
 • Vier. Fiks Ferige Ferie arr av Stav. Kommune. Første gang?
 • Vier med 17.mai feiring. Knøttetreff, Klasseweekend, St.Hans fest, Fotballeire
 • Medlemmer: Speiderne: 3.KFUK 87 medl, 25 KFUM 69 medl. Hovedmedl: 257
 • Lassa Y’s Men’s klubb arr. Ynglingens loppemarked for første gang. 

1998

 • Ynglingehallen innvies 29.nov. Hallen finansieres slik: Ynglingen bidrar med 6 mill. + 1 mill. tomt, kommunen med 4.7 mill.+ forskutterer tippemidler 

1999

 • Årsmelding mangler  

2000

 • Årsmelding mangler

2001

 • Årsmeldingen: «Vi planlegger fornyelsen. Hovedstyret vil fornyelse, vil medlemmene dete?»
 • 2001 var FNs frivillighetsår. 80% sier at de gjerne vil bidra, men bare 20% gjør det
 • Finn Pedersen sluttet som daglig leder og ble ikke erstattet. Ida Vik hadde permisjon og ble erstattet av Rndi Myklebust
 • Forbundets landsmøte i Sogndal: Sak: «Kan samboere være ledere?»
 • Organisasjonsutvalg: Helge Hustoft, Idar Halvorsen og Terje våland
 • «Vi er organisert som for 100 år siden. Vi har hovedmedlemmer, men ingen hovedforening.»
 • Foreslår Foreningsting med representanter fra alle avdelingene 4 ganger pr år.
 • Vier. Uteområdene er ferdigstilt etter de store gravearbeidene i 2000. Nytt kjøkken er tatt i bruk. Sovehuset reist, men ikke innredet
 • Vier. Stavanger kommune leier til Fiks Ferige Ferie hele juli
 • Vier. Hovedstyret foreslår for årsmøtet kr 500.000 til nye investeringer.
 • Vier: 3.des. Ekstra ordinært årsmøte: Salg av 45 m2 til hytteeier Wathne
 • Fotballskole på Lassa: 130 barn deltok.
 • Knerten fylte 20 år
 • Roger er fortsatt i virksomhet
 • Julemessen ga en inntekt på kr 72.000 v/ Anne Margrethe Aasland
 • Medlemmer: Hele foreningen har 980 medlemmer. Avd. Stavanger 3 (56)
 • 25 Stavanger (SQ). Fotballavd. 13 lag, 3 færre enn året før.
 • Volleyball Vest-Cup også i 2001
 • HA SQ
 • Voksne avdelinger: KFUK ringen, Kvinneforum, Seniorynglingen, Y’s Men
 • Årsmøtet. 28.02 2001. Medlemmer totalt: År 2000: 251 hovedmedlemmer, 995 totalt. År 1999: 266 hovedmedlemmer, 1005 totalt
 • Ynglingen etter 2002
  • «Å planlegge fornyelsen,» slik begynner årsmeldingen for 2001. Hovedstyret innser at foreningen må fornyes hvis den også i framtida skal spille en viktig rolle for barn og unge i Stavanger.
  • Organisasjonsutvikling er kanskje den rette betegnelsen på det utvalget som presenterte sine forslag på årsmøtet i 2002. De tre som satt i utvalget, Helge Hustoft, Idar Halvorsen og Terje Våland påpekte at Ynglingen er en forening med hovedmedlemmer, men uten hovedforening. Hovedstyret representerte ikke den aktiviteten som fant sted i foreningen. De foreslo at det skulle etableres et «Foreningsting» som skulle møtes fire ganger i året og hvor alle avdelingene hadde møterett. Foreningstinget skulle uttale seg i alle viktige saker som Hovedstyret hadde til behandling. Utvalget foreslo også at årsmøtet skulle avholdes hvert år i november, ikke i februar som lovene til nå hadde krevd.

