KFUK`s verdensrådsmøte i Stavanger 1991

Verdensrådsmøtet (World YMCA Council Meeting), som avholdes hvert 4. år,  var lagt til Stavanger  21.juli til 4. august 1991.

YMCA, som startet i 1884 av de engelske, norske, svenske og amerikanske gruppene, har sitt hovedkontor i Geneve, og arbeider i mer enn 90 land.

Hovedkomiteen for møtet var lokalisert til Oslo, men det var lokalt en komite under ledelse av Frøydis Zakariassen, som sammen med Ynglingens sekretær Randi Lotsberg, sto for den praktiske delen av oppholdet og klarte, på tross av ferie, å samle bortimot 200 damer fra Ynglingens kvinneavdelinger og speidere til innsats/dugnad med matlaging, servering, guiding, transport, kor, etc. Deltakerne var en del plassert privat for overnatting og det krevde også sitt. Resten av deltakerne ble plassert på hoteller og Solborg Folkehøyskole.

Hovedforhandlingene som var lagt til Stavanger Forum og delegatene ble hilst velkommen av ordfører Nordtun i Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland Lønningdal, og formann Eli Jølbo i Stavanger KFUK/KFUM .

 Motto for rådsmøtet var «Kvinner sammen gjør  en forskjell- sammen forandrer vi veden».

Mange av de 600 kvinnene fra 80 land som deltok kom fra steder der lidelse, sult og sykdom dominerer og dette ble presentert . Møtet dreide seg også om organisasjonens programarbeid for de neste 4 årene. Tanker, ønsker og drømmer skulle sys sammen til en prioriterings-planliste for de neste årene. Det var også valg på nye komiteer.

Det var , ved siden av møtene, forskjellige andre arrangement under oppholdet : Gallakveld i Konserthuset, middag på Ledaal med ordfører Nordtun som vert, uformell mottagelse i Ynglingen, avskjedsmiddag i Stavanger Forum og Siddishallen. Man arrangerte også turer på Lysefjorden, Utstein Kloster, Jæren/Dalane.

Mange av kvinnene som deltok finansierte oppholdet i Stavanger med medbrakte håndverksprodukter og det ble derfor arrangert et internasjonalt marked for «hele byen». Noen hadde også opptreden  på Torvet i Stavanger med sang og dans til stor glede for tilskuerne som strømmet til.

Norges KFUK og lokalkomiteen høstet stor applaus for et meget vel gjennomført arrangement.

Kilde : Frøydis Zakariassen : Album «World YMCA Council Meeting» som nå befinner seg i

Ynlingens-arkiv hos Byrkivet.

GL 27.06.2019