2002

 • Vier. Sak til årsmøtet 25.02 2002: Finansiering av utbyggingen av Vier. Ferdigstillelse av nytt sovehus vil kreve ekstrabevilling på kr 600.000 som skulle dekkes av mer innsamling og innbetaling av lån til Ynglingehallen
 • Lovendringsforslag. Ny organisering. Foreningting. Årsmøte i november. Brukergrupper og avdelinger for enhetene
 • Valg: Stin Mæland er valgt til leder av FS
 • Nytt årsmøte avholdt 18. november 2002
 • Linda Hagen er ansatt i delstilling fra 01.10, hel stilling fra 01.03. 2003
 • Foreningsting. Ordningen fungerer og foreningens første hjemmeside er lansert «Ynlingendottno»
 • Foreningsleder. Ingen kandidat til ledervervet. Nytt ekstraordinært års møte 22.jan. 2003. Bjørg Danielsen Jølbo ble valgt
 • Avdelingene:
 • Knerten
 • Kunst og kulturverksted, kurs for barn
 • Sky Sing
 • KFUM fotball 15 lag 75 medl. over 17 år. 145 under 17 år
 • Håndball 10 lag
 • Volleyball
 • Voksne: KFUK ringen, Kristent Kv. Forum. Senioryngl. Y’s Men

 2003

 • Medlemmer: 228 hovedmedlemmer, 1006 medlemmer i alt
 • Vierstyre og Husstyre, nytt oppnevnt
 • Vier. Nytt sovehus innviet 25.mai med stor familiedag. 250 besøkende
 • Foreningsting med 4 møter i året. Ser ut til å fungere godt
 • Handlingplan. Ny plan er lagt fram og vedtatt 04.02.2003
 • Linda Hagen i hel stilling. 80% forening og 20% Ynglingehallen
 • Faste givere. Ny aksjon for flere faste givere. Fått 35. Trenger flere
 • Fotballskole på Lassa med 220 deltakere

2004

 • Årsmøte 22.11. Elise Bøgh Søreide gjenvalgt som leder

2004

 • Årsmelding mangler

2005

 • Handlingsplanen er lagt til grunn for arbeidet: Forkynnelse, økonomi, lederutvikling, avdelingene.
 • Søkt om ungdomsprest sammen med Stokka, avslag
 • Tilskudd til prestestilling fra Epafras legat i tre år.
 • Givertjenesten. Arbeider for å utvide denne
 • Økonomi. Forsøker å få avtaler med avdelinger og brukergrupper om forutsigelig økonomi
 • To styrer. Leter etter måter få to styrer til å fungere. Forslag legget fram på årsmøtet
 • Linda Hagen ut i permisjon
 • Helge Torgersen ansatt fra 1.aug. i 80% stilling
 • Kretsen. Samarbeidet avviklet pga. kretsens dårlige økonomi
 • Tre VOKT-arbeidere engasjert. (Sivilarbeideere)
 • «En fryd å lese avdelingenes årsmeldinger.»
 • Klatreklubben nedlagt. Veggen er lagret inntil videre
 • Nytt kor for voksne under etablering

2006

 • Årsmelding mangler
 • Strategidokument – "Ynglingens profil og økonomi framover"
  Høsten 2006 utarbeidet Linda Hagen, daglig leder, et nyskapende strategidokument for foreningen. Dokumentet har en analysedel og en strategisk del. Det er mange gode forslag og tilhørende begrunnelser. Ska Ynglingen oppfatte seg selv som et kulturhus? Skal vi bevege oss i retning «menighet», hvordan skaffer vi oss økonomisk bæreevne for framtida? Dokumentet skulle brukes som diskusjonsgrunnlag i avdelingene og i ulike komiteer og utvalg, men fikk vel ikke den effekt som det var tiltenkt.

2007

 • Årsmelding mangler

2008

 • Store forandringer preger organisasjonen. Nybygget (mellombygget) ble påbegynt i mai.
 • Elitevolleyball. Satsing på elitevolleyball skaper interne og organisatorisk utfordringer.
 • Hovedstyrets motto er: «Bære ved til bålet.» Alle kan bidra til bålet som er Ynglingen og som skal gi varme til hele byen
 • Tor Magne Nesvik er ansatt som idrettsprest
 • Vier er overført til Eiendomsstyret
 • Sky Sing feirer 40 årsjubileum, starter jubelkor
 • Målsettinger for 2008-2010:
  • Ynglingen blir hel og synlig
  • Ynglingen får muskler med økt medlemstall, styrket sponsorvirksomhet.
  • Leieavtale med Stavanger kommune om barnehage
  • Profesjonalisering av organisasjonen: Iderettskoordinator i 100% etter avtale mellom Ynglingen og idrettslagene (fotball, håndball og volleyball + YFO)
 • Nye aktiviteter: Sørvis, messe/gudstjeneste etablert i 2007
 • Ynglingen løfter deg:
 • Prosjektmidler fra «helse og rehabilteringsstiftelsen» til «Vild og voldsom» - lek for barn og voksne i Vålandskogen. Til kamp mot sofakultur og TV titting
 • Superlørdag: Samling for hele foreningen i forbindelse med eliteseriekamper i volleyball
 • Medlemstall: 206 Hovedmedlemmer. Håndball 227, Volleyball 14, Fotball 119, Sky Sing 19, Wednesday 15 (nedlagt våren 2008), Knerten 15, speidere 25. Stavanger 72. 3. Stav 40, YFO 20. Til sammen 875 medlemmer
 • Ansatte: Ved 2008 årets begynnelse 4.4 stilling. Linda Hagen 100%, Tor Magne Nesvik 80%. Prosjektkoordinator (Ynglingen løfter deg opp) Helge Torgersen 100%, Olav Østerhus 50%, Jan Erik Løkken 100%, voktarbeidere. Daglig leder sa opp stillingen høsten 2008. Magnus Nilsen 100% leirkoordinator. Finn A. Pedersen administrasjon, frivillig
 • Egen rapport fra Vierstyret

2009

 • Årsmelding mangler
 • Rapporter fra avdelingene:
  • Fotball: Blir færre lag. Flere har meldt overgang til Vidar. 119 medlemmer. To fotballeirer på Vier, 90 til sammen. 60 på fotballskole, året før 200.
  • Håndball: 2009-200 sesongen 213 betalende medl. Leir på vier. God hjelp av ansatte i Ynglingen. Ikke nok treningstid i hallen bekymrer styret.
  • Volleyball: Viktig vedtak på årsmøte: stopper viere satsing på elitevolleyball for damer. Plassen til eliteserien gis til de som vil benytte denne og satse. Volleyball er nå en breddeklubb med 121 medlemmer.
  • 25. Stavanger M speidergruppe 62 medlemmer
  • Stavanger 3.tropp K speidere. Var 23 medl. i 2009 + Maurpatruljen med 7 medl. (psyk. Utviklingshemmede)
  • Tween-sing, nytt kortilbud. Medl. kom fra Klang i Stokka. Planlagt samarbeid: Barnekor i Stokka, Tween-Sing i Ynglingen. For 6.og 7. klasse. Så Sky Sing fra 8.klasse
  • Sky Sing ned for telling, men ble stablet på beina med Harald Eriksen som ny dirigent
  • YFO, Ynglingen Fritidsordning. En del av «Ynglingen løfter deg opp» - Penger frs Extra-stiftelsen. Prøver nye aktiviteter og nye innfallsvinkler. 33 medlemmer
  • Vid og voldsom har 12 deltakere. Ynglingen teater har 5 deltakere.

2010

 • 12.09 ble nybygget, mellombygget som knytter foreningsbygget til idrettshallen, åpnet
 • Kassa barnehage flyttet inn i 2009
 • Lassa SFO flyttet inn våren 2010.
 • Store forventninger til «nye» Ynglingen
 • Mål: Hel og synlig», bygge og styrke vi-følelsen
 • Få muskler til økt medlemstall og styrket økonomi
 • Vier. Fra 2009 tok eiendomsstyret over ansvaret for landstedet
 • Styrke avdelingene og programarbeidet
 • Avdelingene:
  • Tween-Sing fra Stokka og Amazing, voksenkortet, flyttet inn
  • Treffen kafe – det nye møtestedet, åpnet to ettermiddager/kvelder i uka. Komler på torsdag
  • Ungdomsklubb, 13 til 16 år på fredagskveldene, 20-mannsgruppe av unge som ledergruppe
  • Konfirmant-cup arr. av Ynglingen, kretsen og 5 menigheter
  • Barnefestival «I all verden» med 80 barn fra 1.-4.klasse
 • Voksne:
  • K-ringen, Kristen kvinneforum, Seniorynglingen, Y’s Men
 • Medlemmer totalt 805, 167 hovedmedlemmer
 • Leif Kolnes keder FS, Jon Geir Tengesdal leder ES

2011

 • Optimisme. Fellesskap og Vi-følelse
 • Prosjektet «Vi følelse» presentert. Skal være foreningens satsingsområde i årene fra 2011 til 2014. <hovedprosjektet: «å styrke Vi-følelsen» har 6 delprosjekter:
 • Fellesskap. Kristentro. Avdelingsfokus. Foaje-miljø. Frivillighet og Info
 • Stab og styre utarbeidet en «Mål og handlingsplan for 2011 der overskriften er «Treffen – en levende kafe med medlemmene som viktigste kunde»
 • Planen viser de ambisiøse målene Hovedstyret hadde for «nye Ynglingen» der  de nye tilbudene knyttet kafeen, og det nye kapellet skulle benyttes for å styrke vi-følelsen i avdelingene.
 • Ett av målene var å verve 100 nye voksenmedlemmer innen mars 2011
 • Alkohol. Skal det kunne serveres alkohol i Ynglingens lokaler? Avdelingene og medlemmene bel bedt om å uttale seg om saken. Tre spørsmål ble reist: Skal vi kunne leie ut til private som vil servere alkohol? Skal vi tillate våre egne voksne avdelinger å servere alkohol? Skal vi tillate alkoholservering ved særlige anledninger i våre avdelingers regi?
 • Det var ikke så mange som svarte, men de tre idrettslagene er åpenbart mest liberale og svarer ja på alle spørsmålene. Speiderne sier tja til servering ved utleie, ellers nei, mens Kristen kvinneforum og enkelte kommentarer fra voksne medlemmer er entydig negative.
 • Vier. Flere egne medlemmer på vierleirene
 • Mål som i 2010
 • Ny hjemmeside ved redaktør Frode Dyrdal
 • Ynglingenytt kommer med 6 nummer
 • Avdelingene:
  • Vier. Alle avdelinger er innom kapellet når de er på tur til Vier
  • Kå Få-kvelder for barn og unge fra idrettslagene
  • Fotballen har snudd en negativ trend og fordoblet aktiviteten
  • Ungdomsklubben legger om til klubbkvelder
 • Vier. To fulle uker med Ynglingeleirer
 • Konf-cup og «I verden»
 • Nye tiltak: Syng for Gud skyld og Bibeldykk
 • Voksne: KFUK ringen, Kvinneforum, Seniorynglingen, Y’s Men
 • 862 medlemmer, 182 hovedmedlemmer
 • Thomas Granøy Kivle leder FS, Jon Geir Tengesdal leder ES, Lars Stangeland fra 01.07. 2011
 • «Hushjelperne» under ledelse Berit Ellingsen, «Blomsterpikene» og ryddehjelperne

2012

 • Treffen kafe: Middag ble en for krevende driftsform. Enklere driftsform fra og med 2013
 • Helge Torgersen sluttet fra 2010
 • Målene videreført fra 2010
 • Ynglingen ble gul. Ny farge på alle annonser
 • «Mer frivillighet, færre ansatte.»
 • Først 40/60 fordeling mellom program og administrasjon. Så 100% program. Administrative oppgaver løses av frivillige og driftsleder
 • Kafekonferansen: «Ka då ittepå? Hvordan skal Ynglingen føres videre?
 • Planlegging av nytt tiltak: «Konfirmerte konfirmanter i samarbeid med menighetene i Domprostiet
 • Avdelingene:
  • Ingen store endringer i avdelingene
  • Konfirmantcup er arrangert
  • I Verden for 7. år på rad
 • Voksne: K-ringen, Kristelig Kvinne Forum, Seniorynglingen, Y’s Men
 • 863 medlemmer hvorav 164 hovedmedlemmer
 • Tomas leder, bytter med Magne Nesvik 1. sept. 2012
 • Oversikt over gaver som vedlegg kr 468.493

2013

 • Årsmelding fra Ynglingen, 2013, mangler
 • Eiendomsstyret, årsmelding:
 • Jordskifteretten hadde møte på Vier i forbindelse med hytteeiendommen til familien Mossmann (gnr 98/23) like bak sovehuset . Mossmann påberopte seg en større del av vår eiendom og andre naboeres eiendom, men tapte på alle punkt i Jordskifteretten. Eiendomsgrensene er nå fastsatt og merket.
 • Det er nå skiftet til nytt kjøkken på vier etter pålegg fra Mattilsynet
 • Avtalen med Viava A/s ble presentert. Dette innebærer at Ynglingen får knytte seg til anlegget uten kostnader mot at tanken blir gravd ned på vår eiendom
 • I referatet fra årsmøtet for 2013 som ble avholdt 10. mars 2014, fremgår det at det ikke er funnet ny kandidat til ledervervet til Foreningsstyret og at dette må opp på et nytt ekstraordinært årsmøte. Det har også vært en debatt om det nye avløpsanlegget på Vier som etter årsmøtet mening vil forutsette tinglysing, noe som bare årsmøtet kan vedta. Dette må i så fall skje på ekstraordinært møte.
 • Ynglingen skal gi plass til en felles slamavsiler for rundt 70 hytter, inkludert fastboende og Ynglingens eget leirsted. Ynglingen får delta i prosjektet uten at det koster foreningen noe.
 • Tre sentrale medlemmer av Eiendomsstyret slutter bl.a Lars Stangeland og…

2014

 • Bærekraftutvalgets innstilling ligger til grunn for en ny diskusjon om Ynglingens framtid
 • Også i 2014 er det målene fra 2010 som peker på retningen. Strategiene er enda mer frivillighet. Vi må øke inntektene, men også begrense utgiftene
 • KITT, «konfirmanter ittepå,» er nysatsingen
 • Men, det er bærekraftsutvalgets innstilling som stjeler oppmerksomheten. -Resonnementet er: Hvis vi kan «kvitte» oss med gjelden 28 mill. vil de faste inntektene vi har fra barnehagen og Lassa skole gi oss årlige inntekter nok til å lønne en til to medarbeidere. Enestemulighet etter utvalgets oppfatning er da å selge landstedet Vier eller deler av foreningsbygget på Lassa eller å skaffe oss en permanent samarbeidspartner som vil tilføre oss penger
 • Hovedstyret vil ikke selge Vier, men vil se nærmere muligheten for mer utleie av foreningsbygget på Lassa
 • Sky Sing. 2014 var året da Sky Sing dro til Madagaskar. Vi håpet på et større Globalengasjement som følge av turen
 • Medlemsutviklingen bekymrer: Nå vedtas nye lover som skal gjøre det mulig for medlemmer av Y’s Men å være medlemmer av Ynglingen, uten å måtte bli medlemmer av Norges KFUK-KFUM
 • Fra avdelinger til spor:
  • Barne- og familiesporet
    • Ynglingen Familie – 3-4 årlige arrangementer, blant annet «ball» og lek» i Ynglingen, til tur til Seljestad og Vier
    • Speiderne: SQ
    • Barnefestival, Ynglingen, Stokka, Kampen og St. Petri menigheter
    • Vier. 2 leirer 42 + 28 deltakere
    • Kviss, kvess og kapell: 20 samlinger – 200 deltakere
    • Knerten startet ikke opp etter sommereferien 2014. Marit Løkken hadde da drevet Knerten i 15 år
  • Ungdomssporet:
   • Sky Sing 25 stk Madagaskar 02.10.2014
   • -KITT startet opp i jan. 2014 i samarbeid med Domprostiet. Planen var å tilby et treårig opplegg. KITT 1 skulle bli KITT 2 og deretter KITT 3
   • -Kong-Cup med 400 konfirmanter en fredagskveld i mars
  • Idrettssporet:
   • -Fotball: Tilbakegang og nedgang i antall medlemmer for første gang siden 2010. 8 lag i 2014
   • -FFO  hver uke våren 2014. 15- 20 deltakere.Blir med dette året. Innledet samarbeid med Viking
   • Håndball:
   • -172 medlemmer. 31 ledere og trenere. Minihåndball
   • Volleyball: 150 deltakere inkludert støtteapparatet. Flotte resultater i serier og cuper. Planlegger sandvolley-anlegg på Lassa. «Paravolley=sittevolley»
  • Voksensporet:
  • Lille lørdag, nytt tilbud, 20-25 stk.
   • K-ringen, Kr. Kv forum, Seniorynglingen, Seniorgruppen, Y’s Men
   • Bibel Dykk og Syng for guds skyld feiret 5 års jubileum. (Oppstart i 2009)
   • Y’s Men 3 klubber 114 medlemmer. Ny samarbeidsavtale med Norges KM
 • Treffen kafe: Tirsdag og torsdag –ikke mer komlemiddag 
 • KFUM kunst ga kr 150.000 til foreningen i 2014

2015

 • «På rett vei! Pilene peker oppover. Ny leieavtale for hallen med Rogaland fylkeskommune
 • Margot Tangen er ansatt som programkoordinator uten administrative gjøremål.
 • Antallet voksne medlemmer øker ikke
 • Ny mulighet for Y’s Men til å bli medlemmer av foreningen. Blir ingen suksess
 • Årsmøtet avviklet ordningen med to styrer
 • Ny organisering: PU og EUigjen i samme HS + et adm.utvalg
 • Medlemmer: 163 hovedmedlemmer, 136 0ver 60 år i 2015
 • Ynglingenytt kommer ut 4 ganger i året
 • Frivillig stab er etablert. Skal gjøre det mulig å drive uten ansatte for administrasjon
 • Testamentarisk gave på kr 795.000 er mottatt
 • Mens foreningen tidligere har hatt kr 500.000 i driftsutgifter til anlegget på Lassa, blir dette nå redusert til kr 200.000 pga. leieinntektene fra Rogalandfylkeskommune
 • Fond etablert: Gaven + givertjeneste + gammel avsetning = kr 1. 563.127
 • Strategimålene for 2010: Fra avdelinger til spor. Samarbeid. Mer frivillighet
 • Vier. En vanskelig sak i 2014. Beslutningen om ikke å selge skal følges opp.
 • Sporene:
  • Barn og unge:
   • Ynglingen familie 4-5 arr.
   • Speiderne. Roverarbeidet ned, men opp igjen i 2016
   • Sky Sing aktivt år. Medlemstallet ca 20
   • Y-Fi ungdomsklubb startet i januar 2015. Mellom 10 og 30 deltakere
   • KITT
   • Barnefestival, 20 barn fra Stokka og Bekkefaret
  • Idrettssporet:
   • Håndball 181 medlemmer. Kapasiteten i hallen er problemet
   • Volleyball ca 150 medl. inkludert støtteapparatet.
   • Sandvolleyballbane under planlegging
   • Fotballavd. 5 jentelag 42 medl.
  • Voksensporet:
   • Lille-lørdag, sesong 2, med 4 samlinger
   • Krist Kv. Forum, KFUK ringen, Julemesse KFUM kUnst, SFGS, Y’s MEN
 • Eiendomsutvalget:
 • Tilbakeblikk i meldingen:
  • Y-hallen. Egenkapitalen fra Lassa II-fondet, etablert av Kunstutstillinger fra 1985-2015 ble gitt til foreningen. 2010-bygget på Lassa bærer preg av slitasje. Ny leieavtale med Stav. Kommune om barnehagedrift gjør det mulig å planlegge rehabilitering.
  • Vier. En hovedoppgave i 2015: Nytt kloakkanlegg i samarbeid med hytteeierne NB: i denne meldingen er det mange sider om eiendom, status, lån mm.
 • KFUM kunst ga kr 150.000 til foreningen i 2014

2016

 • Mangler

2017

 • Mangler

2018

 • Dette året huskes som jubelåret. Ynglingen markerte sitt 150års jubileum, 23.-25 okt. med: Julemesse. Fest. Konsert. Festgudstjeneste i Petrikirken og kirkekaffe i Ynglingen.
 • Ustabil situasjon. Nyansatt daglig leder sluttet. Programmedarbeider i 50%
 • Leieforholdet til Wang-ung ble avviklet. Gir usikker økonomi.
 • Duesalen bygd om til ungdomslokale
 • Spennende samarbeid med Stavanger-menighetene om konfirmanter. Sorty-opplegg
 • Ynglingen Familie. Fire arrangementer bl.a. lek og grøt i hallen, tur til Seljestad og Vier
 • Barnefestival i samarbeid mellom Ynglingen, Stokka, Vardeneset og Kampen menigheter. 28 barn. Stå-opp musikal med Hinna og Storhaug barnegospel. --Kviss, kvess og kapell for idrettslagene . ledertrening på Vierleir. 25 ledere til sammen
 • Sporty i hallen for ungdommer og konfirmanter
 • 25. Stavanger, 67 medlemmer. Godt år. 14 på landsleir i Trøndelag
 • Sky Sing, 25 medlemmer. Stor aktivitet i jubileumsåret. Jubileumskonsert i Petrikirken
 • Håndball: 252 medlemmer i 2018 (270 i 2017) Høy aktivitet.
 • «UEGO-sertifisert»- Holdninger. Nytt tribuneanlegg. Solid økonomi: kr 600.000 i banken
 • Volleyball. 80 aktive medlemmer (litt ned fra 2017). Fokuserer på bredde. Sandvolleyanlegget utnyttes bedre
 • Fotball: Bare et lag igjen i seriesystemet. 14 spillere
 • Voksne:
  • Lille lørdag – 4 samlinger i 2018. 20-25 deltakere
  • Øvrige voksenavdelinger: seniorynglingen. Kristen kvinneforum og tre Y’s Men klubber og Syng for Guds skyld.
  • Nytt Strikkekafe annenhver tirsdag. Viderefører KFUK-ringen.10-15 damer på formiddagstid
 • Eiendomsutvalget: Tre av Hovedstyrets medlemmer utgjør EU og er også styre for to A/S-er
  • Ny aktivitetshall. Årsmøtet ble forelagt sak om bygging av nye aktivitetshall i forlengelsen av eksiterende hall. Sterkt ønske ommer treningstid til håndball og volleyball og et uttrykt ønske fra to leietakerne Lassa og St. Svithun skoler om hver sin hall. Et utsettelses forslag ble framlagt, men nedstemt. Deretter gikk åresmøtet inn for et forslag fra Hovedstyret om å godkjenne utbygging på en rekke betingelser
 • Årsmøtet fikk en dramatisk avslutning i det Geir Amundsen ikke ville støtte valget av Svend Jacobsen som ny leder av Hovedstyret og ba årsmøtet utsette ledervalget til et nytt ektraordinært årsmøte. Forslaget vakte sterke reaksjoner i salen der Amundsen åpenbart hadde et stort flertall siden det var registrert over 100 årsmøtedeltakere, der svært mange håndball og volleyballspillere var kommet kun for å støtte Geir Amundsen og Eiendomsstyrets forslag til ny hall.
 • Foreningen stod på terskelen til full splittelse, men dette ble avverget ved at Amundsen trakk forslaget sitt og Svend Jacobsen deretter ble valgt til ny styreleder